search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

16 votes
2 answers 123 views
Berikutan dengan penularan Pandemik COVID-19, Kerajaan telah mewartakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara yang bermula pada 18 Mac 2020. Lanjutan dari itu, semua aktiviti di tapak pembinaan telah diberhentikan. Adakah kontraktor layak diberikan lanjutan masa (EOT) dan apakah klausa kontrak yang bersesuaian dengan EOT yang berikan disebabkan isu ini. Terima kasih.
answered May 14 in Time Management khairilhizar 44,590 points 32 86 161
10 votes
2 answers 42 views
Terdapat 4 peringkat Gerbang Nilai (GN 1, 2, 3, 4) yang perlu dilaksanakan. Apakah cabaran besar dan di peringkat manakah kebiasaannya isu timbul? Apakah metadologi yang berkesan digunapakai dalam menangani isu dan cabaran ini?
answered May 7 in Scope Management shdzain 11,510 points 20 36 91
46 votes
7 answers 251 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
answered May 3 in Project Management shdzain 11,510 points 20 36 91
8 votes
1 answer 43 views
Salah satu penjadualan yang popular digunakan oleh pengurus projek adalah teknik Carta Gantt. Mengapakah kita menggunakan Carta Gantt dalam melaksanakan projek? Apakah kelebihan teknik ini berbanding teknik lain seperti teknik CPM/PERT?
answered Apr 29 in Quality Management mhafizs 11,870 points 4 29 82
18 votes
2 answers 51 views
Bilakah JKR bersedia untuk melaksanakan perolehan tender kerja-kerja bangunan (Dokumen Tender) secara elektronik?
answered Apr 21 in Procurement Management khudri 24,610 points 38 92 186
7 votes
1 answer 24 views
Warga JKR yang di hormati, Di pagi Jumaat PKP yang berkat ini, ingin saya berkongsi koleksi video JKR yang sarat dengan ilmu, antaranya adalah video interview Pengarah/ Pengarah Kanan/ KPKR yang hampir bersara (initiative ECKM, CPAB), Projek Touch Point yang ... /JKRMalaysia Terimakasih.. Ir Dr Hannerita Mohamad Zainal Unit Elektrik, CREaTE Your Best Asset is Your Mind Learn Anytime, Anywhere..
answered Apr 16 in Integration Management AzMH79 3,910 points 1 17 32
14 votes
1 answer 50 views
Bolehkah kerja-kerja di bawah item WPS ditukar kepada WKP?
answered Apr 16 in Project Management Maryati 880 points 4 11
5 votes
0 answers 25 views
Adakah boleh difikirkan menjadikan Pejabat Pengurusan Portfilo sebahagian daripada stakeholder kontrak pembinaan?Ini adalah kerana keadaan kerja yang melibatkan pengurusan projek banyak melibatkan pejabat ini termasuklah pada peringkat awal kontrak sehingga pemantauan projek. ... 'product' yang dihasilkan dan menyebabkan ada sebilangan menyatakan pejabat tersebut 'tidak bekerja'. Mohon pandangan.
asked Apr 15 in Procurement Management mhafizs 11,870 points 4 29 82
8 votes
1 answer 20 views
Adakah terdapat sebarang perbelanjaan/bajet di dalam BQ berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja (OSH) untuk mana-mana projek di JKR?
answered Apr 14 in Cost Management mhafizs 11,870 points 4 29 82
14 votes
1 answer 53 views
1. Keperluan Kebenaran Merancang dan kelulusan PBT bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 2. Keperluan CCC bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 3. Sumber rujukan atau punca kuasa kepada perkara di atas.
answered Apr 7 in Project Management Maryati 880 points 4 11
5 votes
1 answer 20 views
Q-plan, D-plan dan C-plan telah diwajibkan. Tetapi, adakah sekiranya ISO ini tidak aplikasikan di JKR, kita tidak menjalankan pengurusan kualiti. Perkara yag sama bg Pelan Pengurusan Projek (PMP). PMP merupakan amalan terbaik bagi mengurus projek dan kini ... wajib. Adakah ditinggalkan terus amalan terbaik itu sekiranya ia tiada dlm Q-plan dan yg lainnya. Bagaimanakah caranya kita mengurus projek?
answered Apr 6 in Time Management mhafizs 11,870 points 4 29 82
7 votes
1 answer 30 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
answered Apr 4 in Quality Management hawaliza 500 points 1 6
4 votes
2 answers 61 views
Adakah JKR mempunyai senarai planner CPM yang betul2 kompeten (dari luar) yang ditauliahkan @ certified oleh JKR untuk dijadikan rujukan oleh pegawai di tapak semasa kelulusan planner dibuat?(Contohnya auditor RSA) Boleh dikatakan kebanyakan Planner CPM di tapak yg ... ini, adalah diharapkan di masa hadapan dapat diadakan bagi memastikan budaya CPM yg betul wujud dalam projek JKR. Terima Kasih
answered Mar 31 in Time Management syariza 3,110 points 2 14 40
22 votes
3 answers 92 views
Adakah VECP (Value Engineering Change Proposal) dapat diterapkan dalam kontrak sediada bagi menggalakkan pelaksanaan VE di peringkat pembinaan?
answered Mar 24 in Value Management norddin 370 points 3 5 10
5 votes
2 answers 55 views
Bagaimanakah status perlaksanaan program CBAS di JKR?
answered Mar 21 in Project Management AzMH79 3,910 points 1 17 32
3 votes
0 answers 21 views
Adakah dengan penerapan PMP di dalam Q, D dan C Plan, baru "best practice" dalam pengurusan projek itu berfungsi?
