search
Log In

Answers by FaizS

1 vote
47 views
Sekiranya kita merujuk peta, kita akan lihat jalan-jalan diberikan nombor laluan. Pegawai manakah yang diberi tugas dan kuasa untuk mendaftar, memberi dan membatalkan nombor tersebut?
answered Dec 15, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
3 votes
40 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
answered Jul 23, 2019 in BIM
4 votes
34 views
Apakah kekangan yang dihadapi di dalam proses membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
answered Jul 22, 2019 in Human Resource Management
5 votes
41 views
4 votes
45 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
answered Jul 22, 2019 in Miscellaneous
4 votes
56 views
Jika semua sudah teratur dgn BIM di peringkat perancangan dan rekabentuk adakah masih perlu lagikah M&E koordinator di peringkat pembinaan?
answered Jul 21, 2019 in BIM
2 votes
38 views
Seperti yang sedia maklum kini adalah era IR 4.0, namun adakah kita bersedia dalam menghadapi era ini? salah satu item basic dalam IR 4.0 adalah "database" yang mana database adalah power dan penentu pada pencapaian IR 4.0 ini. Dari database segala ... belum dicapai dan boleh menyebabkan kelewatan pencapaian IR 4.0. Bersediakah kita dan apa tindakan yang telah dilakukan dan telah pun dirancang?
answered Jul 7, 2019 in Human Resource Management
3 votes
57 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
answered Jul 7, 2019 in BIM
2 votes
45 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
answered Jul 7, 2019 in BIM
1 vote
244 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
answered Dec 31, 2018 in Project Management
2 votes
54 views
Semasa saya menuju daripada jalan Kota Tinggi ke Johor (Hospital Sultan Ismail), saya tidak jumpa sebarang signboard hospital berkenaan, menyebabkan saya terlepas beberapa simpang untuk belok. Akhirnya saya jumpa jalan ke hospital tersebut dengan ... Persoalannya, siapakah harus membuat penambahbaikan tersebut? agar tidak mengelirukan pengguna jalan raya? JKR atau projek hospital tersebut?
answered Oct 20, 2018 in Technical & Contract Admin
6 votes
118 views
Apakah yang dimaksudkan dengan 'Industrial Revolution 4.0'? Apakah cadangan dan bagaimana untuk menerapkan elemen Revolusi Industri 4.0 oleh jurutera atau pegawai JKR secara khasnya.
answered Oct 20, 2018 in Stakeholders Management
4 votes
52 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima Anugerah Moderator JCoP Paling Aktif 2018 yang telah disampaikan oleh YBhg. Ketua Pengarah Kerja Raya sempena program Persada Minda 2018. Info lanjut mengenai program di https://www.jkr.gov.my/my/page/persada-minda-jkr-2018
answered Aug 9, 2018 in Human Resource Management
3 votes
75 views
Apakah tugas dan tanggungjawab HODT dan HOPT semasa projek dalam status pembinaan? Bagaimanakah skop penglibatan HODT dan HOPT dalam memastikan projek dapat dilaksanakan serta disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang ditetapkan? Seringkali berlaku ... Dimanakah paparan dan dokumen lengkap senarai tugas dan tanggungjawab HOPT, HODT dan Pegawai Penguasa boleh diperolehi? #TogetherWeDeliver
answered Aug 9, 2018 in Project Management
3 votes
27 views
Pernahkan perbincangan antara HOPT, HODT dan pasukan projek dilaksanakan terhadap Laporan Pemeriksaan Kriteria Penerimaan Projek Jalan Siap Bagi Pengurusan Penyenggaraan berasaskan kepada Perkeliling KPKR Bil. 3/2009 dikaji supaya jenis kecacatan dan ... dikenalpasti itu dapat dirumuskan demi menjadi satu lesson learned yang membolehkan kualiti projek pembinaan jalan dipertingkatkan?
answered Aug 8, 2018 in Integration Management
3 votes
106 views
Apa yang kita sedia maklum, penggunaan Teknologi Drone telah banyak digunakan oleh pihak luar dalam pelaksanaan projek, penguatkuasaan, pemantauan dan sebagainya. Pengunaan Drone ini juga sangat membantu dalam pelaksanaan projek JKR sebagai contoh, dalam peringkat ... mengenai perkara ini dan adakah langkah-langkah atau garispanduan ada dibuat bagi menggunakan Drone ini di peringkat Jabatan.
answered Aug 8, 2018 in Integration Management
1 vote
33 views
saya mohon pencerahan daripada yang arif mengenai perbandingan antara sistem ARCHIBUS, TOMMS, C-WORKS & CMMS. Di antara sistem tersebut, sistem yang manakah selalu digunapakai dalam pengurusan fasiliti dan mengapa ?
