search
Log In

Recent questions in Assets & Facilities Management

7 votes
0 answers 25 views
Apakah tindakan susulan yang perlu dilaksanakan oleh pihak JKR sesudah permohonan pemasangan utiliti dalam rezab jalan telah diluluskan? Bagaimana pulah dengan tempoh jaminan terhadap aset jalan rosak yang telah dibaiki oleh syarikat utitliti terbabit? Adakah syarikat utiliti ... semua data As Built Drawing untuk dijadikan rujukan andai lokasi yang sama terlibat dengan projek naik taraf jalan?
asked Dec 19, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,780 points 106 195 351
3 votes
0 answers 22 views
Apakah semua jenis Bonggol Jalan yang telah dipasang oleh pihak JKR tidak kiranya berada di Jalan Persekutuan atau Jalan Nageri telah disediakan program penyenggaraan terhadap semua komponen bonggol yang berkaitan seperti tersenarai di bawah:- Bentuk ... mengelakkan terjadinya dispute undang-undang? Adakan kajian terhadap kadar penurunan kejadian kemalangan juga disemak dan diteliti semuala?
asked Dec 15, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,780 points 106 195 351
6 votes
1 answer 54 views
Sekiranya kita merujuk peta, kita akan lihat jalan-jalan diberikan nombor laluan. Pegawai manakah yang diberi tugas dan kuasa untuk mendaftar, memberi dan membatalkan nombor tersebut?
asked Dec 12, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 790 points 2 8 16
6 votes
0 answers 36 views
Apabila disebut hal berkaitan dengan MARRIS, dalam Perlembagaan Malaysia jelas menyatakan semua hal yang berkaitan dengan penyenggaraan Negeri adalah merujuk kepada JKR Negeri. Jadi di manakah peranan JKR Malaysia dan juga pihak berkuasa tempatan?
asked Dec 12, 2019 in Assets & Facilities Management elham 790 points 2 8 16
2 votes
1 answer 21 views
Menyahut saranan kerajaan dalam menggalakkan warganya bersukan, ingin saya bertanya adakah equipment di gym KKR diselenggara secara berkala dan mempunyai SOP bagi setiap peralatan? Selain dari pengguna peralatan, apakah aktiviti yang boleh dilakukan dan waktu penggunaan gym.
asked Oct 28, 2019 in Assets & Facilities Management shdzain 14,560 points 20 40 110
5 votes
1 answer 28 views
Apakah telah ada satu sistem penarafan bintang kepada Perunding berdasarkan prestasi?
asked Sep 11, 2019 in Assets & Facilities Management elham 790 points 2 8 16
8 votes
1 answer 50 views
Apakah peranan atau fungsi atau skop tugas JKR di dalam MARRIS?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 790 points 2 8 16
6 votes
2 answers 86 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh Jurutera Daerah bila mana sesuatu aset tak alih itu hilang ataupun rosak akibat vandalisame?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 790 points 2 8 16
10 votes
2 answers 75 views
Apakah dasar-dasar yang ada di dalam Penyelenggaraan Jalan? Di mana boleh dirujuk dasar-dasar tersebut?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 790 points 2 8 16
7 votes
2 answers 49 views
Pemeriksaan tapak di dalam rezab jalan JKR mendapati terdapat struktur papan tanda iklan yang telah dipasang pada lokasi jejantas tanpa mendapatkan kelulusan dan kebenaran daripada pihak KKR, PBT atau lain-lain agensi. Pihak JKR Daerah bercadang untuk menanggalkan struktur ... (No. telefon pemilik papan tanda). Jadi, apakah tindakan yang sesuai boleh dilaksanakan di peringkat JKR Daerah?.
asked Sep 2, 2019 in Assets & Facilities Management ahmadkhairi2 560 points 1 6 13
9 votes
1 answer 56 views
Mohon cadangan atau kaedah yang sesuai supaya penampalan pelekat barcode pada aset kerajaan yang bersaiz kecil atau aset yang sukar untuk ditampal pada permukaan aset.
asked Aug 29, 2019 in Moveable Asset (Alih) azman77 430 points 2 3 8
8 votes
1 answer 27 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
asked May 29, 2019 in Moveable Asset (Alih) fareidisa 3,550 points 3 21 52
9 votes
2 answers 61 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
asked May 10, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) FIsnani 600 points 1 3 9
7 votes
0 answers 10 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,780 points 106 195 351
8 votes
2 answers 33 views
Sejauh manakah penggunaan sistem ini di JKR? Adakah sistem ini web based?
asked Apr 24, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) snshuhada 4,550 points 5 8 18
15 votes
3 answers 86 views
Kebanyakan bangunan Kerajaan mengalami masalah parkir tidak mencukupi, khususnya pusat kesihatan seperti Hospital Atau Klinik Kesihatan dan lain-lain bangunan Kerajaan. Apakah kaedah terbaiknya menyelesaikan masalah tersebut?
asked Apr 17, 2019 in Assets & Facilities Management YYTAN 8,170 points 40 49 70
13 votes
1 answer 45 views
Ini adalah kerana kos awalan pemasangan sistem ini di lihat agak tinggi.
asked Apr 3, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) Zulkifli 330 points 2 2 4
12 votes
3 answers 88 views
Apakah kaedah yang berkesan dan pantas untuk mengetahui kebocoran paip air di dalam dinding rumah?
asked Mar 22, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,340 points 7 10 17
15 votes
3 answers 63 views
Bagaimanakah langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah litar pintas di rumah kediaman?
asked Mar 22, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,340 points 7 10 17
8 votes
0 answers 21 views
Saya berharap dengan adanya cadangan tuan/puan ianya dapat membantu pihak terlibat dalam mewujudkan skema penilaian dan pemarkahan yang khusus dalam kontrak pengurusan fasiliti.
asked Mar 22, 2019 in Assets & Facilities Management MSBAL 2,090 points 5 15 29
...