search
Log In

Recent questions tagged project-planning

2 votes
1 answer 102 views
Dalam Fasa Perancangan, Satu Projek Kuarters (Perumahan) telah dikenalpasti untuk dilaksanakan secara Konvensional Perunding. Dalam Pengiraan Anggaran Awalan (PDA) bagi kos projek berkenaan, Pihak HODT perlu mengemukakan bersama anggaran bagi Kos Perunding. ... dibuat. Sekiranya boleh buat pengiraan untuk pengurangan repetitive unit, boleh saya dapatkan rujukan pengiraan.. Terima kasih
asked Sep 6 in Contract Administration khudri 18,150 points
14 votes
1 answer 44 views
Hampir setiap negeri se-malaysia mempunyai pembangunan dan bangunan iconic sendiri, tapi kebanyakan bangunan baru tersebut malah tidak dikekalkan ciri-ciri kebudayaan malah kearah kemodenen, kenapa JKR tidak mengekalkan tradisional tersebut untuk generasi akan datang? Dikuatiri struktur bangunan tidak berimejkan negara malaysia yang berdaya saing.
asked Nov 7, 2018 in Green asyalafiq 1,170 points
16 votes
1 answer 53 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
asked May 1, 2018 in Value Management Dr. Zack 1,140 points
21 votes
2 answers 101 views
Dalam jabatan telah diarahkan supaya projek-projek berskala besar diadakan Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) di peringkat perancangan. Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) sebagai salah satu wahana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... atas kewujudan VO walhah telah dibincangkan dalam VM/VE. Apakah amalan terbaik jabatan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku?
asked Oct 12, 2017 in Value Management Dr. Zack 1,140 points
6 votes
2 answers 114 views
Menyebabkan jadual perancangan projek terpaksa diubah banyak kali dan pihak JKR terpaksa menjawab kepada pihak pelanggan, sesetengahnya kerana kelemahan dalaman JKR sendiri.
asked Nov 15, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,230 points
8 votes
1 answer 27 views
Pejabat tanah tidak memproses permohonan ukur atau pun tidak memaklumkan pengeluaran Pelan Akui (PA) kepada tuan tanah (pelanggan).
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,230 points
10 votes
2 answers 22 views
At he planning stage, the client has been engaged and the time period has also been agreed. Why then project dateline keeps on changing and not according the original plan?
asked Sep 27, 2013 in Project Management abrahmans 8,960 points
14 votes
4 answers 113 views
Please advise on Hospital Construction scenario.
asked Sep 27, 2013 in Project Management haris 9,240 points
14 votes
1 answer 37 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...