search
Log In

Recent questions tagged spesifikasi

7 votes
1 answer 24 views
Berapa kerapkah JKR mengadakan perbincangan dikalangan HOPT, HODT, Projek Team dan Pihak Senggara untuk membincangkan isu-isu seperti berikut:- Keberkesan penggunaan bahan pembinaan. Lukisan perincian special detailing untuk bearing, expansion joint, mechanical ... pemasangan. Teknologi baru bahan pembinaa. Kelasakan bahan pembinaan dan masalah penyenggaraan yang sering dihadapi pihak senggara.
asked Mar 1 in Structure TanCK 39,780 points
13 votes
3 answers 58 views
Apakah jenis ujian yang harus dijalankan terhadap lapisan tack coat sebelum overlay dibenarkan demi menjaminkan bahawa tahap bonding ikut kehendak rekabentuk telah tercapai? Apakah tahap viscosity bituminous binder dalam tack coat yang biasa diamalkan dan dibenarkan? ... viscosity tack coat itu demi mengesahkan bahawa ia berada ditahap yang dibenarkan supaya ia mampu memudahkan proses kerja?
asked Aug 10, 2018 in Pavement TanCK 39,780 points
14 votes
1 answer 21 views
Bangunan-bangunan yang telah dibina 10 tahun dahulu sering mengalami isu tripping sekiranya sepanjang tempoh 10 tahun ini terdapatnya pindaan atau modification pendawaian. Sering penukaran pendawaian diambil jalan mudah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibat tripping ... sesebuah bangunan, walau bagaimanapun, berapa kerapkah ianya harus dijalankan? setiap 5 tahun?10 tahun? 15 tahun?
asked May 4, 2018 in Technical & Contract Admin YYTAN 8,000 points
18 votes
1 answer 19 views
Sepertimana yang kita ketahui Projek JALB dilaksanakan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) tetapi ada sesetengah projek yang dilaksanakan oleh JKR tetapi melalui peruntukan di bawah KKLW. Adakah JKR mempunyai Guideline khas selain ATJ sediada ... dan mempunyai kekangan dari segi peruntukan, pengambilan balik tanah, bentuk muka bumi, logistik dan lain-lain isu berkaitan.
asked Feb 8, 2018 in Road mai 560 points
14 votes
1 answer 50 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
asked Jan 10, 2018 in Assets & Facilities Management shahairulsairi 2,980 points
11 votes
1 answer 33 views
CIBD telah mengeluarkan satu standard CIS 21:2016 tetapi kebanyakkan batching plant readymix tidak mempunyai pengitirafan tersebut
asked Dec 15, 2017 in Structure 590606065267 400 points
16 votes
6 answers 179 views
Apa yang perlu dilakukan jika terdapat percanggahan di antara spesifikasi, lukisan dan senarai kuantiti?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management Farid Nasir 440 points
13 votes
0 answers 14 views
Apakah spesifikasi JKR dengan jelasnya terkandung proses perlaksanaan ujian Pullout Test untuk tie-back dinding dari kalangan sistem Mechanically Stabilized Earth Wall demi menjamin pencapaian kestabilan keseluruhan yang optimum? Adakah jumlah ujian Pullout Test yang perlu dilaksanakan mengikut keluasan dinding juga jelas dinyatakan?
asked Jul 25, 2017 in Structure TanCK 39,780 points
11 votes
1 answer 68 views
Merujuk Spesifikasi Kerja Bangunan JKR 2014, sejauh manakah bidang kuasa dan peranan JKR bagi memastikan pelaksanaan Initial Test dan Conformity Test bagi konkrit oleh pembekal/kontraktor.
asked Jul 25, 2017 in Structure Ezuan 780 points
15 votes
1 answer 59 views
1. Apakah faktor yang menyebabkan keputusan ujian pemadatan di tapak ( field density test, fdt ), mencapai lebih daripada 100 % darjah pemadatan berbanding dengan Ujian Proctor. 2. Apakah fungsi garis lengkok 0% dan 5% void dalam graf ketumpatan kering lwn kandunganan lembapan dan bagaimana garis ini ditentukan?
asked Jul 17, 2017 in Geotechnical Ezuan 780 points
14 votes
0 answers 14 views
Apakah pre-stressed atau post-tension tendons untuk rasuk konkrit akan menjadi “fatigue” melalui masa penggunaannya dengan tanggungan beban “live loads” yang berterusan dan kian bertambah? Andai fatigue pada tendons rasuk akan dan boleh belaku, apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menyemak tahap keutuhan tendons tersebut?
asked Feb 3, 2017 in Bridge TanCK 39,780 points
18 votes
2 answers 80 views
Sekiranya hopt, hodt atau pasukan projek di tapak bina ingin mendapatkan Garis Panduan dan Piawaian BIM JKR dalam bentuk softcopy atau hardcopy...
asked Jan 31, 2017 in BIM syamil 1,380 points
14 votes
1 answer 35 views
Umum maklum pemakaian spesifikasi standard bagi kerja bangunan edisi 2014 bagi projek-projek baru jkr setelah kuatkuasa surat arahan KPKR Bil.09/2014. Bagi projek yang memerlukan adenda spesifikasi kepada spesifikasi kerja bangunan edisi 2014 ini, ... cara untuk mendapatkan pengesahan atau kelulusan adenda spesifikasi tersebut? Adakah memadai dengan pengesahan dan kelulusan HODT arkitek/C&S?
asked Jan 28, 2017 in Technical & Contract Admin shahairulsairi 2,980 points
21 votes
1 answer 118 views
Assalamualaikum, Pihak Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) ada mengeluarkan beberapa spesifikasi untuk rujukan dan panduan semasa proses rekabentuk dan pembinaan... Apakah yang dimaksudkan dengan LS dan sejarah berkenaan kewujudan spesifikasi ini. Terima kasih
asked Aug 19, 2015 in Electrical – HT/LV khudri 18,150 points
13 votes
2 answers 129 views
Keperluan kerja konkrit yang dinyatakan di dalam Bab D: Spesifikasi Piawai Bangunan 2014 adalah amat berlainan jika dibandingkan dengan keperluan spesifikasi piawai bangunan 2005. Adakah spesifikasi ini mudah untuk difahami dan digunakan dengan betul?
asked Aug 12, 2015 in Building azudin 38,460 points
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...