search
Log In

Recent questions tagged project-management

2 votes
0 answers 9 views
Apakah semua pembekalan sistem corrrugated guardrail perlu laksanakan ujian berikut sebelum dibenarkan pemasangan? Yield Strength. Tensile Strength. Elongation Capacity. Galvanizing Quality Test. Component Size and Thickness Check. Berapakah frequency kekerapan ujian yang seharusnya perlu dilaksanakan?
asked Nov 21 in Quality Management TanCK 41,870 points 103 172 285
5 votes
2 answers 54 views
Di manakah kami boleh mendapatkan rujukan tentang Roles & Responsibilities Pengurus Program (PP) & Penolong Pengurus Program (PPP)? Adakah negeri yang dilantik sebagai Penolong Pengurus Program (PPP) boleh melantik HODT dari peringkat IBU Pejabat (cthnya: Caw. Arkitek, CKAS, CKG)? Ini disebabkan tiada kepakaran membuat rekabentuk di peringkat negeri.
asked Nov 13 in Project Management Trinil 310 points 1 3 8
6 votes
2 answers 109 views
Dalam pengisian site diary, siapa sebenarnya dipertanggungjawab untuk mengisi?
asked Jul 28 in Contract Management md fahmi 210 points 4 5
5 votes
2 answers 56 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
asked Jul 15 in Procurement Management TanCK 41,870 points 103 172 285
3 votes
1 answer 33 views
Apakah semua projek jalan akan disediakan dengan ROW Marker selepas siapnya pembinaan?? Adakah ukur halus dibuat dengan menyediakan lukisan terbina sebagai serahan muktamad untuk rujukan dalam proses pelaksanaan senggara jalan?
asked Jun 28 in Procurement Management snshuhada 3,320 points 3 8 15
8 votes
2 answers 55 views
Ingin bertanya.. Ada satu projek design & built lump sum untuk kerja-kerja tanah...skop kerja mmg dah clear semasa nego...then masa construction, sebahagian kawasan x boleh siap sebab ada rock... Item untuk rock excavation mmg ada diperuntukkan ... dimana bahagian kerja yang tidak siap terpaksa dipotong kerana kontraktor gagal menyiapkan skop kerja yang telah dipersetujui di dalam kontrak asal..
asked Jun 1 in Project Management fareidisa 1,940 points 3 15 35
16 votes
3 answers 101 views
Dalam projek Reka dan Bina, terdapat Independence Checker (ICE) yang tidak menjalankan peranan sbg 'checker' dengan baik. Sehinggakan selaku HODT, kita juga perlu menyemak dan memberi ulasan kepada ICE tersebut (CHECK THE CHECKER). Mohon pandangan.
asked Mar 5 in Structure Ezuan 870 points 6 9 16
7 votes
1 answer 25 views
Berapa kerapkah JKR mengadakan perbincangan dikalangan HOPT, HODT, Projek Team dan Pihak Senggara untuk membincangkan isu-isu seperti berikut:- Keberkesan penggunaan bahan pembinaan. Lukisan perincian special detailing untuk bearing, expansion joint, mechanical ... pemasangan. Teknologi baru bahan pembinaa. Kelasakan bahan pembinaan dan masalah penyenggaraan yang sering dihadapi pihak senggara.
asked Mar 1 in Structure TanCK 41,870 points 103 172 285
16 votes
1 answer 85 views
Siapakah yang sepatutnya mempunyai kuasa mutlak terhadap segala perubahan rekabentuk dalam projek reka dan bina ketika perlaksanaan proses pembinaan? Wajarkah S.O. tidak dimaklumkan dengan secara sahnya terhadap sebarang perubahan yang telah berlaku dan hanya ... boleh dilaksanakan sedangkan kelulusan oleh S.O. terhadap perubahan itu tidak pernah diluluskan terlebih dahulu sebelum perlaksanaanya?
