search
Log In

Questions by MSBAL

13 votes
2 answers 163 views
seringkali dilihat penggunaan kereta jabatan digunakan oleh penjawat awam tertentu untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat jumaat. Hal ini dilihat tidak diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan. Apakah langkah terbaik dalam mengawal dan menghalang ... wajar Bahagian Integriti melaksanakan 'spotcheck' dan terus mengambil tindakan kepada individu yang terlibat di ruang persekitaran masjid?
asked Apr 3, 2019 in Human Resource Management
8 votes
0 answers 18 views
Saya berharap dengan adanya cadangan tuan/puan ianya dapat membantu pihak terlibat dalam mewujudkan skema penilaian dan pemarkahan yang khusus dalam kontrak pengurusan fasiliti.
asked Mar 22, 2019 in Assets & Facilities Management
7 votes
1 answer 15 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
asked Mar 22, 2019 in Assets & Facilities Management
11 votes
0 answers 8 views
F01 - Fasiliti Bangunan Dan Infrastruktur Am Aktiviti perkhidmatan fasiliti dan penyenggaraan bangunan/ infrastruktur secara bersepadu yang meliputi perkhidmatan kejuruteraan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan pengguna F02 - Fasiliti ... secara bersepadu yang meliputi perkhidmatan kejuruteraan, kejuruteraan biomedical dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan pengguna
asked Dec 28, 2017 in Assets & Facilities Management
...