search
Log In

Recent questions and answers in Technical & Contract Admin

1 vote
0 answers 3 views
Adakah terdapat kaedah untuk memastikan material thermoplastic dan glass bead yang digunakan untuk kerja-kerja mengecat garisan jalan adalah berkualiti ?
asked 2 days ago in Safety Audit ruoshaks 170 points
3 votes
1 answer 19 views
Sebelum lay binder course, normally kita guna SS1K. But, boleh tak guna RS1K or RS3K? In this case, ada additional cost involved SS1K & bahaya kpd trafik sediada, kena tunggu 24 jam. For cases where there is no existing premix, can we just add cement not more ... the top layer 200 mm of the new crusher run. Kita reconstruct sebab subgrade CBR< 3, so, kita recon and reinforced with geotextiles.
answered 4 days ago in Pavement hizam 14,470 points
1 vote
0 answers 7 views
Didapati rekabentuk struktur pavement menggunakan ATJ5/85 (Pind. 2013) kekuatannya dilebihkan kepada lapisan Binder Course dimana ianya lebih tebal berbanding rekabentuk sebelum ini. Mohon penjelasan berkaitan perkara ini.
asked Jul 9 in Pavement MFH 1,830 points
11 votes
1 answer 26 views
Merujuk kepada P. K4. 2 Bayaran kerja boleh dilakukan melalui bayaran secara inden sehingga Rm500k sahaja. Jika bayaran caj sambungan pengguna atau contribution fee untuk TM, TNB, Span dan lain--lain melebihi Rm500k, apakah cara dan prosedur untuk bayaran yang boleh dilakukan?
answered Jul 9 in Contract Administration Fadzli Sukor 4,830 points
1 vote
0 answers 5 views
Under what situation JKR allows the application of corrosion inhibitor in the concrete mixture? How much is the dosage by volume is deem to be sufficient and within the approved proportion?
asked Jul 8 in Structure TanCK 38,020 points
4 votes
1 answer 33 views
Bagaimanakah kaedah untuk mengenalpasti punca kerosakan permukaan jalan samada disebabkan oleh kualiti bahan turapan, kualiti pembinaan, beban trafik berlebihan atau punca-punca lain?
answered Jul 8 in Pavement hizam 14,470 points
2 votes
0 answers 9 views
Sekiranya pihak JKR Daerah menerima aduan berkaitan pokok mati / tunggul yang memerlukan perkhidmatan Jentera Skylift, adakah kerja-kerja ini boleh dilaksanakan oleh pihak konsesi jalan persekutuan melalui Kerja Kecemasan? Berdasarkan skop kerja kecemasan dalam perjanjian, hanya dinyatakan tuntutan kepada Pokok Tumbang sahaja sahaja boleh dibuat tuntutan.
asked Jul 8 in Infrastructure ahmadkhairi2 160 points
4 votes
0 answers 10 views
Apakah produk yang boleh dibekalkan melalui konsep Nominated Supplier dalam sesuatu projek? Apa jenis contract form yang perlu digunakan? Bolehkah skop seperti pemasangan bumbung bangunan dan pemasangan mechanical stabilizing earth wall juga boleh dimasukkan sebagai satu produk dibawah Nominated Supplier?
asked Jul 4 in Contract Administration TanCK 38,020 points
8 votes
1 answer 62 views
How long is the predicted service life of the wearing course where fatigue is concerned? Do our federal road wearing courses designed to the desire service life span with regards to the issue concerning:- Formation of deformation where latter ... . Encountering the fatigue issue to prevent any causes of related defects. Overcoming the overloading problem caused by unauthorized transporters.
answered Jul 2 in Pavement hizam 14,470 points
8 votes
2 answers 64 views
Adakah kerb median dan sisi jalan perlu di cat ataupun tidak? Jika ya, kenapa? dan jika tidak, kenapa?
answered Jul 2 in Pavement hizam 14,470 points
3 votes
1 answer 37 views
Apakah perbezaan Performance Grade dengan Penetration Grade bagi sesuatu bitumen/bahan pengikat asphalt?
answered Jul 1 in Pavement hizam 14,470 points
2 votes
2 answers 37 views
Kontraktor Utama telah melantik kontraktor/syarikat lain bagi pelaksanaan kerja-kerja Micropile. Rekod Pekerja kontraktor/syarikat yang melaksanakan kerja micropile ini perlu dicatatkan di bawah Bilangan Pekerja Kontraktor atau Sub-Kontraktor Yang Dinamakan di dalam Buku Harian Tapak?
