search
Log In

Recent questions and answers in Miscellaneous

4 votes
2 answers 16 views
Mohon cadangan aktiviti latihan EKSA yang boleh dijalankan/diadakan di premis memandangkan tiada peruntukan khas diadakan untuk aktiviti ini. Sekian, terima kasih
answered Jul 28 in Miscellaneous Nurfitri Zain 7,430 points 4 20 58
3 votes
1 answer 19 views
Adakah kursus/latihan yang dilaksanakan di CREaTE boleh dihadiri oleh pihak luar (swasta)? Sekiranya ianya boleh dihadiri oleh pihak luar, berapakah yuran yang dikenakan?
answered Jul 28 in Miscellaneous khudri 29,420 points 39 103 216
1 vote
1 answer 16 views
Apakah had nilai perolehan melalui wang panjar runcit dan syaratnya?
answered May 19 in Miscellaneous MFirdaus 1,230 points 3 6 16
2 votes
1 answer 33 views
Bolehkah pembelian terus sehingga RM20,000 dibuat kepada pembekal yang sama? Juga dilaksanakan untuk semua jenis perolehan bekalan dan perkhidmatan?
answered May 19 in Miscellaneous MFirdaus 1,230 points 3 6 16
11 votes
3 answers 54 views
Bagaimanakah caranya untuk menggalakkan pengunaan JCOP ini lebih meluas dikalangan senior dan junior JKR. penglibatan yang aktif amat diperlukan agar jurang pengetahuan dapat dirapatkan sesama staff JKR?
answered Apr 16 in Miscellaneous Nurfitri Zain 7,430 points 4 20 58
1 vote
1 answer 53 views
Adakah kenderaan persendirian boleh diperiksa dan apakah keperluan atau syaratnya?
answered Apr 5 in Miscellaneous e-sham 1,390 points 1 5 17
4 votes
1 answer 34 views
Dimaklumkan bahawa Laporan Status CoP & Portal JCoP Cafe (Sukuan Pertama 2020) telah dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Pembudayaan Ilmu Bil. 1/2020 JKR Malaysia pada 12 Jun 2020. Laporan tersebut boleh dimuat turun melalui https://bit.ly/3fBEBs1 @syahmi
answered Dec 27, 2021 in Miscellaneous FaizS 24,630 points 15 55 145
4 votes
2 answers 31 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima Anugerah Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia: Moderator Portal JCoP Paling Aktif 2021 @Rohanis @FaizS @hamzah.ismail Anugerah tersebut telah diumumkan sempena Majlis Perasmian Program Persada Minda @ JKR 2021 yang telah ... ' Ir. Hj. Mohamad Zulkefly Bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya pada 6 September 2021 secara dalam talian.
answered Oct 10, 2021 in Miscellaneous shdzain 19,300 points 21 43 139
4 votes
2 answers 28 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima Anugerah Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia: Pengguna Portal JCoP Paling Aktif 2021 @syariza @Hafiz Shafie @shdzain Anugerah tersebut telah diumumkan sempena Majlis Perasmian Program Persada Minda @ JKR 2021 yang telah ... ' Ir. Hj. Mohamad Zulkefly Bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya pada 6 September 2021 secara dalam talian.
answered Sep 10, 2021 in Miscellaneous Nurfitri Zain 7,430 points 4 20 58
6 votes
1 answer 82 views
Kenapakah "access" kepada maklumat SKALA "disekat?" kepada pengguna kakitangan JKR yang ditempatkan di KADER?
answered Sep 2, 2021 in Miscellaneous khudri 29,420 points 39 103 216
3 votes
1 answer 28 views
1) Adakah semasa peringkat perancangan atau pembinaan? 2) Siapakah yang perlu menyediakan pelan tersebut samada Jurukur Tanah lantikan JKR @ kontraktor yang telah dilantik?
answered Aug 8, 2021 in Miscellaneous aidzil 35,820 points 16 62 153
1 vote
1 answer 27 views
Apakah maksud program MySTEP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
answered Jul 30, 2021 in Miscellaneous Nurfitri Zain 7,430 points 4 20 58
1 vote
0 answers 16 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17, 2021 in Miscellaneous shdzain 19,300 points 21 43 139
2 votes
1 answer 20 views
Adakah pengaktifkan token ini mempunyai tempoh masa tertentu untuk diaktifkan? Dan siapakah yang layak mempunyai token ini. #missKsK
answered Mar 16, 2021 in Miscellaneous Hajimin 300 points 3
3 votes
0 answers 21 views
Apakah peraturan membenarkan promosi daripada pembekal/ produk dalam majlis kerajaan dan menerima sumbangan pembiayaan daripada pembekal/ produk tersebut?
