search
Log In

Recent questions in Miscellaneous

3 votes
1 answer 36 views
Apakah bentuk-bentuk bon pelaksanaan dan berapakah nilai kontrak kerja yang dikenakan?
asked Dec 15, 2020 in Miscellaneous shdzain 15,190 points 20 40 114
5 votes
0 answers 25 views
Bagi semakan tindakan tatatertib Perunding di dalam pendaftaran dengan kementerian kewangan, kita boleh semak tindakan tatatertib semasa setiap perunding melalui ePerunding. Bagaimanakah pula untuk menyemak senarai tindakan tatatertib yang dikenakan kepada perunding oleh Lembaga Profesional? Mohon untuk mendapatkan link di laman web Lembaga Jurutera dan Lembaga Profesional yang lain.
asked Apr 23, 2020 in Miscellaneous khudri 25,340 points 38 96 191
4 votes
1 answer 35 views
Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera. Soalan ini berkisar tentang pesanan tempatan (LO) dan tatacara pembayaran. Permohonan LO bagi satu perkhidmatan makan minum mesyuarat telah diluluskan (Ogos 2019) dan pihak kewangan telah menerima invois bagi bayaran tersebut. Namun ... tahun 2019 iaitu 30 November 2019 ini selain daripada kos itu ditanggung oelh unit yang yang memohon. Terima kasih.
asked Nov 13, 2019 in Miscellaneous Solah 310 points 1 3 8
9 votes
2 answers 119 views
Assalamualaikum dan Salam sejahtera Saya memohon pencerahan berkaitan lukisan piawai (PAP) yang digunakan oleh JKR. Seringkali dilihat masih terdapat kekurangan dan kelemahan lukisan piawai sediada dan masalah yang sama sering berulang. Adakah urusetia lukisan Piawai (PAP) ... sama kerana ia boleh menyebabkan pertambahan kos, kelewatan kerja di tapak. Mohon pencerahan tuan/puan yang lebih arif.
asked Sep 10, 2019 in Miscellaneous zylina1910 880 points 7 18
4 votes
2 answers 67 views
Kontraktor Utama telah melantik kontraktor/syarikat lain bagi pelaksanaan kerja-kerja Micropile. Rekod Pekerja kontraktor/syarikat yang melaksanakan kerja micropile ini perlu dicatatkan di bawah Bilangan Pekerja Kontraktor atau Sub-Kontraktor Yang Dinamakan di dalam Buku Harian Tapak?
asked Jun 19, 2019 in Miscellaneous Trinil 360 points 1 4 9
21 votes
1 answer 50 views
Mohon bantuan, apakah kriteria pemilihan/pemasangan "mist fan". Adakah "mist fan" ini diterima pakai untuk projek-projek JKR? Untuk makluman, pelanggan telah minta untuk pasang "mist fan". Adakah "mist fan" di bawah skop kerja elektrikal atau mekanikal? Terima kasih.
asked Feb 15, 2019 in Miscellaneous Daniel Kopial 310 points 2 2 6
10 votes
0 answers 35 views
Apakah cadangan dan kelulusan pembentangan kertas kerja dalam persidangan MRC itu merupakan perkembangan teknologi pasaran terkini dan ia juga merupakan sebahagian daripada perancangan halutuju JKR untuk masa akan datang?
asked Oct 31, 2018 in Miscellaneous TanCK 48,800 points 106 195 351
8 votes
0 answers 18 views
Memang telah menjadi amalan biasa untuk merujukkan kepada ramalan kaji cuaca sebagai panduan persiapan perancangan menghadapi gejala banjir dimusim tengkujuh. Apakah ramalan air pasang surut laut setempat (localized tidal range difference) juga perlu dijadikan data-data rujukan utama dalam perancangan pelan mitigasi menghadapi gejala banjir?
asked Dec 7, 2017 in Miscellaneous TanCK 48,800 points 106 195 351
8 votes
0 answers 19 views
jpedia.jkr.gov.my Adakah boleh kad pengenalan yang juga merupakan data peribadi tidak dipaparkan pada pengguna lain dalam website ini?
asked Nov 30, 2017 in Miscellaneous firdausg 260 points 1 2
15 votes
2 answers 68 views
1. Siapakah yang sepatutnya menentukan senarai saksi kes yang sewajarnya memberi keterangan terhadap kerajaan dimahkamah? 2. Sekiranya terdapat pegawai kerajaan di sepina oleh peguam pihak plaintif (kontraktor) sebagai saksi di pihak plaintif, adakah pegawai tersebut layak menuntut kos tuntutan perjalanan dan lain-lain tuntutan kepada jabatan?
asked Mar 8, 2017 in Miscellaneous zainalma 11,560 points 15 38 77
21 votes
2 answers 72 views
Audit Negara yang dijalankan kepada projek JKR kebiasaannya adalah bagi memastikan Prosedur yang dibuat oleh JKR dipatuhi oleh JKR mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh JKR. Apakah strategi JKR bagi memastikan auditan ini berjalan lancar mengikut acuan JKR?
asked Jan 15, 2016 in Miscellaneous szshah 14,260 points 28 50 83
13 votes
1 answer 99 views
Boleh berikan tatacara dan prosedur bagi melantik perunding untuk membuat assesment dan audit bagi mengeluarkan Sijil Low Cabon Computing Facility bagi Data Center JKR...
asked Feb 15, 2015 in Miscellaneous khudri 25,340 points 38 96 191
14 votes
3 answers 187 views
Setakat pengetahuan saya, Perbadanan Aset Keretapi (PAK) telah ditubuhkan di bawah Akta Keretapi 1991 (Akta 463). Tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada PAK adalah seperti berikut: Bertanggungjawab ke atas pengurusan aset dan tanggungan liabiliti Pentadbiran ... mengenai subjek tersebut dan boleh dikongsi bersama kerana saya tidak dapat cari di dalam JKR Strategic Framework 2012-2015.
asked Feb 3, 2015 in Miscellaneous szshah 14,260 points 28 50 83
6 votes
1 answer 58 views
14 votes
5 answers 189 views
Setakat ini bagaimanakah sambutan penggunaan SPAH di dalam projek-projek JKR? Adakah semua projek yang dilaksanakan JKR menggunakan SPAH atau hanya segelintir?
asked Feb 17, 2014 in Miscellaneous farahas 3,210 points 3 14 24
12 votes
1 answer 89 views
Back to basic especially untuk mereka yang berminat dengan concrete structure.
asked Dec 26, 2013 in Miscellaneous Mohd Fairuz 27,310 points 73 158 200
3 votes
0 answers 10 views
Back to basic especially untuk mereka yang berminat dengan concrete strength.
asked Dec 26, 2013 in Miscellaneous Mohd Fairuz 27,310 points 73 158 200
11 votes
1 answer 91 views
Baru baru ini pasukan penyiasat dari JKR Ibu Pejabat telah turun padang untuk mengenal pasti individu yang bertanggungjawab keatas kepincangan yang berlaku seperti mana dalam lapuran audit tersebut. Kami( terlibat) menerima kedatangan mereka dengan tangan terbuka .. ... oleh Ibu Pejabat dalam usaha memastikan perkara yang sama tidak berulang selain mengeluarkan surat tunjuk sebab, amaran dll.
asked Dec 7, 2013 in Miscellaneous norshimah 6,610 points 3 31 57
...