search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

2 votes
1 answer 26 views
Bilakah pelaksanaan inisiatif GN0 akan dilaksanakan secara sepenuhnya?
answered Jan 13 in Value Management smunamurtadza 460 points 1 1 4
48 votes
8 answers 329 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
answered Nov 16, 2021 in Project Management snshuhada 5,010 points 5 8 18
3 votes
0 answers 10 views
Biophilic Cities ditakrifkan sebagai pembangunan infrastruktur yang mengambilkira faktor/elemen alam semula jadi secara inklusif. Pembangunan yang akan mengambil perhatian aspek alam semulajadi dan berusaha untuk melindungi, memulihkan dan mengembangkan kelestarian alam semula ... dengan dasar, garispanduan dan halatuju jabatan? Sekiranya tiada...adakah ianya perlu diadaptasikan dalam jabatan ini.
asked Nov 15, 2021 in Scope Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
5 votes
3 answers 55 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran? Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang ... teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
answered Nov 1, 2021 in Scope Management AiT 350 points 1 4 9
3 votes
1 answer 51 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
answered Oct 11, 2021 in Procurement Management aidzil 35,780 points 16 60 153
3 votes
1 answer 25 views
Pengurusan Risiko di JKR terbahagi kepada dua (2) seksyen, iaitu:- Pengurusan Risiko Jabatan (ERM) JKR - dibawah skop CDPK yang menguruskan hal-hal perkaitan risiko berpandukan kepada dokumen Pelan Strategik dan Pelan Bisnes 2021-2025; Pengurusan ... terlibat secara terus dalam mengendalikan Dasar Pengurangan Risiko Bencara Negara (Dasar PRBN) dan apakah skop dikhususkan kepada JKR Malaysia?
answered Sep 19, 2021 in Risk Management Nurfitri Zain 4,980 points 4 14 44
5 votes
0 answers 33 views
Value At Entry (VAE)' adalah inisiatif ke arah memastikan projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dalam tempoh masa, kos ditetapkan dan seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti memenuhi ekspektasi pelanggan. Atas kertas inisiatif VAE mudah ... yang menyeluruh? Boleh kongsikan critical factor yang menjadi independent & dependent variable? Mohon perkongsian untuk manfaat bersama.
asked Sep 14, 2021 in Value Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
1 vote
0 answers 27 views
Bolehkah pembayaran diteruskan kepada kontraktor kartel yang sedang disiasat oleh SPRM? Bagaimana?
asked Sep 12, 2021 in Project Management syahmiabdullah 1,420 points 2 5 7
3 votes
1 answer 47 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan. 1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang ... ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini? Terima kasih.
answered Sep 8, 2021 in Procurement Management khudri 27,960 points 38 98 208
4 votes
0 answers 10 views
Sharing Knowledge:
asked Aug 16, 2021 in Integration Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
2 votes
1 answer 39 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
answered Jul 22, 2021 in Project Management shdzain 17,440 points 20 43 126
2 votes
1 answer 13 views
Integrated Digital Delivery (IDD) is the use of digital technologies to integrate work processes and connect stakeholders working on the same project throughout the construction and building life-cycle. This includes design, fabrication and assembly on-site, as ... maintenance of buildings. Terminology and methodology in construction industry. Are we inline with this and what is our strategy?
answered Jun 24, 2021 in Integration Management Ir.Suhaila 210 points 1
2 votes
1 answer 27 views
Di mana saya boleh dapatkan Surat Arahan KPKR Bil. 6/2019 yg bertarikh 16 Ogos 2019 tu tuan? Mohon bantuan.
answered Jun 9, 2021 in Cost Management khairilhizar 52,070 points 33 88 183
2 votes
0 answers 10 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7, 2021 in Quality Management Pubalan 190 points 1 2 5
1 vote
1 answer 18 views
Bagaimanakah penerimaan VMS oleh syarikat-syarikat utiliti dan pihak berkuasa tempatan? Ini memandangkan mereka juga memiliki prosedur/syarat/strategi yang mana telah memberi impak kepada kebolehlaksanaan projek-projek kerajaan. Kesannya, VO masih perlu diberikan kepada projek walaupun telah dibincangkan/dikaji/dirisikokan di peringkat VE/VM.
