search
Log In

Answers by ZulAmri

3 votes
30 views
Initiatif yang baik dalam menuju ke bangunan Hijau dengan menyediakan tempat letak kenderaan "Hijau" kakitangan di Ibu Pejabat JKR, walau bagaimanapun, adakah ianya dipatuhi sepenuhnya?
answered Jul 22, 2018 in Human Resource Management
2 votes
107 views
Saya merupakan Arkitek, J41 Di Cawangan Arkitek, IP JKR dan berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam pengajian ke peringkat PHD. Adakah JKR menggalakkan kakitangannya dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi? Bagaimana laluan kerjaya, bagi kakitangan yang melanjutkan pelajaran? Adakah sepanjang pengajian tidak di kira pengalaman bekerja? Apakah implikasi kepada kenaikan pangkat?
answered Jul 22, 2018 in Human Resource Management
...