search
Log In

Recent questions in Scope Management

2 votes
1 answer 45 views
Apakah yang perlu diambil tindakan aliran kerja dalam SKALA setelah laporan penilaian GN2 berwarna kuning?
asked Jun 28, 2020 in Scope Management Nor Afandi 140 points 1 1 4
9 votes
2 answers 72 views
Terdapat 4 peringkat Gerbang Nilai (GN 1, 2, 3, 4) yang perlu dilaksanakan. Apakah cabaran besar dan di peringkat manakah kebiasaannya isu timbul? Apakah metadologi yang berkesan digunapakai dalam menangani isu dan cabaran ini?
asked Apr 30, 2020 in Scope Management Sitilaila 1,150 points 3 9 24
5 votes
1 answer 66 views
Berapa kerapkah S.O., HOPT, dan HODT bertemu dan bermesyuarat untuk menyemak dan memuktamadkan Contract Document untuk sesuatu projek demi mengelak terjadinya kesilapan dan dispute yang mungkin meningkatkan kos projek?
asked Jun 24, 2019 in Scope Management TanCK 48,820 points 106 195 351
6 votes
1 answer 80 views
Apakah definisi kemajuan fizikal dalam pengurusan projek dan apakah formula yang digunakan bagi mendapatkannya?
asked Apr 29, 2019 in Scope Management majid1663 210 points 3 6
16 votes
1 answer 97 views
Siapakah yang sepatutnya mempunyai kuasa mutlak terhadap segala perubahan rekabentuk dalam projek reka dan bina ketika perlaksanaan proses pembinaan? Wajarkah S.O. tidak dimaklumkan dengan secara sahnya terhadap sebarang perubahan yang telah berlaku dan hanya ... boleh dilaksanakan sedangkan kelulusan oleh S.O. terhadap perubahan itu tidak pernah diluluskan terlebih dahulu sebelum perlaksanaanya?
asked Jan 7, 2019 in Scope Management TanCK 48,820 points 106 195 351
18 votes
11 answers 421 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
asked Oct 23, 2018 in Scope Management mrizal 210 points 1 2 3
16 votes
1 answer 136 views
Adakah bawah tanggungjawab pihak pelanggan sebagai pemilik premis atau tanggungjawab kontraktor
asked Jan 8, 2015 in Scope Management zuzailie 460 points 5 6 8
16 votes
7 answers 185 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
asked Dec 5, 2013 in Scope Management fairuzA 750 points 4 10 14
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...