asked Mar 17 in Quality Management syariza 3,110 points 2 14 40
8 votes
3 answers 124 views
PROKOM developed tools for project management. Mengapa tools ini gagal digunakan sepenuhnya oleh pasukan projek?
answered Mar 17 in Project Management syariza 3,110 points 2 14 40
2 votes
1 answer 17 views
Persoalannya, apakah tindakan pegawai atasan di Cawangan dan Negeri dalam menggunapakai pegawai PO sediada dalam memastikan ilmu dan amalan diaplikasikan dan dikembangkan di pelusuk bahagian dlm Cawangan atau di setiap daerah bg setiap Negeri?
answered Mar 16 in Project Management mhafizs 11,870 points 4 29 82
16 votes
2 answers 60 views
Apakah kelebihan dan kekurangan "Value Engineering" dalam penghasilan projek?
answered Mar 16 in Value Management syariza 3,110 points 2 14 40
12 votes
4 answers 96 views
Why Project Managenent Plan (PMP) is not widely used in JKR?
answered Mar 16 in Time Management Haslina 2,640 points 4 16 35
4 votes
1 answer 35 views
Mohon ada boleh bantu perjelaskan 2 fungsi ini.
answered Mar 15 in Project Management mhafizs 11,870 points 4 29 82
18 votes
2 answers 76 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
answered Feb 3 in Value Management Firdausibrahim 180 points 5
14 votes
1 answer 65 views
Menurut Kamus Kerangka Strategik JKR Tema 1 - Big Data merupakan satu keperluan utama di dalam era Revolusi Industri 4.0. Big Data Analytics dapat menghasilkan algorithm untuk membuat keputusan yang tepat seterusnya dapat meningkatkan kualiti pelaksanaan projek, ... contoh Big Data Analytic yang telah dibangunkan? Dan perkara ini telah menjadi KPI untuk setiap Pengarah di Cawangan Pakar.
answered Jan 24 in Integration Management FaizS 19,740 points 15 50 128
7 votes
1 answer 48 views
Apakah kaedah yang sedang diamal dan dirancang untuk Pelan Risiko Projek Pembinaan JKR? Adakah perancangan Pelan Risiko Projek itu merangkumi semua peringkat kitaran hayat aset? Berapakah tempuh sah laku pengamalan dan penggunaan yang ditentukan sebelum pemurnian dilaksanakan demi memperkukuhkan perancangan dan perlaksanaan Pelan Risiko tersebut?
answered Jan 8 in Risk Management azhanif 2,780 points 3 16 31
9 votes
4 answers 135 views
Mengapa SPB tidak dibuat aplikasi apps di mana borang2 diisi di dalam tab/hp? Sistem ini akan mengurangkan penggunaan kertas dan mudah untuk ditracking oleh pegawai2 semasa mengurus projek.
answered Jan 6 in Project Management azudin 47,690 points 24 98 229
6 votes
2 answers 82 views
Tahun ini terdapat beberapa insiden rasuk jambatan yang tumbang dan jatuh patah ketika dalam proses pembinaan...... Apakah JKR telah melaksanakan semakan dan kajian teliti terhadap punca kejadiannya dan pamerkan laporan tersebut sebagai satu rejukan Lesson ... Method Statement pembinaan yang teliti dan bagus akan disimpan dan dijadikan sebagai satu rujukan penting untuk semua projek pembinaan?
answered Jan 2 in Risk Management azudin 47,690 points 24 98 229
5 votes
2 answers 76 views
Adakah HOPT perlu terlibat di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kelambatan dan Lanjutan Masa (JKLM) yang diadakan oleh Pegawai Penguasa sebagai satu ahli jawatankuasa. Sekira iya, boleh nyatakan surat arahan tersebut?
answered Jan 2 in Procurement Management azudin 47,690 points 24 98 229
26 votes
3 answers 84 views
Boleh dilihat banyak projek-projek pembinaan giat dijalankan di sepanjang jalan raya, tidak kira sama ada jalan persekutuan atau jalan negeri. Sebahagian daripada projek-projek tersebut adalah projek-projek swasta (perumahan, kedai pejabat, dll). Apa yang dikesalkan ialah kenderaan berat ... . Can we do something? Sediakan akta Kerja Raya, maybe, that can force them to do what is a must?
answered Dec 30, 2019 in Quality Management TanCK 46,110 points 105 188 325
9 votes
1 answer 48 views
Merujuk kepada pelan strategik JKR, maklumbalas kajian Kepuasan Pelanggan bagi pelaksanaan projek merupakan salah satu pengukuran yang perlu dicapai oleh JKR. Soalan saya, adakah setiap HODT di setiap Sektor Pakar perlu mendapatkan sendiri atau perlu ... lain bagi mendapatkan maklumbalas kajian kepuasan pelanggan selain daripada menyerahkan borang SPB secara 'hardcopy' kepada pihak pelanggan?
answered Dec 26, 2019 in Stakeholder Management (PM) TanCK 46,110 points 105 188 325
6 votes
2 answers 95 views
Akibat dari kos PDA melebihi kos yang telah diluluskan, mengakibatkan kelewatan proses perolehan dilaksanakan. Apakah langkah-langkah yang perlu di ambil oleh JKR agar tidak timbul permasaalahan tersebut?
answered Dec 26, 2019 in Procurement Management MFH 3,300 points 4 13 24
To see more, click for all the questions in this category.
...