search
Log In

Most viewed questions

11 votes
4 answers 682 views
Keberkesanan pelaksanaan sistem IBS di JKR. Adakah ianya menyumbang kepada kelewatan pelaksanaan/penyiapan projek?
asked Feb 18, 2014 in Structure rozitay 880 points 3 6 11
13 votes
3 answers 641 views
Apakah takrifan sistem pembumian elektrik dan mengapa ianya penting diberi penekanan dalam rekabentuk, pemasangan dan penyenggaraan sesuatu pepasangan elektrik?
asked Nov 14, 2013 in Electrical sabrimd 6,610 points 22 55 80
20 votes
7 answers 603 views
JKR melaksanakan sistem matriks dalam pengruusan projek yang tidak efektif yang boleh menyebabkan setiap sektor atau cawangan beroperasi secara silo.
asked Sep 27, 2013 in Project Management abrahmans 9,180 points 17 34 86
19 votes
5 answers 545 views
Kenapa masih terdapat segelintir pegawai yang berkhidmat di daerah atau negeri yang boleh kekal sehingga 7 hingga 8 tahun tanpa ditukarkan, contohnya di JKR Negeri Sembilan
asked Feb 25, 2014 in Human Resource Management rosilawati 220 points 2 2 3
13 votes
2 answers 513 views
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Bagaimanakah cara untuk mendapatkan maklumat mengenai Direktori pegawai di setiap bahagian pada paparan Laman Web baru Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur Dan Jambatan.. Laman Web baru tidak memaparkan maklumat mengenai direktori staff sebagaimana Laman Web lama yang lebih memudahkan pengguna untuk mencari maklumat.. sekian, terima kasih
asked Feb 14, 2014 in Stakeholders Management khudri 25,440 points 38 98 191
21 votes
6 answers 501 views
Adakah CCC dan CPC perkara yang sama?
asked Mar 23, 2015 in Contract Administration norlianamy 250 points 3 3 4
11 votes
5 answers 501 views
Jika dilihat kos pengalihan utiliti bawah tanah yang tinggi sehingga mencecah 30% dari kos projek di dalam projek-projek jalan JKR hari ini, tidakkah sudah sampai masa JKR bertindak untuk menanganinya?
asked Dec 26, 2013 in Civil shnizam 7,450 points 12 38 62
8 votes
3 answers 481 views
28 votes
8 answers 470 views
Adakah tempoh 3 tahun penempatan dan pertukaran pegawai JKR di sesuatu cawangan mencapai matlamat serta objektif JKR?
asked Nov 14, 2013 in Human Resource Management nurilam 660 points 3 8 9
19 votes
2 answers 468 views
33 votes
4 answers 458 views
Setiap tuntutan ( tuntutan perjalanan, bayaran balik touch N go, bil telefon bimbit dll) wajib disertakan salinan penyata akaun bank. Ini menyebabkan penggunaan kertas yang banyak dan berlakunya pembaziran.
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management Magdelene 330 points 1 2 4
...