search
Log In

Recent questions tagged structure-design

13 votes
2 answers 65 views
Gambar diatas adalah struktur ‘pier’ bagi satu ‘brigde span’. Berdasarkan gambar tersebut apakah fungsi struktur pada bahagian kiri dan kanan ‘pier’ tersebut yang di bina daripada 'reinforce concrete', dan adakah binaan struktur itu kekal atau cuma sementara?
asked Nov 19, 2018 in Human Resource Management ADAM.Y 1,920 points
10 votes
2 answers 51 views
Adakah tanggungjawab arkitek cuma sehingga ke siling sahaja tidak termasuk lepas pada siling seperti ikatan dan sambungan kepada struktur? Adakah dibenarkan penggunaan saiz wire yang lebih kecil daripada saiz yang dinyatakan di dalam spesifikasi JKR untuk mengantung siling, kerana dimaklumkan saiz 6mm tiada dalam pasaran.
asked Nov 19, 2018 in Structure ADAM.Y 1,920 points
13 votes
1 answer 54 views
Adakah perlu untuk membuat tambahan ‘site investigation’ sebelum pembinaan untuk bangunan yang menggunakan ‘shallow foundation’. Bukankah cukup sekadar kita buat machintosh probe /JKR probe saja? * shallow foundation yang dimaksudkan disini adalah jenis ‘raft foundation’.
asked Nov 19, 2018 in Structure ADAM.Y 1,920 points
10 votes
1 answer 18 views
Penggunaan expamet mesh dalam pembinaan bagi mewujudkan ‘construction joint’. Adakah penggunaan expamet mesh ini dibenarkan penggunaannya didalam pembinaan bangunan di bawah seliaan JKR dan apakah kesan kepada stuktur binaan sekiranya menggunakan expamet mesh untuk ‘construction joint’.
asked Nov 19, 2018 in Structure ADAM.Y 1,920 points
15 votes
1 answer 48 views
Kebiasaannya berapakah lebar minima expansion gap yang perlu diperuntukan untuk setiap lokasi expansion joint? Apakah jarak minima untuk menyediakan transverse expansion joint?
asked Nov 12, 2018 in Structure TanCK 39,780 points
16 votes
2 answers 72 views
How frequent JKR conduct study on durability of the concrete structures built? What is anticipated time taken for the initiation of deterioration set by JKR about the durability of all bridge components against the design life?
asked Nov 5, 2018 in Structure TanCK 39,780 points
10 votes
0 answers 18 views
Apakah impaknya jika abutment jambatan tidak dibekalkan wingwall dalam rekabentuk dan penahanan tanah backfill di jalantuju jambatan digantikan dengan mechanical stabilized earth wall system?
asked Oct 12, 2018 in Structure TanCK 39,780 points
13 votes
2 answers 57 views
Adalah penggunaan 'Steel Beam' sesuai untuk digunakan bagi struktur ground floor yang mana struktur tersebut bersentuhan dengan tanah.
asked Jan 16, 2018 in Structure SNorbaiti 700 points
8 votes
1 answer 31 views
Apakah dalam sistem pemasangan expansion joint mengikut jenis yang memerlukan anchor bolt sebagai pengikat harus melaksanakan pull-out test terhadap kauliti pemasangan supaya kekuatan anchor bolt tersebut mencukupi untuk mengekalkan kefungsiannya sepanjang hayat penggunaan mengikut kehendak rekabentuk demi mengatasi impak dari dynamic traffic loads dan horizontal impact loads?
asked Aug 21, 2017 in Structure TanCK 39,780 points
14 votes
4 answers 77 views
Untuk struktur keluli yang menggunakan sambungan kimpalan, bagaimana kita menentukan kekuatan kimpalan yang dibuat tersebut adalah memenuhi kekuatan rekabentuk yang diperlukan. Apakah terdapat ujian khas perlu dijalankan atau pihak fabrikator perlu mengemukakan certificate tertentu untuk mengesahkan kekuatan kimpalan tersebut.
asked Apr 4, 2017 in Structure Ezuan 780 points
13 votes
3 answers 76 views
Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP mengenai situasi ini. Adakah juga terdapat di dalam mana-mana piawaian atau BS/EC dinyatakan tentang hot bend ini ? Seterusnya, sekiranya ada, di dalam Clause atau Klausa manakah yang terpakai untuk kes ini sekiranya berlaku di tapak-tapak bina yang menggunakan IBS? Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP untuk memberikan pandangan.
asked Feb 28, 2017 in Structure nizam357 1,960 points
15 votes
1 answer 92 views
Adakah 'stump' itu semata-mata sebagai komponen atau elemen pengagihan beban sahaja atau adakah sebab-sebab lain ?
asked Feb 20, 2017 in Structure nizam357 1,960 points
16 votes
0 answers 18 views
Apakah ketinggian minima dimana bridge concrete plinth perlu direkabentuk dan dibekalkan besi tetulang yang secukup demi menampung beban dan tindakbalas shear serta rotational geladak jambatan?
asked Jan 17, 2017 in Structure TanCK 39,780 points
15 votes
2 answers 33 views
Apakah kesemua paparan iklan yang telah dipasang pada jejantas hak milik JKR itu telah memenuhi kriteria kehendak rekabentuk dimana tekanan angin kencang dan ketahanlasakan struktur telah diambil kira? Adakah kesemua perincian pemasangan itu selamat dan ... pemasangan paparan iklan yang sediada tidak ikut kehendak kriteria rekabentuk dan tahap keselamatannya berada dalam keadaan yang meragukan?
asked Dec 27, 2016 in Structure TanCK 39,780 points
14 votes
1 answer 62 views
Apakah pertimbangan rekabentuk struktur dalam high rise building? Selain itu, kaedah transfer beam, post tension beam/slab sering digunakan dalam rekabentuk bangunan tinggi. Bilakah kaedah tersebut sesuai digunakan?
asked Dec 21, 2016 in Structure FaizS 17,340 points
20 votes
2 answers 110 views
Di dalam penyediaan lukisan struktur, seseorang Jurutera Struktur perlu menjalankan kerja manganalisis dan rekabentuk se sebuah bangunan. Di dalam penggunaan sesuatu perisian kejuruteraan, adalah didapati bahawa pereka (atau software operator) lebih mementingkan "berapa banyak besi" dari "behavior" sesuatu struktur. Mana lagi penting dan perlu difahami? Analisis atau Design (Rekabentuk)?
asked Aug 12, 2015 in Structure azudin 38,460 points
13 votes
1 answer 101 views
Pada kebiasaanya, kegagalan melakukan koordinasi pada peringkat rekabentuk akan menyebabkan kesukaran pada wakil JKR di tapak projek melakukan kerja-kerja pengawasan projek dan membuat keputusan yang melibatkan perubahan rekabentuk. Dalam kes ini, lukisan rekabentuk ... S.O apabila mendapati terdapat column berada di tengah-tengah koridor kecil di peringkat akhir pembinaan struktur konkrit?
asked Mar 18, 2015 in Civil szshah 13,940 points
...