search
Log In

Most viewed questions

18 votes
11 answers 421 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
asked Oct 23, 2018 in Scope Management mrizal 210 points 1 2 3
26 votes
7 answers 398 views
Di dalam perlaksanaan BIM di JKR, adakah wajar untuk pihak HODT menyerahkan softcopy reka bentuk kepada pihak kontraktor untuk memudahkan lukisan "as-built" dibuat oleh pihak kontraktor?
asked Mar 25, 2014 in BIM SarumZA 10,190 points 33 70 107
13 votes
6 answers 395 views
Adakah JKR perlu mengajisemula kriteria penilaian tender terutama untuk kritera keupayaan kewangan di mana modal pusingan minima yang ditetapkan hanya 3% daripada harga tender? Sekira perlu revise, apakah % yang patut ditetapkan?
asked Nov 14, 2013 in Contract Administration cmsoon 6,030 points 11 32 55
16 votes
1 answer 394 views
Apakah perbezaan di antara patent dan latent defects? Apakah garispanduan/klausa di dalam kontrak yang ada bagi menentukan sesuatu kecacatan yang berlaku di dalam tempoh pembinaan/sebelum bangunan diserah boleh di bawa ke tempoh DLP dan tidak menjejaskan ... berlaku ataupun cukup dengan sekadar ulasan berekod. Penjelasan dari CKUB atau pegawai kontrak dan ukur bahan amatlah dialu-alukan.
asked May 6, 2015 in Building hairumizam harun 2,570 points 6 23 31
11 votes
1 answer 394 views
MYKJ, ROAMS...??? J10 JKR?
asked Oct 22, 2013 in Assets & Facilities Management sulieman 3,400 points 2 12 26
20 votes
6 answers 392 views
Saya perhatikan masalah disiplin kakitangan di sesetengan Cawangan di JKR seperti kedatangan, pakaian ke pejabat dan ada juga beberapa masalah disiplin lain tidak dipandang serius oleh pihak atasan. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak hormat kepada arahan yang telah ditetapkan. Bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut?
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management szuraida 370 points 1 2 4
19 votes
5 answers 382 views
Saya menggunakan kemudahan Highway utk bergerak dari satu point A ke point B. Apa yang menarik perhatian saya belakangan ini adalah kelihatan satu Billboard di tepi highway yang saya kategorikan sebagai seksi yang turut melibatkan penggunaan logo JKR. (Rujuk gambar). ... ), selepas RNR Seremban (arah Seremban) dan Lebuhraya LPT Karak-Lanchang (KM96, Arah Lanchang) Sekian utk mendapat pencerahan.
asked Apr 16, 2015 in Stakeholders Management Mohamad Fikri 610 points 2 3 8
36 votes
9 answers 375 views
Apakah kaedah terbaik bagi mengkoordinasikan lukisan elektrikal, mekanikal, civil dan arkitek bagi perlaksanaan projek IBS?
asked Apr 27, 2015 in Electrical hana 260 points 1 2 4
4 votes
3 answers 368 views
Setahu saya, elaun kritikal sahaja tetapi pegawai kewangan dari CPK maklumkan bahawa elaun memangku juga ditolak. Walau bagaimanapun tak dapat cari pekeliling berkenaan ini dan kalau ada pun mungkin saya tak berapa jelas. Mungkin sesiapa yang tahu boleh kongsi pengalaman. Terima kasih.
asked Nov 21, 2013 in Human Resource Management SAminahZ 1,080 points 3 11 19
11 votes
2 answers 368 views
...