answered Aug 8, 2018 in BIM
6 votes
80 views
Pada tahun 2020 dengan anggaran penduduk dunia mencecah 7.6 bilion, perkembangan semasa teknologi meramalkan 50 bilion peranti elektronik akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Ini menunjukkan jumlah peranti yang berkomunikasi adalah melebihi jumlah manusia ... yang berkhidmat di dalam agensi teknikal terbesar kerajaan, apakah persediaan kita untuk seiring dengan 'trend' semasa ini?
answered Aug 8, 2018 in Human Resource Management
5 votes
77 views
Adalah menjadi satu kewajiban pelajar IPTA/IPTS untuk menjalankan latihan industri sebagai salah satu syarat silibus pelajaran. Walau bagaimanapun, bagi pandangan saya, penempatan mereka berdasarkan bidang dan minat mereka di Bahagian/Unit dalam JKR amatlah penting. ... ditemuduga terlebih dahulu sebelum diletakkan di bahagian/unit di dalam JKR demi kebaikan mereka dan bahagian/unit tersebut juga.
answered Aug 8, 2018 in Human Resource Management (PM)
5 votes
44 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima Anugerah Pengguna JCoP Paling Aktif 2018 yang telah disampaikan oleh YBhg. Ketua Pengarah Kerja Raya sempena program Persada Minda 2018. Berita mengenai program di https://www.jkr.gov.my/my/page/persada-minda-jkr-2018
answered Aug 8, 2018 in Human Resource Management
3 votes
35 views
perisian tersebut diajar samaada di peringkat universiti ataupun organisasi yang terlibat. namun, kekeliruan saya adalah perisian manakah yang selalu digunakan dan penting dalam sesuatu rekabentuk pembinaan dan sebagainya. AutoCad atau REVIT ? sesetengah organisasi hanya menggunakan autoCad, dan ada juga hanya menggunakan REVIT. apa perbezaan ketara diantara perisian tersebut ?
answered Aug 7, 2018 in BIM
3 votes
59 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
answered Aug 7, 2018 in BIM
4 votes
51 views
3 votes
35 views
Bagaimanakah kaedah/amalan yang terbaik di tapak bina perlu ada bagi memastikan pembinaan menepati /mengikut lukisan pembinaan yang disediakan?
answered May 8, 2018 in Structure
4 votes
41 views
Sekarang telah ditubuhkan Lembaga Teknologis Malaysia (mbot) dimana tugasnya adalah untuk menyelia teknologis dan juruteknik serta mengiktiraf mereka sebagai profesional. Adakah JKR menggalakkan jurutera serta penolong jurutera untuk berdaftar dengan mbot kerana ... technologist/ certified technician adakah pihak JKR mengiktiraf profesional tersebut? Sejauh manakah terimaan JKR terhadap MBOT ini?
answered May 8, 2018 in Human Resource Management
3 votes
48 views
Berapakah bilanan peratusan pegawai yang mahir menggunakan revit untuk BIM?
answered May 8, 2018 in BIM
4 votes
29 views
Contoh : pengantian struktur rasuk bumbung sedia ada dengan panjang 16 meter kepada prestress, disebabkan untuk membuang struktur tiang yang menyokong struktur rasuk tersebut.
answered May 8, 2018 in Structure
3 votes
52 views
Bagaimanakah untuk mengenalpasti lokasi yang sesuai untuk membuat pembukaan/penebukan di rasuk yang bersaiz 1020x450mm untuk keperluan 4 batang paip sewerage yang bersaiz 100mm diameter?
answered May 3, 2018 in Structure
5 votes
72 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
answered May 3, 2018 in BIM
2 votes
33 views
Apakah semua projek pembinaan JKR perlu menyediakan BS atau Euro codes yang berkaitan di pejabat tapak untuk dijadikan sebagai rujukan penting dalam proses pembinaan demi memudahkan pengawasan dan seterusnya mengawal kualitinya ketahap optima?
answered Mar 8, 2018 in Stakeholder Management (PM)
1 vote
27 views
Pohon jasa baik admin Jpedia / author untuk slide / template risk management di dalam J-Pedia untuk periksa fail-fail yang dimuatnaik di dalam Garis Panduan Pengurusan Risiko Projek Versi 1.0 Jan 2017 kerana hampir kesemua tidak dapat dibuka dan menerima mesej file corrupted. Terima kasih
answered Mar 8, 2018 in Helpdesk
...