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 13 views
Pelbagai kajian dan mekanisma serta pendekatan dilaksanakan termasuklah strategi VMS. Malangnya projek masih gagal disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti ditetapkan. Lesson Learnt pun telah dikongsikan. Workflow, metodologi dan pengurusan risiko yang bersistematik juga telah diadaptasikan. Di manakah 'lack' dan 'gap' serta strategi yang reliable?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 19 views
Sejauh mana kader-kader di Kementerian involve dlm GN0 sebab kebanyakannya lebih terlibat dalam pelaksanaan projek yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 24 views
Projek PUN (Pemulihan, Ubahsuai dan Naiktaraf) merupakan definasi yang disebut baru-baru ini tetapi ia tidak diamalkan dalam GN0 dan VAE kerana keperluan kebolehlaksanaan projek adalah sangat bergantung kepada keperluan: Skop kerja yang lengkap dalam brif Lukisan Siap Bina Laporan BCA/FCA Laporan dilaptasi bagi projek warisan
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
0 votes
1 answer 18 views
Adakah rekod pengalaman dan kepakaran merupakan variable penting peserta dalam bengkel VE/VM? Apakah strategi pemilihan peserta bengkel tersebut? Ini adalah kerana PIC yang terlibat dalam bengkel sebahagiannya tidak terlibat di peringkat post-contract.
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 12 views
Apakah kita YAKIN dengan pengadaptasian VMS adalah sebahagian daripada strategi yang dapat menyakinkan AP182 akan kekal dan tidak akan dimansuhkan?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 9 views
Apakah kaedah pengukuran KPI keberkesanan VMS?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 12 views
Apakah 'critical factor' pelaksanaan VMS dan peringkat penyumbang kepada kegagalan VMS?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 21 views
Adakah VMS sejajar/selari dengan Dasar Keselamatan Negara (DKN)?
answered May 26, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 23 views
Bagaimanakah sambutan pihak kementerian atau klien lain terhadap pelaksanaan VMS bagi RMKe-12?
answered May 26, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
11 votes
1 answer 42 views
Setiap pembinaan Balai Polis, Balai Bomba dan Hospital, berapakah jarak yang diperlukan antara tersebut dengan pengguna untuk kegunaan masyarakat ?
answered May 19, 2021 in Project Management Nurfitri Zain 4,980 points 4 14 44
4 votes
2 answers 46 views
Di dalam laporan penilaian teknikal, bagaimanakah % wajaran ini dipertimbangkan dan diulas. Boleh beri contoh? #sayabudakbaharubelajar
answered May 18, 2021 in Project Management Ahmad Bustaman 1,660 points 2 10 25
3 votes
1 answer 47 views
Mengelakkan birokrasi keterlaluan? Pemudahcara dalam mendapatkan kelulusan? Piawaian bagi memudahkan proses?
answered May 7, 2021 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 12,190 points 10 35 83
3 votes
1 answer 31 views
Adakah Pemilik Syarikat (Kontraktor) wajib hadir dalam Mesyuarat Tapak atau sekadar di wakilkan kepada mereka yang telah diberikan kuasa?
answered May 7, 2021 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 12,190 points 10 35 83
7 votes
2 answers 101 views
Dimanakah rujukan yang menyatakan NCP perlu ditutup dalam masa 14 hari dan apa yang perlu dibuat oleh pihak JKR jika NCP gagal ditutup dalam 14 hari?
answered Apr 7, 2021 in Quality Management shnizam 7,470 points 12 38 62
3 votes
1 answer 50 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
answered Mar 20, 2021 in Risk Management mhafizs 14,000 points 4 33 96
To see more, click for all the questions in this category.
...