search
Log In

Recent questions tagged spb

7 votes
0 answers 34 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
asked Jun 4 in Contract Administration Gregory 2,860 points
5 votes
2 answers 49 views
Mengapa SPB tidak dibuat aplikasi apps di mana borang2 diisi di dalam tab/hp. Sistem ini akan mengurangkan penggunaan kertas dan mudah untuk di tracking oleh pegawai2 semasa mengurus projek.
asked Jun 1 in Project Management fareidisa 1,740 points
15 votes
3 answers 98 views
Apakah peranan SPB dalam pengurusan projek? Bolehkah projek masih boleh dilaksanakan tanpa SPB?
asked Sep 25, 2018 in Quality Management rizal88 340 points
21 votes
2 answers 71 views
Audit Negara yang dijalankan kepada projek JKR kebiasaannya adalah bagi memastikan Prosedur yang dibuat oleh JKR dipatuhi oleh JKR mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh JKR. Apakah strategi JKR bagi memastikan auditan ini berjalan lancar mengikut acuan JKR?
asked Jan 15, 2016 in Miscellaneous szshah 13,940 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...