asked Feb 24, 2021 in Miscellaneous Nurul Huda 2,050 points 4 9 19
3 votes
0 answers 23 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20, 2021 in Miscellaneous shdzain 19,300 points 21 43 139
4 votes
1 answer 78 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan. Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia? Bolehkan bantu saya penyediaan aliran ... rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll). #oranglamabarunakbelajar
answered Feb 1, 2021 in Miscellaneous FaizS 24,630 points 15 55 145
6 votes
1 answer 32 views
Mesyuarat secara online kerap digunakan sejak PKP dikuatkuasakan, malah sebenarnya ia menjadi platform terbaik untuk kita berdiskusi secara maya walau dimana kita berada. Kursus Online juga tidak terkecuali untuk berkongsi ilmu kepada peserta yang besar. ... urusetia mesyuarat/kursus boleh senaraikan keperluan minimum tersebut di dalam surat jemputan mesyuarat untuk perhatian ahli mesyuarat. Tq
answered Jul 1, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,950 points 5 22 54
7 votes
1 answer 34 views
Sepanjang tempoh PKP, banyak siri Webinar (atas talian melalui Zoom/FB Live) telah dianjurkan oleh pelbagai pihak sebagai medium perkongsian ilmu dan dialog intelek. Memandangkan sesi kursus atau program ilmu secara fizikal di Jabatan Kerajaan tidak dibenarkan selagi pandemik COVID-19 masih menular (sehingga diberitahu kelak), adakah siri Webinar ini sesuai utk dilaksanakan di JKR?
answered Jun 19, 2020 in Miscellaneous 1234imran 220 points 3
10 votes
4 answers 113 views
Semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, banyak penggunaan aplikasi Video Conference samada yang percuma atau yang berbayar seperti Skype for businees, Cisco Webex, microsoft teams, Google hangout, Zoom, Whatsapps, Facebook dan lain-lain. Pada pandangan tuan/puan, Aplikasi manakah yang terbaik digunakan dan apakah kelebihan aplikasi berkenaan berbanding aplikasi lain.
answered Jun 11, 2020 in Miscellaneous zaidims 190 points 1 4
3 votes
1 answer 27 views
Bagaimanakah cara dan langkah untuk menjelaskan bayaran-bayaran kerja SI secara interim terhadap pengesyoran bayaran bagi kerja-kerja yang telah dijalankan melalui bayaran interim?
answered Jun 8, 2020 in Miscellaneous mhafizs 14,030 points 4 33 96
6 votes
1 answer 25 views
Apakah keperluan ICT dan cadangan yang perlu diambil sekiranya kita ingin melangkah ke alaf pembelajaran secara maya atau mengubah norma bekerja daripada biasa kepada "accessible" dari mana-mana?
answered May 30, 2020 in Miscellaneous khudri 29,420 points 39 103 216
3 votes
1 answer 28 views
Adakah benar senario tersebut berlaku? Terdapat gesaan dari pihak pelanggan untuk mengeluarkan SST bagi mencapai garis batuan dan KPI jabatan tersebut.
answered May 4, 2020 in Miscellaneous khudri 29,420 points 39 103 216
6 votes
2 answers 51 views
Saya ada membuat pemerhatian mengenai kes jangkitan wabak COVID19 di negara jiran kita Singapore. Di Singapore daripada 2,918 kes terkumpul yang dilaporkan setakat hari ini (14 April 2020), 1,348 kes (hampir separuh!) adalah ... -coronavirus-singapore-new-cases-clusters-moh-12636840 https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/singapore-map.html?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
answered May 3, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,950 points 5 22 54
15 votes
4 answers 90 views
Adakah kursus yang dilaksanakan di CREaTE membantu peserta dalam melaksanakan kerja selepas berkursus?
answered Apr 28, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,950 points 5 22 54
8 votes
4 answers 28 views
Adakah pre & post question sesuai sebagai tools penilaian penambahan kompetensi peserta kursus atau sebagai penilaian kompetensi penceramah dalam menyampaikan ceramahnya kepada peserta kursus? Mohon penjelasan bagi keputusan yang diberikan.
answered Apr 25, 2020 in Miscellaneous hamzah.ismail 12,770 points 11 28 96
4 votes
1 answer 17 views
Di manakah dan bagaimana pemeriksaan kenderaan baharu jabatan dilaksanakan. Apakah dokumen yang perlu dibawa dan adakah perlu membuat temujanji.
answered Apr 19, 2020 in Miscellaneous mhafizs 14,030 points 4 33 96
21 votes
5 answers 238 views
Mengapa masih ada 5 muka surat soalan yag masih tiada jawapan dlm J-CoP Cafe? Di mana SME yg sepatutnya beri pencerahan pada warga JKR?
answered Apr 13, 2020 in Miscellaneous hamzah.ismail 12,770 points 11 28 96
6 votes
1 answer 17 views
Sepertimana kita sedia maklum, pekerja JKR kesemuanya knowledgeable (berilmu kerana semuanya dilantik kerana mempunyai sijil, diploma, ijazah bahkan sarjana atau kedoktoran) Apa yang diperlukan oleh warga JKR adalah kompetensi melaksanakan kerja (mengaplikasi kompetensi). Oleh yang demikian, adakah kursus online bersesuaian kepada warga JKR atau kursus bercorak CBT lebih bersesuaian?
answered Apr 12, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,950 points 5 22 54
9 votes
2 answers 81 views
Bekerja di rumah merupakan cara baru bekerja sejak PKP semasa penularan COVID-19. Keadaan keterpaksaan bekerja di rumah disebabkan tersebarnya wabak virus ini telah sedikit sebanyak melatih pegawai JKR untuk bekerja dari rumah sahaja. Sejauh manakah satu-satu kerja itu dapat dilaksanakan? Adakah ianya satu kejayaan dlm menuju era IR 4.0? Bolehkah cara/budaya ini diteruskan?
answered Mar 29, 2020 in Miscellaneous mhafizs 14,030 points 4 33 96
To see more, click for all the questions in this category.
...