search
Log In

Recent questions and answers in Road

1 vote
0 answers 19 views
Bolehkah peruntukan MARRIS digunakan bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut :- a) Menukar jalan tanah (sediada) kepada jalan premix b) Menukar jalan crusher run (sediada) kepada premix c) Membina bonggol baru (jalan sediada tiada)
asked Oct 8 in Road ahmadkhairi2 270 points
2 votes
0 answers 19 views
Apakah kesan dan impak sekiranya sesuatu jalan yang baru sahaja diturap, terus dibuka kepada pengguna trafik tanpa menunggu sekurang-kurangnya 4 jam atas faktor jalan tersebut mempunyai kapasiti trafik yang tinggi pada waktu siang.
asked Sep 29 in Pavement ahmadkhairi2 270 points
1 vote
1 answer 33 views
Sudahkah satu sistem comprehensive untuk pengumpukan data kemalangan diwujudkan di JKR? Andai ada, apa sistem yang digunakan oleh pihak JKR perihal pengumpulan data tersebut untuk dijadikan rujukan penting dalam urusan rekabentuk jalan dan perancangan mitigasi demi mengurangkan tragedi kemalangan?
answered Sep 20 in Road mhafizs 6,210 points
1 vote
0 answers 10 views
Apakah kesemua projek jalan JKR tidak kira ia dari kalangan pojek baru, naiktaraf atau kerja pembaikan berkala perlu laksanakan Plant Trail? Apakah tujuan utama perlaksanaan Plant Trail? Jenis ujian apa yang dianggap penting untuk dijalankan ketika Plan Trial?
asked Aug 14 in Pavement TanCK 39,780 points
1 vote
0 answers 11 views
Adakah terdapat kaedah untuk memastikan material thermoplastic dan glass bead yang digunakan untuk kerja-kerja mengecat garisan jalan adalah berkualiti ?
asked Jul 17 in Safety Audit ruoshaks 180 points
2 votes
1 answer 29 views
Sebelum lay binder course, normally kita guna SS1K. But, boleh tak guna RS1K or RS3K? In this case, ada additional cost involved SS1K & bahaya kpd trafik sediada, kena tunggu 24 jam. For cases where there is no existing premix, can we just add cement not more ... the top layer 200 mm of the new crusher run. Kita reconstruct sebab subgrade CBR< 3, so, kita recon and reinforced with geotextiles.
answered Jul 14 in Pavement hizam 14,850 points
3 votes
0 answers 18 views
Didapati rekabentuk struktur pavement menggunakan ATJ5/85 (Pind. 2013) kekuatannya dilebihkan kepada lapisan Binder Course dimana ianya lebih tebal berbanding rekabentuk sebelum ini. Mohon penjelasan berkaitan perkara ini.
asked Jul 9 in Pavement MFH 2,010 points
4 votes
1 answer 44 views
Bagaimanakah kaedah untuk mengenalpasti punca kerosakan permukaan jalan samada disebabkan oleh kualiti bahan turapan, kualiti pembinaan, beban trafik berlebihan atau punca-punca lain?
answered Jul 8 in Pavement hizam 14,850 points
8 votes
1 answer 70 views
How long is the predicted service life of the wearing course where fatigue is concerned? Do our federal road wearing courses designed to the desire service life span with regards to the issue concerning:- Formation of deformation where latter ... . Encountering the fatigue issue to prevent any causes of related defects. Overcoming the overloading problem caused by unauthorized transporters.
answered Jul 2 in Pavement hizam 14,850 points
8 votes
2 answers 69 views
Adakah kerb median dan sisi jalan perlu di cat ataupun tidak? Jika ya, kenapa? dan jika tidak, kenapa?
answered Jul 2 in Pavement hizam 14,850 points
3 votes
1 answer 46 views
Apakah perbezaan Performance Grade dengan Penetration Grade bagi sesuatu bitumen/bahan pengikat asphalt?
answered Jul 1 in Pavement hizam 14,850 points
6 votes
1 answer 19 views
What is causes of the road subsidence? How big is the impact of unmaintained road crossing culverts towards the occurrences of road subsidence?
answered Jun 21 in Road MFH 2,010 points
10 votes
0 answers 20 views
Kebiasaannya adakah kita mensyaratkan tempoh jaminan terhadap jenis bahan yang digunakan dalam kerja pembaikan jalan? Andai ada berapakah tempoh jaminan yang disyorkan? Apakah item dianggap penting dan wajib terkandung dalam syarat jaminan?
asked Apr 11 in Pavement TanCK 39,780 points
12 votes
0 answers 20 views
Are JKR responsive enough to the safety of road users when road marking is concerned? What kind of quality controls do we have to enhance the application quality and durability of road marking? Do we have a total prediction system or model with regards to the ... roads based on the following parameters:- Types of road. Locations of road. Traffic volume. Types of vehicles and frequency of usage.
asked Mar 25 in Road TanCK 39,780 points
22 votes
1 answer 57 views
Sejauhmanakah kajian terhadap penggunaan teknologi Cuplump Modified Asphalt yang dimainkan oleh pihak pembekal pavement dan apakah peranan yang dimainkan oleh pihak JKR? Adakah turapan jalan yang menggunakan teknologi ini akan mempunyai ketahanlasakan yang lebih ... kos pembinaan? Apakah jenis kajian dan pemantauan yang telah dilaksanakan terhadap jalan yang telah menggunakan teknologi tersebut?
