search
Log In

Recent questions and answers in Contract Administration

4 votes
0 answers 31 views
Perlukah kita mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi aktiviti yang tidak dapat lagi dilaksanakan atau kuantiti sebenar kurang daripada kuantiti asal BQ? Atau hanya membuat pelarasan harga kontrak terhadap aktiviti yang dipotong?
asked Oct 9 in Contract Administration bukhari5199 640 points
3 votes
0 answers 23 views
Apakah pihak utiliti (elektrik) boleh diberikan kerja untuk membina fasiliti elektrikal (sub-station dsb) di dalam sesuatu kontrak?
asked Oct 1 in Contract Administration mizzlan 310 points
2 votes
1 answer 102 views
Dalam Fasa Perancangan, Satu Projek Kuarters (Perumahan) telah dikenalpasti untuk dilaksanakan secara Konvensional Perunding. Dalam Pengiraan Anggaran Awalan (PDA) bagi kos projek berkenaan, Pihak HODT perlu mengemukakan bersama anggaran bagi Kos Perunding. ... dibuat. Sekiranya boleh buat pengiraan untuk pengurangan repetitive unit, boleh saya dapatkan rujukan pengiraan.. Terima kasih
answered Sep 9 in Contract Administration mhafizs 6,210 points
16 votes
1 answer 44 views
Apakah Implikasi terhadap kos dan masa projek? Apakah kesan terhadap Skop Kerja NSC M&E? Cadangan penyelesian yang sesuai bagi sesuatu menjimatkan masa dan kos?
answered Aug 19 in Contract Administration mhafizs 6,210 points
4 votes
1 answer 21 views
Apakah produk yang boleh dibekalkan melalui konsep Nominated Supplier dalam sesuatu projek? Apa jenis contract form yang perlu digunakan? Bolehkah skop seperti pemasangan bumbung bangunan dan pemasangan mechanical stabilizing earth wall juga boleh dimasukkan sebagai satu produk dibawah Nominated Supplier?
answered Aug 13 in Contract Administration mhafizs 6,210 points
11 votes
1 answer 32 views
Merujuk kepada P. K4. 2 Bayaran kerja boleh dilakukan melalui bayaran secara inden sehingga Rm500k sahaja. Jika bayaran caj sambungan pengguna atau contribution fee untuk TM, TNB, Span dan lain--lain melebihi Rm500k, apakah cara dan prosedur untuk bayaran yang boleh dilakukan?
answered Jul 9 in Contract Administration Fadzli Sukor 4,930 points
7 votes
0 answers 41 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
asked Jun 4 in Contract Administration Gregory 2,860 points
12 votes
2 answers 93 views
Adakah akan diambil kira untuk kelulusan EOT sekiranya salah satu faktor lanjutan masa kontraktor di sebabkan kelewatan pembayaran kemajuan kerja di tapak oleh pihak JKR. Selain dari itu, eot berpunca dari pertambahan skop kerja berbanding dengan SOA asal. Mohon pencerahan. TQ
answered May 16 in Contract Administration fareidisa 1,790 points
15 votes
1 answer 54 views
Di dalam BQ Preliminaries (projek Reka Dan Bina) kontraktor telah hargakan item Bon Pelaksanaan - Bank Guarantee. Walau bagaimanapun semasa pembinaan pihak kontraktor memilih Wang Jaminan Pelaksanaan. Tiada pelarasan harga dibuat bagi kontrak ini. Adakah saya perlu membuat PHK kurangan bagi Bon Pelaksanaan tersebut?
answered Mar 30 in Contract Administration Fadzli Sukor 4,930 points
9 votes
1 answer 20 views
Terdapat kekeliruan terma atau istilah yang digunapakai dalam kontrak Facility Management iaitu Corrective Maintenance dan penukaran Retrofit & Refurbishment kepada Repair or Replace. Justeru itu, mohon pencerahan: i) perbezaan antara istilah retrofit & refurbishment dan repair & replacement. ii) perbezaan corrective maintenance dengan repair & replace.
