search
Log In

Recent activity by arbaah

5 answers 107 views
Saya merupakan Arkitek, J41 Di Cawangan Arkitek, IP JKR dan berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam pengajian ke peringkat PHD. Adakah JKR menggalakkan kakitangannya dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi? Bagaimana laluan kerjaya, bagi kakitangan yang melanjutkan pelajaran? Adakah sepanjang pengajian tidak di kira pengalaman bekerja? Apakah implikasi kepada kenaikan pangkat?
answered May 3, 2018 in Human Resource Management
3 answers 57 views
Adakah tempahan makanan boleh dibuat untuk mesyuarat dalaman juga?ataupun mesyuarat yang hanya melibatkan tetamu luar sahaja?
asked May 3, 2018 in Human Resource Management
...