search
Log In

Most answered questions

18 votes
11 answers 414 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
asked Oct 23, 2018 in Scope Management mrizal 210 points 1 2 3
32 votes
11 answers 799 views
Sila beri pandangan tuan/puan. Jika tak jelas apa itu BIM, saya akan dalam forum ini dari masa ke semasa. Suka saya petik kata-kata Chloe Smith, Parliamentary Secretary (Government UK, 22 Mar 2013) "We want the UK to remain global pioneers, so by 2016 ... marketplace and new ways of working like BIM will help to keep the UK at the forefront of digital technology innovation and attract investment"
asked Dec 29, 2013 in BIM Mohd Fairuz 27,310 points 73 158 200
22 votes
11 answers 146 views
Penggunaan J-Cop telah mendapat sambutan hangat. Apakah perancangan seterusnya untuk memperluaskan penggunaannya? Bagaimanakah keberkesanannya akan diukur?
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management syamsulk 630 points 4 8 11
25 votes
11 answers 246 views
Apakah risiko yang paling tinggi dalam sesuatu projek?
asked Oct 17, 2013 in Risk Management hizamuldin 4,610 points 7 18 37
30 votes
10 answers 1.2K views
Mengapa kenaikkan pangkat tahun ini perlu menghadiri temuduga di mana sebelum ini tiada temuduga?
asked Nov 14, 2013 in Human Resource Management mrahimi 1,350 points 3 5 11
16 votes
9 answers 218 views
Adakah wajar sekiranya waktu kerja fleksi (WBF) digunapakai untuk semua kakitangan kerajaan di seluruh negeri?
asked Jun 18, 2019 in Human Resource Management Nurul Hanan 310 points 1 3 5
39 votes
9 answers 248 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
asked Jun 12, 2015 in Moveable Asset (Alih) hairumizam harun 2,570 points 5 22 30
36 votes
9 answers 374 views
Apakah kaedah terbaik bagi mengkoordinasikan lukisan elektrikal, mekanikal, civil dan arkitek bagi perlaksanaan projek IBS?
asked Apr 27, 2015 in Electrical hana 260 points 1 2 4
32 votes
8 answers 256 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
asked Mar 23, 2018 in Project Management abuhanifah 220 points 1 2 4
21 votes
8 answers 315 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
asked Sep 28, 2016 in Contract Management shdzain 15,190 points 20 40 114
34 votes
8 answers 277 views
Seringkali dibangkitkan dalam mesyuarat bersama Kementerian Pelanggan berhubung kos yang meningkat sekiranya pelaksanaan projek diserahkan kepada JKR. Perkara ini perlu diberikan perhatian sebab telah menjadi perbualan, "Kalau projek diserahkan kepada JKR, mesti kos akan burst... " "Kos burst, mesti JKR yang laksana projek.."
asked Aug 12, 2015 in Cost Management MFathullah 670 points 4 9 13
24 votes
8 answers 222 views
JKR banyak terlibat dalam pelaksanaan projek-projek berkaitan pemuliharaan bangunan warisan. Dalam melaksanakan projek-projek sedemikian ianya melibatkan perundangan seperti Akta Warisan Kebangsaan 2005 dan Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan 2012 oleh Jabatan ... bersejarah seperti contoh Bangunan Sultan Abdul Samad dan Bangunan Parlimen yang telah diwartakan sebagai Warisan Kebangsaan.
asked Apr 7, 2015 in Risk Management SaifulFazli 11,530 points 8 14 22
28 votes
8 answers 470 views
Adakah tempoh 3 tahun penempatan dan pertukaran pegawai JKR di sesuatu cawangan mencapai matlamat serta objektif JKR?
asked Nov 14, 2013 in Human Resource Management nurilam 660 points 3 8 9
23 votes
8 answers 163 views
13 votes
7 answers 268 views
Bolehkah perunding dilantik sebagai Wakil Pegawai Penguasa?
asked Mar 21, 2019 in Contract Management Nhazlina 250 points 1 3 4
47 votes
7 answers 271 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
asked Sep 29, 2015 in Project Management RoslinaM 8,070 points 6 11 15
17 votes
7 answers 214 views
Kebelakangan ini ada sebilangan kakitangan JKR yang 'menolak' dari ditempatkan menjadi pengurus projek di tapak projek. Adakah menjadi pengurus projek (project manager) bukannya satu penghormatan?
asked Apr 15, 2014 in Human Resource Management Hannerita 7,240 points 9 29 47
26 votes
7 answers 398 views
Di dalam perlaksanaan BIM di JKR, adakah wajar untuk pihak HODT menyerahkan softcopy reka bentuk kepada pihak kontraktor untuk memudahkan lukisan "as-built" dibuat oleh pihak kontraktor?
asked Mar 25, 2014 in BIM SarumZA 10,190 points 33 70 107
...