search
Log In

Most viewed questions

18 votes
0 answers 11 views
Apakah peranan yang dimainkan oleh pihak JKR dalam perancangan ini dan skop apa yang dipikul dan perlu disumbangkan oleh pihak kita demi membantu dalam mengurangkan jumlah kejadian tragidi kemalangan?
asked Nov 7, 2017 in Technical & Contract Admin TanCK 48,820 points 106 195 351
10 votes
0 answers 11 views
Apakah cara terbaik untuk membolehkan JKR membuat ramalan terhadap kebarangkalian kejadian fatigue fracture dikalangan steel structural member (terutamanya steel girder di jambatan) yang terjadi melalui impak dari cyclic stresses?
asked Oct 2, 2017 in Structure TanCK 48,820 points 106 195 351
1 vote
0 answers 10 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
asked Apr 14 in Procurement Management MohdAliasjkr.88 210 points 1 1 3
3 votes
0 answers 10 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
asked Apr 7 in Lightning Protection fasyraf 150 points 1 3
3 votes
0 answers 10 views
Penggunaan round post untuk guardrail w-beam bagi menggantikan C-Channel. Adakah dibenarkan dalam spesifikasi JKR?
asked Jul 2, 2020 in Safety Audit ruoshaks 290 points 1 3 6
4 votes
0 answers 10 views
Berapa kerapkah JKR menjalankan penilaian outcome terhadap keberkesaan program penyenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh konsesi? Apakah jenis penilaian yang dianggap wajar dan perlu dijalankan? Bagaimana dengan tindakan susulan terhadap penilaian outcome itu?
asked May 27, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,820 points 106 195 351
3 votes
1 answer 10 views
Under what situation JKR allows the application of corrosion inhibitor in the concrete mixture? How much is the dosage by volume is deem to be sufficient and within the approved proportion?
asked Jul 8, 2019 in Structure TanCK 48,820 points 106 195 351
7 votes
0 answers 10 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,820 points 106 195 351
12 votes
0 answers 10 views
Adakah terdapat inisiatif di peringkat Jabatan bagi mewujudkan polisi khusus bagi penggunaan Df-Tool dalam pengiraan Daylight Factor di peringkat reka bentuk bangunan?
asked Aug 30, 2018 in Sustainable Architecture zainont 810 points 6 7 10
3 votes
0 answers 10 views
Back to basic especially untuk mereka yang berminat dengan concrete strength.
asked Dec 26, 2013 in Miscellaneous Mohd Fairuz 27,310 points 73 158 200
1 vote
0 answers 9 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 15,580 points 20 41 115
2 votes
0 answers 9 views
Apakah JKR telah mengwujudkan sistem untuk pemantauan kualiti senggara jalan yang dilaksanakan oleh konsesi? Andai telah terwujudkan apakah sistem yang digunakan? Bagaimanakah cara penilaiannya?
asked May 17, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,820 points 106 195 351
13 votes
0 answers 9 views
Setiap pam mempunyai pump curve yang unik dan memberikan kecekapan maksima yang tertentu (unik). Seringkali pembekal menyatakan bahawa impeller suatu pam boleh tukar kepada beberapa saiz bagi pam model yang sama. Apakah pump curve dari model yang sama boleh dirujuk jika saiz impeller di tukar ?
asked Jul 5, 2018 in Technical & Contract Admin idhamkadir 220 points 1 1 2
11 votes
0 answers 9 views
F01 - Fasiliti Bangunan Dan Infrastruktur Am Aktiviti perkhidmatan fasiliti dan penyenggaraan bangunan/ infrastruktur secara bersepadu yang meliputi perkhidmatan kejuruteraan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan pengguna F02 - Fasiliti ... secara bersepadu yang meliputi perkhidmatan kejuruteraan, kejuruteraan biomedical dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan pengguna
asked Dec 28, 2017 in Assets & Facilities Management MSBAL 2,090 points 5 15 29
3 votes
0 answers 8 views
Sering Life Cycle Cost (LCC) dalam sesuatu projek sukar ditentukan kerana tidak ada garis panduan yang terkini untuk dirujuk, khususnya peralatan yang berkatan dengan ICT yang kian berubah dan maju. Adakah JKR mempunyai data base atau kajian terhadap ... perbelanjaan kos projek tersebut, sebaliknya, bagaimana pula menentukan jangka hayat pertukaran bagi projek berkonsesi panjang seperti PFI/PPP?
asked Oct 14, 2020 in Contract Administration YYTAN 8,170 points 40 49 72
14 votes
0 answers 8 views
Memang sedia dimaklum bahawa kesemua pembinaan rasuk/box girder dari kalangan jenis post-tensioned perlu sediakan conduit sebagai perlindung tendons dan ruang kosong dalam conduit itu perlu diisikan dengan cementitious grouts. Apakah JKR perlu ... kebarangkalian terkandungnya chloride dalam grouts tersebut demi mengelakkan kejadian kekaratan pada tendons yang berada dalam keadaan tegang?
asked Feb 21, 2018 in Bridge TanCK 48,820 points 106 195 351
...