search
Log In

Recent questions tagged rekabentuk

4 votes
2 answers 32 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
asked Jul 21 in Miscellaneous ShAneeza 3,500 points
9 votes
0 answers 29 views
Apakan cadangan dan kelulusan pembentangan kertas kerja dalam persidangan MRC itu merupakan perkembangan teknologi pasaran terkini dan ia juga merupakan sebahagian daripada perancangan halutuju JKR untuk masa akan datang?
asked Oct 31, 2018 in Miscellaneous TanCK 39,250 points
12 votes
2 answers 48 views
Perubahan teknologi kian berkembang, daripada dahulunya hanya IT, berubah kepada ICT dan seterusnya menjadi IOT (Internet of Thing). Kini, Malaysia sedang menuju ke sebuah negara bertaraf maju, projek-projek pembangunan semakin banyak dijalankan, adakah infrastruktur IOT telah diambilkira pada peringkat sekarang?
asked Dec 18, 2017 in ICT YYTAN 8,000 points
13 votes
1 answer 40 views
Apakah projek baru jalan JKR telah dengan telitinya mengambilkira Rainfall Runoff Volume di atas permukaan pavement mengikut rainfall intensity setempat dan terrain muka bumi asal jalan bagi menentukan saiz longkang tepi jalan sebagai satu langkah pengukuran yang lebih menyeluruh demi mengelakkan berlaku bencana banjir ketika tertibanya musim tengkujuh?
asked Sep 25, 2017 in Road TanCK 39,250 points
18 votes
0 answers 36 views
Selain formulasi rolling pattern terhadap penggunaan Roller-compacted concrete (RCC) dalam pembinaan jalan, apakah spesifikasi dan terma rujukan pembinaan berkaitan dengan penggredan aggregates dalam bancuhan bahan konkrit telah dikaji bersama dengan pembekal utama swasta supaya satu spesifikasi asas dapat dibentukkan oleh pihak JKR?
asked May 3, 2017 in Pavement TanCK 39,250 points
19 votes
3 answers 72 views
Ikut pemerhatian saya, design DB adalah ikut negeri.Ada yang melintang ada yang mendatar. Sekiranya sesebuah negeri mengamalkan kedudukan DB secara melintang, maka drawing dari kilang yang membuat kedudukan secara mendatar akan dikomen. Sepatutnya perlu ada alasan secara teknikal mengapa kedudukan mccb perlu sedemikian. Mohon pencerahan.
asked Sep 28, 2015 in Technical & Contract Admin Nurfaizah 950 points
17 votes
3 answers 72 views
Pada pagi jumaat 5.6.15, Rakyat Sabah dikejutkan dengan gempa bumi berukuran 6.0 Richter. Dilaporkan telah berlaku kerosakan kepada bangunan-bangunan hinggakan melibatkan kehilangan nyawa. Persoalannya adakah JKR bersedia untuk mengambilkira faktor gempa ... pengurusan projek? Atau adakah rekabentuk yang dipraktikan sekarang terutamanya oleh pihak struktur cukup untuk menahan kesan gempa bumi.
asked Jun 5, 2015 in Building aidzil 33,050 points
24 votes
4 answers 83 views
Seringkali rekabentuk projek kerajaan terutamanya bangunan yang direkabentuk oleh kerajaan dikatakan tidak setanding dengan rekabentuk perunding luar dari segi estetik dan sebagainya. Alasan yang diberikan menjerumus kepada kekangan peruntukan, masa, kurang kerjasama antara ... tidak penting kepada projek kerajaan? Atau ,hanya sekadar cukup untuk MEMENUHI FUNGSI REKABENTUK. Apa pendapat anda?
asked May 13, 2015 in Stakeholders Management aidzil 33,050 points
21 votes
2 answers 147 views
Setelah berpuluh tahun JKR menjadi tunjang pembangunan negara Malaysia yang tercinta ini, JKR telah menghasilkan beratus rekabentuk lukisan piawai untuk pelbagai jenis bangunan dari sekecil pondok pengawal ke rekabentuk hospital dan stadium. Lukisan piawai yang ... mekanikal, ict, landskap dan elektrikal. Siapakah yang bertanggunjawab mengumpul semua khazanah dan data rekabentuk tersebut ?!
asked May 10, 2015 in Helpdesk szshah 13,940 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...