answered Feb 27 in Contract Administration TanCK 39,780 points
11 votes
1 answer 25 views
Seringkali JKR akan menghadapi masalah untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya dengan berasaskan kepada warranty yang diterima apabila tertimbul isu kegagalan pada item proprietor dalam sesuatu projek. Apakah kesemua warranty untuk proprietor items seperti yang tersenarai ... dan kegagalan fungsian? · Mechanical Stabilizing Earth Wall System. · IBS bangunan. · Kekuda bumbung pra-pasang.
answered Dec 28, 2018 in Contract Administration azudin 38,460 points
11 votes
1 answer 62 views
Jika ada....dimanakan tempat simpanannya? Siapakah yang bertanggungjawap untuk menyimpan semua data-data tersebut? Adakah data-data tersebut dijadikan sebagai semakan dan panduan untuk rujukan projek lain yang mempunyai skop dan sifat yang sama?
answered Nov 7, 2018 in Contract Administration shahairulsairi 2,980 points
15 votes
2 answers 85 views
Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Pegawai Penguasa (SO) sekiranya pihak kontraktor masih gagal menyerahkan Penjadualan Program Kerja (CPM) (untuk 3 bulan pertama) setelah 14 hari dari tarikh terima SST? Sekiranya surat peringatan telah dikeluarkan, apakah tindakan lain yang boleh diambil terhadap pihak kontraktor berdasarkan kontrak?
answered Sep 3, 2018 in Contract Administration Dr. Zack 1,140 points
10 votes
0 answers 14 views
What is the procedure in JKR if the Variation Order paper need to submit at level MOF? Because recently, that there is system e-GPA that we need to submit VO paper through online. And to key in through e-GPA we need to have account. MOF will not process the ... as we don't have the a info or training regarding this matter. Hopefully the management can consider this matter at level HOPT or SO.
asked Jun 28, 2018 in Contract Administration Lilywati 380 points
13 votes
1 answer 35 views
Bagaimanakan cara untuk mendapatkan senarai kontraktor berdaftar dengan CiDB yang mempuanyai sesuatu pengkhususan untuk sesebuah negeri.. contoh : senarai kontraktor yang mempunyai pengkhususan E07 untuk Negeri Pahang.
answered Mar 16, 2018 in Contract Administration Muham Zaini Hamzah 30,610 points
13 votes
1 answer 53 views
Apakah yang boleh dilakukan oleh pengguna atau pemilik sekiranya Borang F telah dikeluarkan oleh Arkitek walaupon projek berkenaan belum siap.
answered Mar 16, 2018 in Contract Administration aidzil 33,070 points
8 votes
1 answer 60 views
Adakah Lukisan Siap Bina (LSB) /As- Built Drawing bagi Projek menggunakan Pelan Piawai (rekabentuk oleh JKR) perlu cop pengesahan PE?
answered Dec 12, 2017 in Contract Administration TanCK 39,780 points
15 votes
0 answers 30 views
Apakah setiap WARRANTY yang telah didraf dan dimasukkan ke dalam sesebuah kontrak pembekalan dan pembelian harus merangkumi syarat-syarat tanggungan perlaksanaan dan tempuh waranti demi mengelakkan sebarang pertikaian dan ketidakpematuhan kualiti produk? Haruskah draf ... ikut bidang yang pernah diiwujudkan di JKR untuk diseragamkan sebagai satu rujukan penting untuk keperluan kawalan kualiti?
asked Apr 3, 2017 in Contract Administration TanCK 39,780 points
20 votes
2 answers 127 views
Dalam CoC (Design and Build 2010) jelas mengatakan bon jaminan rekabentuk meliputi 5% dari 'works'. Adakah 'works' merangkumi kos kontrak asal atau kos semasa projek (sewaktu CPC hendak dikeluarkan)?
answered Feb 21, 2017 in Contract Administration zainalma 9,970 points
18 votes
0 answers 40 views
To see more, click for all the questions in this category.
...