search
Log In

Recent questions and answers in Safety Audit

5 votes
2 answers 49 views
Adakah terdapat kaedah untuk memastikan material thermoplastic dan glass bead yang digunakan untuk kerja-kerja mengecat garisan jalan adalah berkualiti ?
answered Dec 1, 2019 in Safety Audit TanCK 43,480 points 103 180 306
13 votes
1 answer 31 views
Laluan motosikal sesuai untuk lebuhraya tetapi bukan penyelesaian bagi jalanraya persekutuan dan jalanraya di dalam bandar (jalan bandaran).
answered Aug 28, 2018 in Safety Audit farizs 5,440 points 12 26 74
11 votes
1 answer 31 views
Apakah ujian yang harus dilaksanakan demi menjamin keutuhan sistem W-Beam Guardrail adalah dari kalangan kualiti yang diperlukan supaya hasrat untuk ia berfungsi sebagai satu penghalang yang mampu menjamin keselamatan pengguna kesatu tahap yang optima dapat dicapai?
answered Jan 6, 2017 in Safety Audit Muham Zaini Hamzah 33,450 points 16 57 146
16 votes
1 answer 59 views
Seringkali terdapat blinkers (lampu LED berkelip) ditepi laluan Federal berwarna biru. Apakah maksud lampu berwarna biru dan adakah ianya membawa maksud yang berlainan dengan blinkers berwarna kuning yang juga boleh didapati di tepi jalan Federal?
answered Dec 20, 2015 in Safety Audit Muham Zaini Hamzah 33,450 points 16 57 146
Help get things started by asking a question.
...