search
Log In

Recent questions in Cost Management

4 votes
0 answers 20 views
Pelaksanaan garis panduan ini telah dikuatkuasa bermula 1 Januari 2016 dan akan tamat pada 31 Disember 2020. Sehubungan dengan itu, Jumlah projek yang menggunapakai garis panduan tersebut? Jumlah projek yang telah menuntut kos sebenar pengalihan dalam tempoh 6 bulan dari ... Adakah penggunaan garis panduan ini akan dilanjutkan? As-built pelan disalinkan ke pejabat JKR Negeri/Daerah & CSFJ (GIS)?
asked Oct 7, 2020 in Cost Management SKhadijah 11,090 points 10 33 77
5 votes
1 answer 51 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
asked Jul 11, 2020 in Cost Management shdzain 15,580 points 20 41 115
8 votes
1 answer 30 views
Adakah terdapat sebarang perbelanjaan/bajet di dalam BQ berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja (OSH) untuk mana-mana projek di JKR?
asked Apr 11, 2020 in Cost Management Hairuddin Hamdan 230 points 1 3 6
5 votes
1 answer 50 views
Dalam Fasa Perancangan untuk Projek Design & Build (D&B), Pihak HODT perlu mengemukakan anggaran Kos bagi kos penyelenggaraan. Adakah keperluan kos Penyelenggaraan diperlukan untuk projek D&B kerana selepas penyerahan projek, pihak kontraktor termaktub ... pembaikan. Sekiranya kos penyelenggaran ini perlu dimasukan, element apa yang perlu diambilkira untuk dimasukan didalam skop penyelenggaraan.
asked Sep 2, 2019 in Cost Management khudri 25,440 points 38 98 191
6 votes
1 answer 61 views
Kini kerja-kerja pengalihan utiliti TNB menggunakan harga lazim TNB. Harga tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Sub kontraktor yanng dilantik tidak mampu melaksanakan kerja dengan harga lazim tersebut. Adakah cara atau langkah JKR untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mohon dikongsi bersama.
asked May 14, 2019 in Cost Management fareidisa 3,930 points 3 21 54
10 votes
1 answer 40 views
asked Mar 14, 2019 in Cost Management Saidatul 220 points 1 1 2
13 votes
1 answer 69 views
Apakah maksud 'kelulusan SO untuk VO'? adakah meluluskan skop kerja dahulu tanpa perlu tunggu peruntukan tambahan diluluskan/ada (bermakna peruntukan dimohon selepas skop kerja dilulus/dipersetujui untuk dilaksanakan) atau SO perlu menunggu ada peruntukan terlebih dahulu barulah SO akan luluskan VO yang dimohon oleh kontraktor.
asked Sep 25, 2017 in Cost Management hairumizam 400 points 2 2 8
34 votes
8 answers 277 views
Seringkali dibangkitkan dalam mesyuarat bersama Kementerian Pelanggan berhubung kos yang meningkat sekiranya pelaksanaan projek diserahkan kepada JKR. Perkara ini perlu diberikan perhatian sebab telah menjadi perbualan, "Kalau projek diserahkan kepada JKR, mesti kos akan burst... " "Kos burst, mesti JKR yang laksana projek.."
asked Aug 12, 2015 in Cost Management MFathullah 670 points 4 9 13
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...