search
Log In

Recent activity by FaizS

1 answer 47 views
Sekiranya kita merujuk peta, kita akan lihat jalan-jalan diberikan nombor laluan. Pegawai manakah yang diberi tugas dan kuasa untuk mendaftar, memberi dan membatalkan nombor tersebut?
answered Dec 15, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
1 answer 46 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
commented Aug 20, 2019 in BIM
1 answer 43 views
Assalamualaikum Apakah perbezaan antara "System family'" dan "Component family"? Boleh berikan contoh. Terima kasih
commented Aug 17, 2019 in BIM
1 answer 40 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
answered Jul 23, 2019 in BIM
2 answers 45 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
commented Jul 23, 2019 in Miscellaneous
1 answer 34 views
Apakah kekangan yang dihadapi di dalam proses membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
answered Jul 22, 2019 in Human Resource Management
2 answers 41 views
1 answer 64 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
commented Jul 21, 2019 in Assets & Facilities Management
2 answers 56 views
Jika semua sudah teratur dgn BIM di peringkat perancangan dan rekabentuk adakah masih perlu lagikah M&E koordinator di peringkat pembinaan?
commented Jul 21, 2019 in BIM
1 answer 38 views
Seperti yang sedia maklum kini adalah era IR 4.0, namun adakah kita bersedia dalam menghadapi era ini? salah satu item basic dalam IR 4.0 adalah "database" yang mana database adalah power dan penentu pada pencapaian IR 4.0 ini. Dari database segala ... belum dicapai dan boleh menyebabkan kelewatan pencapaian IR 4.0. Bersediakah kita dan apa tindakan yang telah dilakukan dan telah pun dirancang?
answered Jul 7, 2019 in Human Resource Management
1 answer 57 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
answered Jul 7, 2019 in BIM
1 answer 45 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
answered Jul 7, 2019 in BIM
1 answer 48 views
Apakah cara untuk memohon pengecualian bagi pelaksanaan BIM?
answer selected Apr 9, 2019 in BIM
8 answers 244 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
answered Dec 31, 2018 in Project Management
1 answer 60 views
Adakah seseorang itu layak / tidak layak sekiranya tuntutan bayaran sewa hotel dibuat untuk bermalam selepas mesyuarat/kursus/bengkel/lawatan tapak/seminar dll tamat? Katakanlah tamat pada pukul 4.30ptg. Dan keesokan harinya terus ke pejabat. Peruntukan jabatan masih cukup. #sajanaktanya
commented Nov 23, 2018 in Human Resource Management
1 answer 32 views
e-Risalah JCoP yang terkini boleh diakses di rantaian berikut: e-Risalah JCoP Bil. 3/2018 Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila kemukakan terus kepada Unit Enterprise Content & Knoweldge Management (ECKM), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu di emel berikut: [email protected]
commented Nov 15, 2018 in Helpdesk
11 answers 358 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
commented Nov 15, 2018 in Scope Management
3 answers 54 views
Semasa saya menuju daripada jalan Kota Tinggi ke Johor (Hospital Sultan Ismail), saya tidak jumpa sebarang signboard hospital berkenaan, menyebabkan saya terlepas beberapa simpang untuk belok. Akhirnya saya jumpa jalan ke hospital tersebut dengan ... Persoalannya, siapakah harus membuat penambahbaikan tersebut? agar tidak mengelirukan pengguna jalan raya? JKR atau projek hospital tersebut?
answered Oct 20, 2018 in Technical & Contract Admin
4 answers 118 views
Apakah yang dimaksudkan dengan 'Industrial Revolution 4.0'? Apakah cadangan dan bagaimana untuk menerapkan elemen Revolusi Industri 4.0 oleh jurutera atau pegawai JKR secara khasnya.
answered Oct 20, 2018 in Stakeholders Management
2 answers 47 views
Adakah pemasangan IBS mesra dengan pemasangan Nsc elektrik terutamanya di tapak bina? Melalui beberapa projek, didapati terdapat penemuan dimana pemasangan IBS tidak mengambil kira pemasangan conduit elektrik di tapak. Contohnya, pemasangan conduit yang dibuat di kilang precast ... tape tidak selari.. Apakah cadangan dan cara untuk mengatasi masalah ini timbul untuk projek-projek akan datang..
