search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

1 vote
0 answers 17 views
Semoga dengan adanya AUDIT SPKKP dapat membantu JKR dalam menyelesaikan masalah yang berkait dengan kesihatan dan keselamatan pekerja di tapak bina dan premis jabatan.
asked Jul 28 in Project Management Sitilaila 880 points 3 6 16
4 votes
3 answers 94 views
Perlukan ada pelan kerja ukur terlebih dahulu sebelum disiplin arkitek memulakan pelan konsep bangunan agar tiada pindaan berulang? Terutama mukabumi yang berkontour?
answered Jul 23 in Project Management Azlan 1,090 points 3 6 18
9 votes
2 answers 49 views
Siapakah pihak yang menetapkan tempoh penyiapan projek JKR, dan apakah kaedah penentuan panjang tempoh projek yang dijalankan?
answered Jul 16 in Project Management TanCK 47,730 points 106 192 339
4 votes
1 answer 36 views
Apakah yang dimaksudkan dengan "Contract At Large" dan adakah ia hanya digunakan hanya pada projek Reka dan Bina atau termasuk juga dengan projek konvensional. Mohon pencerahan.
answered Jul 15 in Procurement Management AzMH79 5,260 points 2 18 44
2 votes
0 answers 15 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
asked Jul 11 in Cost Management shdzain 11,950 points 20 36 94
16 votes
3 answers 168 views
Berikutan dengan penularan Pandemik COVID-19, Kerajaan telah mewartakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara yang bermula pada 18 Mac 2020. Lanjutan dari itu, semua aktiviti di tapak pembinaan telah diberhentikan. Adakah kontraktor layak diberikan lanjutan masa (EOT) dan apakah klausa kontrak yang bersesuaian dengan EOT yang berikan disebabkan isu ini. Terima kasih.
answered Jul 1 in Time Management AzMH79 5,260 points 2 18 44
6 votes
2 answers 77 views
Berdasarkan PK 3.1 Proses Perolehan Perkhidmatan Perunding secara LTKBS, tempoh lantikan perunding adalah 6-7 minggu. Adakah tempoh ini relevan? Boleh beri contoh lantikan perunding projek yang berjaya dilantik dalam tempoh tersebut.
answered Jul 1 in Procurement Management haziman 620 points 2 5 11
1 vote
0 answers 15 views
Apakah yang perlu diambil tindakan aliran kerja dalam SKALA setelah laporan penilaian GN2 berwarna kuning?
asked Jun 28 in Scope Management Nor Afandi 130 points 1 1 3
2 votes
1 answer 27 views
Hospital masih beroperasi seperti biasa dan ruang di bahagian bawah bumbung yang ditukar tidak boleh dialihkan kerana melibatkan peralatan medical yang rumit. Risiko tile bumbung jatuh atau bahan binaan jatuh ke dalam ruang di bawah kerja-kerja penukaran ... kecederaan kepada pengguna dan mencemarkan ruangan tersebut. Sejauh mana net keselamatan membantu atau adakah kaedah keselamatan yang lain?
answered Jun 25 in Risk Management TanCK 47,730 points 106 192 339
1 vote
1 answer 31 views
Siapakah yang bertanggungjawab di peringkat pewujudan projek? Bagaimanakah menentukan tanggungjawab kementerian/jabatan berkenaan yang membuat permohonan khidmat nasihat teknikal ke JKR di dalam membuat semakan dan menyediakan anggaran kos bagi projek di bawah RMK-12?
answered Jun 24 in Communication Management khairilhizar 46,600 points 33 87 168
2 votes
1 answer 25 views
Penyediaan Program Kerja Asal kontraktor pada peringkat awalnya adalah baik. Ketika dalam tempoh kontrak, terdapat pemberian lanjutan masa (EOT) dan Program Kerja Asal perlu dibuat pindaan termasuk unjuran RKK RKF. Ketika proses ini, terdapat beberapa kontrak ... bulan) yang mana akan menyukarkan semua pihak. Adakah terdapat cadangan atau tindakan bagi mengatasi permasalahan ini? Terima Kasih.
answered Jun 23 in Project Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
1 vote
0 answers 10 views
1. Berdasarkan kepada SAKPKR Bil 30/2019 dasar JKR mengenai pelaksanaan projek pembangunan fizikal.Merujuk Perkara 5.1 Jabatan telah membangunkan SKALA bagi tujuan memantau dan mengawal prestasi pelaksanaan projek termasuk kerja ubahsuai dan naiktaraf dari ... pegawai tersebut dalam konsep pemahaman kerja penyenggaraan bagi menentukan samada kontrak tersebut di daftarkan dalam SKALA atau SPSBV3?
asked Jun 23 in Project Management Mus Fiera 2,000 points 3 7 21
10 votes
2 answers 54 views
Terdapat 4 peringkat Gerbang Nilai (GN 1, 2, 3, 4) yang perlu dilaksanakan. Apakah cabaran besar dan di peringkat manakah kebiasaannya isu timbul? Apakah metadologi yang berkesan digunapakai dalam menangani isu dan cabaran ini?
