search
Log In

Recent questions in Assets & Facilities Management

7 votes
1 answer 15 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
asked Mar 22, 2019 in Assets & Facilities Management MSBAL 2,090 points 5 15 29
18 votes
2 answers 40 views
Bagaimana caranya sekiranya aset-aset di pejabat rosak dan perlukan gantian yang baru?
asked Mar 14, 2019 in Assets & Facilities Management Emyhusaini92 290 points 1 1 2
11 votes
0 answers 25 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
asked Feb 22, 2019 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 11,090 points 10 33 77
13 votes
0 answers 20 views
Salam, Soalan saya adalah berkenaan maklumat di dalam sistem yang telah dikemaskini dan disahkan oleh Pegawai Aset yang telah dimasukkan oleh Pegawai Pendaftar Aset. Maklumat yang telah dimasukkan mengandungi maklumat yang tidak tepat dan perlu diubah, tetapi ketika membuat ... butang 'Carian Aset' - 'Data Aset' data tersebut keluar tetapi tidak boleh diubah. Mohon pencerahan serta tunjuk ajar
asked Feb 20, 2019 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 4,500 points 4 7 10
14 votes
1 answer 37 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
asked Feb 19, 2019 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 4,500 points 4 7 10
13 votes
2 answers 47 views
Apakah syarat2 perlaksanaan Building Condition Assessment (BCA) kpd sesebuah bangunan?
asked Feb 8, 2019 in Assets & Facilities Management Sr Madiah 270 points 1 1 2
17 votes
0 answers 40 views
Seringkali isu pemotongan pokok di rezab jalan persekutuan menjadi isu dan masalah besar apabila ia terlibat dengan agensi tempatan? Apakah kuasa yang ada pada pihak JKR terhadap rezab jalan persekutuan, walaupun secara sahnya ROW jalan tersebut telah diwartakan?
asked Jan 25, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,780 points 106 195 351
18 votes
2 answers 68 views
Kerja-kerja naik taraf bangunan melibatkan proses perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Ia merupakan proses 'asset creation'. Kerja-kerja ini melibatkan peningkatan fungsi dan pertambahan fizikal bangunan berkenaan. Berbeza pula dengan kerja-kerja pemulihan dan ... (stakeholders) (Rujukan: Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih - M/s 161)
asked Jan 8, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 3,440 points 3 12 35
11 votes
1 answer 45 views
Pembelian kereta terpakai bagi tujuan untuk pinjaman kerajan perlu dibuat penilaian di JKR Woksyop. Oleh itu:- 1. Apakah yang perlu di bawa bagi tujuan tersebut? 2. Berapa lama ke pemeriksaan kenderaan di jalankan dan waktu operasi 3. Sijil penilaian dikeluarkan pada hari yang sama?
asked Dec 16, 2018 in Assets & Facilities Management shdzain 14,680 points 20 40 110
10 votes
1 answer 49 views
Bagaimanakah penyelerasan lampu jalan dan lampu isyarat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kebanyakan lampu jalan dan lampu isyarat hanya dibaiki setelah mendapat aduan dari orang awam. Keberkesanan membaikpulih lampu jalan dan isyarat secara sebutharga didapati kurang ... aduan berulang. Adakah perlaksanakan kajian ke atas aduan-aduan ini dibuat? Kepakaran JKR dipersoalkan oleh orang awam.
asked Dec 12, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) ShAneeza 5,860 points 12 25 35
14 votes
1 answer 41 views
Apakah proses selanjutnya selepas kenderaan jabatan yang terlibat dengan kemalangan dibuat penilaian dan anggaran kos pembaikan di JKR Woksyop
asked Nov 27, 2018 in Assets & Facilities Management shdzain 14,680 points 20 40 110
13 votes
1 answer 34 views
Harus dan wajarkah seksyen Jalan Persekutuan yang terlibat dengan projek menaiktaraf jalan digazet keluar sepenuhnya buat seketika dari tanggungjawab Pihak Kerja Raya terutama bagi isu-isu yang terkandung dalam klausa-klausa Akta 333 dimana penglibatan kuasanya ... menaiktaraf tersebut dilaksanakan? (Kerana kebiasaannya tempuh projek menaik taraf jalan adalah dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun)
asked Oct 15, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,780 points 106 195 351
12 votes
2 answers 48 views
Bolehkah sesuatu projek diterima untuk fasa penyenggaraan sekiranya penemuan semasa audit penerimaan mendapati terdapat ketidakpatuhan kepada keperluan kontrak. Namun begitu, SO telah mengeluarkan CPC kepada pihak kontraktor. Kerja - kerja pembaikan akan melibatkan kos tambahan ke atas pengguna dan kemungkinan tidak boleh dibuka.
asked Oct 3, 2018 in Assets & Facilities Management SKhadijah 11,090 points 10 33 77
13 votes
1 answer 45 views
Apakah formula APD untuk FM?
asked Sep 25, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) tzambri 250 points 1 1 2
17 votes
0 answers 18 views
Apakah impak dan keberkesanan NAFAM yang ditubuhkan sejak 2007 terhadap tindakan yang diambil oleh JKR demi menjaminkan output kualiti senggara adalah ditahap yang optimum?
asked Sep 13, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,780 points 106 195 351
11 votes
2 answers 46 views
jika aset kerajaan disenaraikan sebagai dilupuskan, adakah ada staf boleh mengambil aset tersebut? saya lihat ada aset kerajaan dilupuskan masih keadaan elok dan boleh digunakan
asked Aug 20, 2018 in Assets & Facilities Management Ueki 7,510 points 10 17 33
...