search
Log In

Recent questions

4 votes
0 answers 8 views
Berapakah standard ketebalan garisan jalan dan berapakah kelajuan mesin pengecat jalan untuk mencapai ketebalan garisan tersebut.
asked 1 day ago in Pavement Syamil95 290 points 1 1 4
3 votes
0 answers 15 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding.Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
asked 1 day ago in Architecture Lilysuzane 150 points 3
1 vote
0 answers 15 views
Semoga dengan adanya AUDIT SPKKP dapat membantu JKR dalam menyelesaikan masalah yang berkait dengan kesihatan dan keselamatan pekerja di tapak bina dan premis jabatan.
asked Jul 28 in Project Management Sitilaila 870 points 3 6 15
4 votes
0 answers 20 views
Cara terbaik kawalan suhu premix waktu malam, nilai suhu yang dibenarkan atas lori, semasa lay dan roll. Adakah sama nilai suhu dengan pelaksanaan kerja waktu siang?
asked Jul 22 in Pavement zam ms 160 points 1 4
3 votes
1 answer 20 views
Berapa lamakah tempoh yang sesuai untuk memulakan kerja mengecat garisan jalan selepas kerja penurapan semula jalan?
asked Jul 21 in Pavement saffrena 150 points 3
3 votes
0 answers 9 views
Adakah JKR menggunakan MYGovEA di dalam membangunkan sesuatu sistem perkhidmatan digital? Adakah JKR mempunyai EA yang tersendiri?
asked Jul 20 in ICT SKhadijah 10,470 points 9 29 73
3 votes
0 answers 23 views
Kenapakah "access" kepada maklumat SKALA "disekat?" kepada pengguna kakitangan JKR yang ditempatkan di KADER?
asked Jul 16 in Miscellaneous zainalma 11,080 points 14 36 71
5 votes
1 answer 23 views
Bangunan telah berusia 12 tahun terjadi tiang retak atau plaster crack. Adakah dalam kategori Latent Defect setelah tamat tempoh DLP?
asked Jul 15 in Structure azizmohamed90 170 points 1 2
4 votes
1 answer 34 views
Apakah yang dimaksudkan dengan "Contract At Large" dan adakah ia hanya digunakan hanya pada projek Reka dan Bina atau termasuk juga dengan projek konvensional. Mohon pencerahan.
asked Jul 14 in Procurement Management fathiilias 180 points 4
8 votes
2 answers 46 views
Siapakah pihak yang menetapkan tempoh penyiapan projek JKR, dan apakah kaedah penentuan panjang tempoh projek yang dijalankan?
asked Jul 12 in Project Management Nasoha 330 points 1 3 6
4 votes
1 answer 23 views
Seperti yang sedia maklum, projek pembinaan layak mendapat EOT bagi menggantikan tempoh PKP. Namun, pekara yang melibatkan projek jalan yang aktif, contohnya projek yang menggunakan TMP bagi laluan kontra untuk projek pelebaran jalan/pembinaan jambatan adakah ... expenses. Bagaimana pula projek jalan yang melibatkan kerja kecemasan/kritikal di dalam tempoh PKP? mohon pandangan tuan/puan.
asked Jul 12 in Contract Management mnaqib 160 points 2
2 votes
0 answers 14 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
asked Jul 11 in Cost Management shdzain 11,950 points 20 36 94
3 votes
1 answer 32 views
Boleh kongsikan kepada saya garis panduan untuk membuat road hump berbentuk pdf atau sebagainya? Terima kasih.
asked Jul 9 in Assets & Facilities Management seventh 170 points 1 1 4
3 votes
1 answer 25 views
Apakah tindakan yang boleh dilaksanakan oleh JKR Daerah jika didapati terdapat kenderaan berat melebihi muatan yang dibenarkan dan tidak mendapat kelulusan bertulis daripada pihak CSFJ telah menggunakan Jalan Persekutuan menuju ke destinasi tertentu?
asked Jul 8 in Pavement ahmadkhairi2 560 points 1 5 13
6 votes
2 answers 37 views
Apakah kaedah yang sesuai bagaimana membaiki kerosakan lapisan kalis air (water proofing) pada bumbung tempat letak kenderaan (flat roof)?
asked Jul 6 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,300 points 7 10 16
5 votes
2 answers 29 views
Bagaimana untuk pastikan kerja pembaikan yang dituntut oleh kontraktor telah dilaksanakan di tapak (Kuarters rumah teres, teres berkembar & banglo)?
asked Jul 6 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,300 points 7 10 16
4 votes
1 answer 16 views
Adakah wajar kursus EPSA dijadikan sebahagian dari Latihan 5 Hari dalam setahun dalam usaha melahirkan pegawai KKR/JKR yang berkualiti dan kompeten?
asked Jul 6 in Human Resource Management MSBAL 2,040 points 5 14 29
3 votes
1 answer 20 views
Adakah wajar pelaksanaan Lawatan dan Taklimat Tapak selepas pasca PKPP Pandemik COVID 19 dilaksanakan oleh KKR?
asked Jul 5 in Contract Management MSBAL 2,040 points 5 14 29
2 votes
0 answers 11 views
Bagaimanakah Pelaksanaan PROTEGE dalam kontrak Kerajaan dapat membantu mengurangkan kadar pengganguran siswazah?
asked Jul 5 in Contract Management MSBAL 2,040 points 5 14 29
5 votes
1 answer 16 views
Adakah Penggunaan Bon/Deposit Tender bagi Perolehan Pengurusan Fasiliti (F01) dapat memberikan persaingan yang sihat di kalangan pihak kontraktor?
asked Jul 5 in Contract Management MSBAL 2,040 points 5 14 29
...