answered May 7 in Scope Management shdzain 11,950 points 20 36 94
47 votes
7 answers 258 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
answered May 3 in Project Management shdzain 11,950 points 20 36 94
8 votes
1 answer 50 views
Salah satu penjadualan yang popular digunakan oleh pengurus projek adalah teknik Carta Gantt. Mengapakah kita menggunakan Carta Gantt dalam melaksanakan projek? Apakah kelebihan teknik ini berbanding teknik lain seperti teknik CPM/PERT?
answered Apr 29 in Quality Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
18 votes
2 answers 51 views
Bilakah JKR bersedia untuk melaksanakan perolehan tender kerja-kerja bangunan (Dokumen Tender) secara elektronik?
answered Apr 21 in Procurement Management khudri 24,610 points 38 94 187
7 votes
1 answer 28 views
Warga JKR yang di hormati, Di pagi Jumaat PKP yang berkat ini, ingin saya berkongsi koleksi video JKR yang sarat dengan ilmu, antaranya adalah video interview Pengarah/ Pengarah Kanan/ KPKR yang hampir bersara (initiative ECKM, CPAB), Projek Touch Point yang ... /JKRMalaysia Terimakasih.. Ir Dr Hannerita Mohamad Zainal Unit Elektrik, CREaTE Your Best Asset is Your Mind Learn Anytime, Anywhere..
answered Apr 16 in Integration Management AzMH79 5,260 points 2 18 44
14 votes
1 answer 57 views
Bolehkah kerja-kerja di bawah item WPS ditukar kepada WKP?
answered Apr 16 in Project Management Maryati 890 points 4 11
5 votes
0 answers 26 views
Adakah boleh difikirkan menjadikan Pejabat Pengurusan Portfilo sebahagian daripada stakeholder kontrak pembinaan?Ini adalah kerana keadaan kerja yang melibatkan pengurusan projek banyak melibatkan pejabat ini termasuklah pada peringkat awal kontrak sehingga pemantauan projek. ... 'product' yang dihasilkan dan menyebabkan ada sebilangan menyatakan pejabat tersebut 'tidak bekerja'. Mohon pandangan.
asked Apr 15 in Procurement Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
8 votes
1 answer 25 views
Adakah terdapat sebarang perbelanjaan/bajet di dalam BQ berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja (OSH) untuk mana-mana projek di JKR?
answered Apr 14 in Cost Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
14 votes
1 answer 56 views
1. Keperluan Kebenaran Merancang dan kelulusan PBT bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 2. Keperluan CCC bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 3. Sumber rujukan atau punca kuasa kepada perkara di atas.
answered Apr 7 in Project Management Maryati 890 points 4 11
5 votes
1 answer 20 views
Q-plan, D-plan dan C-plan telah diwajibkan. Tetapi, adakah sekiranya ISO ini tidak aplikasikan di JKR, kita tidak menjalankan pengurusan kualiti. Perkara yag sama bg Pelan Pengurusan Projek (PMP). PMP merupakan amalan terbaik bagi mengurus projek dan kini ... wajib. Adakah ditinggalkan terus amalan terbaik itu sekiranya ia tiada dlm Q-plan dan yg lainnya. Bagaimanakah caranya kita mengurus projek?
answered Apr 6 in Time Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
7 votes
1 answer 30 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
answered Apr 4 in Quality Management hawaliza 500 points 1 6
5 votes
2 answers 65 views
Adakah JKR mempunyai senarai planner CPM yang betul2 kompeten (dari luar) yang ditauliahkan @ certified oleh JKR untuk dijadikan rujukan oleh pegawai di tapak semasa kelulusan planner dibuat?(Contohnya auditor RSA) Boleh dikatakan kebanyakan Planner CPM di tapak yg ... ini, adalah diharapkan di masa hadapan dapat diadakan bagi memastikan budaya CPM yg betul wujud dalam projek JKR. Terima Kasih
answered Mar 31 in Time Management syariza 3,110 points 2 14 40
22 votes
3 answers 92 views
Adakah VECP (Value Engineering Change Proposal) dapat diterapkan dalam kontrak sediada bagi menggalakkan pelaksanaan VE di peringkat pembinaan?
answered Mar 24 in Value Management norddin 360 points 3 5 10
5 votes
2 answers 56 views
Bagaimanakah status perlaksanaan program CBAS di JKR?
answered Mar 21 in Project Management AzMH79 5,260 points 2 18 44
3 votes
0 answers 21 views
Adakah dengan penerapan PMP di dalam Q, D dan C Plan, baru "best practice" dalam pengurusan projek itu berfungsi?
asked Mar 17 in Quality Management syariza 3,110 points 2 14 40
8 votes
3 answers 124 views
PROKOM developed tools for project management. Mengapa tools ini gagal digunakan sepenuhnya oleh pasukan projek?
answered Mar 17 in Project Management syariza 3,110 points 2 14 40
3 votes
1 answer 19 views
Persoalannya, apakah tindakan pegawai atasan di Cawangan dan Negeri dalam menggunapakai pegawai PO sediada dalam memastikan ilmu dan amalan diaplikasikan dan dikembangkan di pelusuk bahagian dlm Cawangan atau di setiap daerah bg setiap Negeri?
answered Mar 16 in Project Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
16 votes
2 answers 60 views
Apakah kelebihan dan kekurangan "Value Engineering" dalam penghasilan projek?
answered Mar 16 in Value Management syariza 3,110 points 2 14 40
To see more, click for all the questions in this category.
...