search
Log In

Recent questions in Communication Management

3 votes
2 answers 67 views
Jika ditapak kontraktor bekerja pada hari cuti hujung minggu (contoh Sabtu). Contoh aktiviti kerja adalah membuang kotak bentuk, kerja-kerja pembersihan dan lain2 kerja yang tidak dikategorikan sebagai kerja-kerja 'membina struktur'. Manakala pada hari itu adalah hari cuti hujung minggu ... soalan saya:- 1. Adakah perlu diisi? 2. Jika diisi, adakah perlu di tanda tangan oleh PTB/WPP/PP? Sekian.
asked Nov 1, 2020 in Communication Management suhaimimn 290 points 2 3 10
2 votes
1 answer 49 views
Siapakah yang bertanggungjawab di peringkat pewujudan projek? Bagaimanakah menentukan tanggungjawab kementerian/jabatan berkenaan yang membuat permohonan khidmat nasihat teknikal ke JKR di dalam membuat semakan dan menyediakan anggaran kos bagi projek di bawah RMK-12?
asked Jun 23, 2020 in Communication Management Mus Fiera 2,170 points 3 7 21
32 votes
5 answers 157 views
Bagaimana jika terdapat sesuatu projek tersebut boleh mengeluarkan CMGD tetapi masih terdapat NCP yang dikeluarkan @ belum ditutup @ dibetulkan oleh HOPT yang berkaitan. Apa yang sepatutnya berlaku?Mengiraukan NCP tersebut atau menutup semua NCP, baru boleh CMGD dikeluarkan.
asked May 23, 2017 in Communication Management Pisy 3,040 points 4 6 7
29 votes
3 answers 111 views
Pada masa ini didapati bila berlaku kelemahan atau kesilapan dalam rekabentuk bangunan, the "Blame Game" starts dan kita lupa bahawa walaupun kita dari beberapa cawangan/disiplin yang berlainan tetapi kita berkerja untuk 1 Jabatan iaitu JKR. Sila beri pandangan dan cadangan untuk mengatasi masalah ini supaya prestasi jabatan dapat dipertingkatkan.
asked Jan 12, 2016 in Communication Management Ir. Gopal 3,420 points 4 23 27
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...