commented Oct 20, 2018 in Structure
3 answers 52 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima Anugerah Moderator JCoP Paling Aktif 2018 yang telah disampaikan oleh YBhg. Ketua Pengarah Kerja Raya sempena program Persada Minda 2018. Info lanjut mengenai program di https://www.jkr.gov.my/my/page/persada-minda-jkr-2018
answered Aug 9, 2018 in Human Resource Management
1 answer 75 views
Apakah tugas dan tanggungjawab HODT dan HOPT semasa projek dalam status pembinaan? Bagaimanakah skop penglibatan HODT dan HOPT dalam memastikan projek dapat dilaksanakan serta disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang ditetapkan? Seringkali berlaku ... Dimanakah paparan dan dokumen lengkap senarai tugas dan tanggungjawab HOPT, HODT dan Pegawai Penguasa boleh diperolehi? #TogetherWeDeliver
answered Aug 9, 2018 in Project Management
0 answers 15 views
Sebelum ini saya pernah dengar terdapat satu projek yang akan menggunakan Relational Contract yang mana ianya merupakan IPD. Tetapi semasa peringkat perancangan, ianya tidak digunakan dan akhirnya menggunakan kaedah pelaksanaan Design And Build. Adakah Relational Contract tidak sesuai di dalam projek JKR? Bolehkan berikan sedikit penerangan ringkas berkenaan IPD tersebut?
asked Aug 8, 2018 in Procurement Management
1 answer 27 views
Pernahkan perbincangan antara HOPT, HODT dan pasukan projek dilaksanakan terhadap Laporan Pemeriksaan Kriteria Penerimaan Projek Jalan Siap Bagi Pengurusan Penyenggaraan berasaskan kepada Perkeliling KPKR Bil. 3/2009 dikaji supaya jenis kecacatan dan ... dikenalpasti itu dapat dirumuskan demi menjadi satu lesson learned yang membolehkan kualiti projek pembinaan jalan dipertingkatkan?
answered Aug 8, 2018 in Integration Management
5 answers 106 views
Apa yang kita sedia maklum, penggunaan Teknologi Drone telah banyak digunakan oleh pihak luar dalam pelaksanaan projek, penguatkuasaan, pemantauan dan sebagainya. Pengunaan Drone ini juga sangat membantu dalam pelaksanaan projek JKR sebagai contoh, dalam peringkat ... mengenai perkara ini dan adakah langkah-langkah atau garispanduan ada dibuat bagi menggunakan Drone ini di peringkat Jabatan.
answered Aug 8, 2018 in Integration Management
1 answer 33 views
saya mohon pencerahan daripada yang arif mengenai perbandingan antara sistem ARCHIBUS, TOMMS, C-WORKS & CMMS. Di antara sistem tersebut, sistem yang manakah selalu digunapakai dalam pengurusan fasiliti dan mengapa ?
answered Aug 8, 2018 in BIM
3 answers 80 views
Pada tahun 2020 dengan anggaran penduduk dunia mencecah 7.6 bilion, perkembangan semasa teknologi meramalkan 50 bilion peranti elektronik akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Ini menunjukkan jumlah peranti yang berkomunikasi adalah melebihi jumlah manusia ... yang berkhidmat di dalam agensi teknikal terbesar kerajaan, apakah persediaan kita untuk seiring dengan 'trend' semasa ini?
answered Aug 8, 2018 in Human Resource Management
3 answers 77 views
Adalah menjadi satu kewajiban pelajar IPTA/IPTS untuk menjalankan latihan industri sebagai salah satu syarat silibus pelajaran. Walau bagaimanapun, bagi pandangan saya, penempatan mereka berdasarkan bidang dan minat mereka di Bahagian/Unit dalam JKR amatlah penting. ... ditemuduga terlebih dahulu sebelum diletakkan di bahagian/unit di dalam JKR demi kebaikan mereka dan bahagian/unit tersebut juga.
answered Aug 8, 2018 in Human Resource Management (PM)
2 answers 44 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima Anugerah Pengguna JCoP Paling Aktif 2018 yang telah disampaikan oleh YBhg. Ketua Pengarah Kerja Raya sempena program Persada Minda 2018. Berita mengenai program di https://www.jkr.gov.my/my/page/persada-minda-jkr-2018
answered Aug 8, 2018 in Human Resource Management
1 answer 35 views
perisian tersebut diajar samaada di peringkat universiti ataupun organisasi yang terlibat. namun, kekeliruan saya adalah perisian manakah yang selalu digunakan dan penting dalam sesuatu rekabentuk pembinaan dan sebagainya. AutoCad atau REVIT ? sesetengah organisasi hanya menggunakan autoCad, dan ada juga hanya menggunakan REVIT. apa perbezaan ketara diantara perisian tersebut ?
answered Aug 7, 2018 in BIM
2 answers 59 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
answered Aug 7, 2018 in BIM
1 answer 51 views
...