search
Log In

Questions by FaizS

9 votes
1 answer 60 views
Adakah seseorang itu layak / tidak layak sekiranya tuntutan bayaran sewa hotel dibuat untuk bermalam selepas mesyuarat/kursus/bengkel/lawatan tapak/seminar dll tamat? Katakanlah tamat pada pukul 4.30ptg. Dan keesokan harinya terus ke pejabat. Peruntukan jabatan masih cukup. #sajanaktanya
asked Nov 15, 2018 in Human Resource Management
12 votes
0 answers 15 views
Sebelum ini saya pernah dengar terdapat satu projek yang akan menggunakan Relational Contract yang mana ianya merupakan IPD. Tetapi semasa peringkat perancangan, ianya tidak digunakan dan akhirnya menggunakan kaedah pelaksanaan Design And Build. Adakah Relational Contract tidak sesuai di dalam projek JKR? Bolehkan berikan sedikit penerangan ringkas berkenaan IPD tersebut?
asked Aug 8, 2018 in Procurement Management
14 votes
1 answer 64 views
Apakah pertimbangan rekabentuk struktur dalam high rise building? Selain itu, kaedah transfer beam, post tension beam/slab sering digunakan dalam rekabentuk bangunan tinggi. Bilakah kaedah tersebut sesuai digunakan?
asked Dec 21, 2016 in Structure
15 votes
1 answer 37 views
Penggunaan BIM semakin meluas digunakan dalm industri pembinaan (Architecture, Engineering & Construction) umumnya dan di JKR khususnya. Daripada pemerhatian saya, kaedah kolaborasi antara disiplin perlu diterangkan dengan lebih jelas terutama selepas model yang dibangunkan siap ... cukup untuk perekabentuk faham atau ianya perlu diajar di dalam kursus revit atau nota ringkas atau lesson learnt?
asked Dec 21, 2016 in BIM
21 votes
3 answers 175 views
Sebelum ini saya pernah memohon untuk mendapatkan jurutera profesional (PE) melalui IEM.. saya bermula dengan Graduate Engineer berdaftar dengan IEM, kemudian memohon PE dengan mengisi borang IEM/PI(1). Setelah layak untuk menduduki Professional Interview(PI), saya ... (PDP).. borang B1 merupakan peringkat akhir diperlukan untuk diserahkan kepada BEM sebelum melayakkan saya untuk mendapat PE...
asked Sep 24, 2016 in Human Resource Management
20 votes
2 answers 204 views
Jawatankuasa BIM JKR dan Unit BIM, CPAB masih dalam kajian dalam melaksanakan projek BIM khususnya untuk perunding. Mengikut Road Map BIM 2013-2016, semua projek jkr yang dilaksanakan secara perunding konvensional perlu menggunakan BIM. Buat masa ini perunding ... item mana untuk diletakkan bayaran tersebut mengikut CSA. Perlukah membuat perubahan ke atas CSA sedia ada mengikut keperluan BIM?
asked Apr 15, 2015 in BIM
...