search
Log In

Recent activity by MSBAL

2 answers 163 views
seringkali dilihat penggunaan kereta jabatan digunakan oleh penjawat awam tertentu untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat jumaat. Hal ini dilihat tidak diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan. Apakah langkah terbaik dalam mengawal dan menghalang ... wajar Bahagian Integriti melaksanakan 'spotcheck' dan terus mengambil tindakan kepada individu yang terlibat di ruang persekitaran masjid?
asked Apr 3, 2019 in Human Resource Management
0 answers 18 views
Saya berharap dengan adanya cadangan tuan/puan ianya dapat membantu pihak terlibat dalam mewujudkan skema penilaian dan pemarkahan yang khusus dalam kontrak pengurusan fasiliti.
commented Apr 1, 2019 in Assets & Facilities Management
1 answer 15 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
asked Mar 22, 2019 in Assets & Facilities Management
0 answers 24 views
Siapakah yang bertanggungjawab untuk mengedarkan borang kajian kepuasan pelanggan kepada penghuni bangunan (pelanggan)? Adakah Pengurus Fasiliti (kontraktor FM) atau Pegawai Penguasa/Wakil JKR?
commented Feb 6, 2018 in Assets & Facilities Management
0 answers 61 views
Mengapa Kakitangan Sokongan 1 (Teknikal) tidak ditukarkan setiap 4/5 tahun sekali?
commented Jan 26, 2018 in Human Resource Management
6 answers 204 views
Apa yang perlu dilakukan jika terdapat percanggahan di antara spesifikasi, lukisan dan senarai kuantiti?
commented Jan 26, 2018 in Contract Management
1 answer 22 views
Untuk memudahkan membuat rekod di pejabat, kebanyakan pejabat telah menjurus ke e filling system. Walau bagaimanapun, kumpulan audit tetap membuat audit terhadap file hardcopy,adakah efilling masih tidak cukup efektif?
commented Jan 23, 2018 in Human Resource Management
0 answers 8 views
F01 - Fasiliti Bangunan Dan Infrastruktur Am Aktiviti perkhidmatan fasiliti dan penyenggaraan bangunan/ infrastruktur secara bersepadu yang meliputi perkhidmatan kejuruteraan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan pengguna F02 - Fasiliti ... secara bersepadu yang meliputi perkhidmatan kejuruteraan, kejuruteraan biomedical dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan pengguna
commented Dec 28, 2017 in Assets & Facilities Management
1 answer 32 views
Di mana di dalam Kontrak Projek PFI ini tidak disertakan sekali bersama Bill of Quantities (BQ) atau Schedule of Rates, hanya jumlah Lump Sum (LS) sahaja terdapat di dalam kontrak. Ini bermaksud tidak ada terma yang mengikat kos setiap item di dalam kontrak ... Kontrak Reka dan Bina di mana terdapat Schedule of Rates di dalam kontrak yang mengikat kos setiap item. Mohon nasihat dan pencerahan.
answered Dec 19, 2017 in Contract Management
1 answer 37 views
Seperti yang sediamaklum bagi kontrak FMM 2016 tiadanya jawatan verifier didalam kontrak. Adakah releven dan praktikal bagi perkara ini memandangan "peranan" verifier itu perlu.
answered Dec 18, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih)
1 answer 83 views
Sejauh mana keberkesanan SAKU di PUTRAJAYA? Terutamanya penggunaan daripada penghuni kuarters.
commented Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih)
...