answered Jun 30 in Miscellaneous azudin 35,990 points
2 votes
2 answers 34 views
Dalam Kejuruteraan Forensik Geoteknik, apakah perbezaan kes berimpak kecil dan kes berimpak besar?
answered Jun 27 in Geotechnical ahadiab 460 points
6 votes
1 answer 18 views
What is causes of the road subsidence? How big is the impact of unmaintained road crossing culverts towards the occurrences of road subsidence?
answered Jun 21 in Road MFH 1,830 points
7 votes
1 answer 22 views
Berapa kerapkah JKR mengadakan perbincangan dikalangan HOPT, HODT, Projek Team dan Pihak Senggara untuk membincangkan isu-isu seperti berikut:- Keberkesan penggunaan bahan pembinaan. Lukisan perincian special detailing untuk bearing, expansion joint, mechanical ... pemasangan. Teknologi baru bahan pembinaa. Kelasakan bahan pembinaan dan masalah penyenggaraan yang sering dihadapi pihak senggara.
answered Jun 12 in Structure Haslina 2,080 points
7 votes
0 answers 26 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
asked Jun 4 in Contract Administration Gregory 2,120 points
6 votes
1 answer 55 views
Untuk pengujian cerucuk pile bolehkah ujian Y-Jack menggantikan ujian beban (MLT)? jika tiada specification JKR bolehkah kita meluluskannya?
answered May 28 in Bridge ahadiab 460 points
12 votes
2 answers 82 views
Adakah akan diambil kira untuk kelulusan EOT sekiranya salah satu faktor lanjutan masa kontraktor di sebabkan kelewatan pembayaran kemajuan kerja di tapak oleh pihak JKR. Selain dari itu, eot berpunca dari pertambahan skop kerja berbanding dengan SOA asal. Mohon pencerahan. TQ
answered May 16 in Contract Administration fareidisa 1,630 points
6 votes
0 answers 24 views
Apakah parameter yang digunakan dalam penentuan menggantikan expansion joint jambatan yang rosak dengan jenis yang bersesuian supaya fungsiannya dapat mencapai service life mengikut kehendak penggunaan memandangkan kos penyenggaraan makin kekang? Apakah setiap skop penggantian expansion joint itu juga diwajibkan dengan pengikatan tempuh warranty yang setimpal mengikut jenisnya?
asked May 14 in Bridge TanCK 38,020 points
13 votes
4 answers 79 views
Sering kali sistem pembetung jenis pra-tuang akan menghadapi pemendapan yang tidak seimbang sehingga penyambungan antaranya terbuka lalu dihakis sehingga terbentuknya cavity besar. Susulan kepada impak itu pembetung akan runtuh lalu terputus jaringan laluan. Apakah ... system supaya pemyambungan antaranya akan menjadi lebih kukuh dan kuat demi mengatasi masalah pemendapan yang tidak seimbang?
answered May 10 in Bridge fareidisa 1,630 points
10 votes
4 answers 70 views
SEKARANG INI MENJADI TREND PEMBEKAL HANYA SERTAKAN TEST REPORT SIRIM UNTUK KELULUSAN BAHAN. MOHON PANDANGAN SEMUA.
answered May 7 in Building TanCK 38,020 points
15 votes
3 answers 52 views
Berapakah jangka hayat sesuatu pepasangan elektrik bagi bangunan-bangunan kerajaan?
answered May 6 in Electrical noorainib 1,960 points
7 votes
1 answer 31 views
Adakah ianya merupakan mandatori untuk mematuhi EMAL bagi kerja ubahsuai Bangunan yang bukan direkabentuk oleh pihak JKR ??
answered Apr 30 in LV (Low Voltage) noorainib 1,960 points
12 votes
1 answer 36 views
Setiap bangunan yang mempunyai jentera voltan rendah dan tinggi, pengurusan fasiliti bangunan perlu melantik seorang kompeten elektrik untuk menjaga jentera tersebut berdasarkan kategorinya. Terdapat pendaftaran orang kompeten yang telah berdaftar bawah satu bangunan tetapi berkhidmat di beberapa tempat berbeza. Adakah ianya dibenarkan?sekiranya tidak, bagaimana kaedah pemantauannya?
answered Apr 30 in Electrical – HT/LV noorainib 1,960 points
9 votes
1 answer 28 views
To see more, click for all the questions in this category.
...