asked Jan 7 in Scope Management TanCK 41,870 points 103 172 285
11 votes
1 answer 25 views
Seringkali JKR akan menghadapi masalah untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya dengan berasaskan kepada warranty yang diterima apabila tertimbul isu kegagalan pada item proprietor dalam sesuatu projek. Apakah kesemua warranty untuk proprietor items seperti yang tersenarai ... dan kegagalan fungsian? · Mechanical Stabilizing Earth Wall System. · IBS bangunan. · Kekuda bumbung pra-pasang.
asked Dec 13, 2018 in Contract Administration TanCK 41,870 points 103 172 285
10 votes
0 answers 32 views
Apakan cadangan dan kelulusan pembentangan kertas kerja dalam persidangan MRC itu merupakan perkembangan teknologi pasaran terkini dan ia juga merupakan sebahagian daripada perancangan halutuju JKR untuk masa akan datang?
asked Oct 31, 2018 in Miscellaneous TanCK 41,870 points 103 172 285
11 votes
2 answers 40 views
Bolehkah sesuatu projek diterima untuk fasa penyenggaraan sekiranya penemuan semasa audit penerimaan mendapati terdapat ketidakpatuhan kepada keperluan kontrak. Namun begitu, SO telah mengeluarkan CPC kepada pihak kontraktor. Kerja - kerja pembaikan akan melibatkan kos tambahan ke atas pengguna dan kemungkinan tidak boleh dibuka.
asked Oct 3, 2018 in Assets & Facilities Management SKhadijah 9,240 points 6 24 66
11 votes
0 answers 14 views
Apakah rumusan yang diperolehi melalui platform mesyuarat tersebut? Bagaimanakah JKR dan pemain industri dapat memainkan peranan demi memastikan pelaksanaan TMP di work zones adalah seragam untuk implimentasi di tapak pembinaan dan penyenggaraan jalan supaya kawalan trafiknya adalah ... utama yang dibangkitkan kerana What the public experiences in the Work Zone is how they judge the authority ?
asked Aug 3, 2018 in Risk Management TanCK 41,870 points 103 172 285
12 votes
1 answer 53 views
Sebagaimana yang kita ketahui bahawa JKR kerap juga menggunakan kaedah CIPR dalam kerja-kerja berkala pavemen. Berikut ada beberapa soalan dan kemusykilan yang perlukan penjelasan dan penerangan yang lebih teliti:- Kebiasaannya disyorkan bahawa cadangan kandungan semen ... air dan bitumen yang disyorkan oleh JKR dengan berpandukan kepada cadangan 4% semen dalam syor cadangan bancuhan itu?
asked Jun 18, 2018 in Pavement TanCK 41,870 points 103 172 285
16 votes
0 answers 34 views
Setelah PRU14 berlangsung pada 9 Mei 2018, terdapat pelbagai perubahan dalam Malaysia juga kepada ketua-ketua Kementerian, adakah perubahan tersebut memberi impak kepada projek-projek sedang atau belum berjalan?
asked May 14, 2018 in Risk Management YYTAN 8,000 points 40 48 65
16 votes
1 answer 55 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
asked May 1, 2018 in Value Management Dr. Zack 1,140 points 9 15 24
11 votes
1 answer 31 views
16 votes
1 answer 30 views
Saya nak mohon bantuan sebab saya dah membuat pencarian di dalam JPedia tetapi tiada info or mungkin saya yang terlepas pandang.. Saya mohon maklumbalas berkaitan perkara berikut: 1. adakah JKR mengeluarkan guideline untuk Traffic Management Plan? 2. jika ada bolehkah bagi link untuk saya access atau specific location dimana saya boleh mendapatkannya. Terima kasih
asked Mar 7, 2018 in Road mai 560 points 2 2 5
14 votes
0 answers 11 views
Apakah kriteria dan kaedah yang digunakan sebagai rujukan dalam proses untuk menentukan tempoh konkrak projek jalan? Pihak manakah (HODT atau HOPT ) yang mejadi penentu dalam isu ini?
asked Feb 2, 2018 in Time Management TanCK 41,870 points 103 172 285
11 votes
1 answer 37 views
CIBD telah mengeluarkan satu standard CIS 21:2016 tetapi kebanyakkan batching plant readymix tidak mempunyai pengitirafan tersebut
asked Dec 15, 2017 in Structure 590606065267 400 points 3 4 7
...