answered Mar 21 in Pavement hizam 14,850 points
9 votes
1 answer 23 views
Assalamualaikum... Tuan. soalan saya dalam membuat design mix cth.nya Design Mix utk AC 14 . Bolehkah kita menggunakan Filler melebihi 2% . Contohnya 6% . Memandangkan semasa membuat design hanya dgn kandungan melebihi 2% baru lah berada dlm aggregate envelope. Spj.2008. Mohon penjelasan tuan..t.kasih
answered Mar 21 in Pavement hizam 14,850 points
8 votes
1 answer 27 views
Assalamualaikum..mohon pandangan pakar berhubung pemantauan berkesan dlm projek jalan terutama semasa kerja tambakan tanah dijalankan dan jenis jenis ujian yang perlu dilaksanakan sepanjang kerja dilakukan..
answered Mar 14 in Road snshuhada 1,810 points
18 votes
1 answer 74 views
Nak tanya pendapat, boleh ke binder course dijadikan sebagai finish surface, maksudnya tanpa wearing course? Sebab ada cadangan untuk digunakan di kawasan heavy vehicle untuk elak jalan rosak, kalau sediakan gravel road nanti tidak selesa untuk kereta. Tetapi saya khuatir kalau terus binder course, kalau lapisan itu rosak, air akan terus masuk ke dalam roadbase, menyebabkan structure failure.
answered Jan 17 in Pavement hizam 14,850 points
13 votes
1 answer 23 views
Seringkali isu potholes menjadi tajuk hangat dan tahap ketularan itu adalah bagitu cepat. Apakah JKR telah ada perancangan dan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah potholes? Adakah kajian teliti yang telah dilaksanakan oleh pihak JKR supaya kebarangkalain kejadian potholes itu dapat dikurangkan kesatu tahap yang minima?
answered Jan 12 in Pavement SKhadijah 9,120 points
11 votes
2 answers 45 views
Seringkali isu pemendapan di jalantuju jambatan menjadi isu besar dan ia kerap tertimbul luahan ketidak keselesaan oleh pemandu. Apakah JKR telah membuat kajian terperinci terhadap isu ini dan dengan arifnya ketahui punca-punca kejadian pemendapan itu? ... keadah pembaikan terperinci telah disediakan untuk mengatasi masalah ini? Sudahkah perancangan plan mitigasi jangka panjang teleh dijadualkan?
answered Jan 12 in Pavement SKhadijah 9,120 points
14 votes
1 answer 25 views
Segaimana telah dan sedang diamalkan dalam pembinaan jalan dibeberapa jalinan jalan di America dengan kaedah High Performance Precast Post Tension Concrete Panel Slab. Apakah JKR juga akan adakan perancangan untuk mengamalkan kaedah yang sama dalam proses pembinaan jalan?
answered Jan 4 in Road azudin 38,460 points
13 votes
3 answers 58 views
Apakah jenis ujian yang harus dijalankan terhadap lapisan tack coat sebelum overlay dibenarkan demi menjaminkan bahawa tahap bonding ikut kehendak rekabentuk telah tercapai? Apakah tahap viscosity bituminous binder dalam tack coat yang biasa diamalkan dan dibenarkan? ... viscosity tack coat itu demi mengesahkan bahawa ia berada ditahap yang dibenarkan supaya ia mampu memudahkan proses kerja?
answered Nov 8, 2018 in Pavement hizam 14,850 points
17 votes
1 answer 32 views
Apakah perancangan JKR terhadap cadangan penggunaan “Long Life Surfacing” seperti “epoxy asphalt” dan “high performance cementitious materials (HPCM)” demi mengelakkan kos penyenggaraan jalan yang kian meningkat dan kekang disamping itu juga dapan tingkatkan Expected Lifespan sesebuah jalan?
answered Nov 8, 2018 in Road hizam 14,850 points
15 votes
1 answer 25 views
Apahkah JKR telah mengwujudkan satu polisi dimana kesemua jenis utiliti harus disediakan “underground utility ball marker” dengan frequency masing-masing mengikut jenis utiliti yang dipasangkan pada projek jalan baru demi memudahkan semakan dikemudian hari andai ada berlaku pembesaran jalan atau berlaku kerja-kerja pengalihan kedudukan utiliti?
answered Sep 28, 2018 in Road SKhadijah 9,120 points
10 votes
1 answer 35 views
Bilakah pewartaan had laju di jalan persekutuan akan dilaksanakan di tapak setelah sesebuah projek pembinaan jalan itu telah siap? Adakah perwartaan had laju itu akan dilaksanakan dengan berpandukan sepenuhnya kepada kehendak rekabentuk mengikut kesesuian lokasi sejurus CPC dikelurakan oleh PD atau dimuktamadkan selepas perlaksanaan road safety audit stage 5?
answered Sep 22, 2018 in Road SKhadijah 9,120 points
18 votes
1 answer 19 views
Sepertimana yang kita ketahui Projek JALB dilaksanakan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) tetapi ada sesetengah projek yang dilaksanakan oleh JKR tetapi melalui peruntukan di bawah KKLW. Adakah JKR mempunyai Guideline khas selain ATJ sediada ... dan mempunyai kekangan dari segi peruntukan, pengambilan balik tanah, bentuk muka bumi, logistik dan lain-lain isu berkaitan.
answered Sep 10, 2018 in Road SKhadijah 9,120 points
13 votes
1 answer 30 views
Bagaimankah JKR mengatasi masalah kegunaan dan pencerobohan sempadan Right Of Way (ROW) oleh pihak ketiga? Adakah agensi dan PBT lain telah dimaklumkan dengan jelasnya hak JKR terhadap sempadan Right Of Way (ROW) demi mengelakkan tercetusnya kejadian lain yang tidak diingini dan seterusnya membabitkan JKR dengan kes-kes tindakan mengikut lunas undang-undang?
answered Sep 10, 2018 in Road SKhadijah 9,120 points
To see more, click for all the questions in this category.
...