search
Log In

Highest voted questions

49 votes
5 answers 174 views
Bilakah BIM hendak diperluaskan kepada seluruh staff JKR. Adakah BIM dah stabil applicationnya?
asked Aug 12, 2015 in BIM Man 1,930 points 3 16 20
47 votes
7 answers 271 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
asked Sep 29, 2015 in Project Management RoslinaM 8,070 points 6 11 15
44 votes
1 answer 221 views
Apakah usaha JKR bagi memastikan Dasar Penempatan dan Pertukaran pegawai yang "KEBAL" disesuatu jawatan kategori sensitif sentiasa dipatuhi sebagaimana selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil. 3 Tahun 2014?
asked Feb 11, 2016 in Human Resource Management zainalma 11,560 points 15 38 77
39 votes
9 answers 248 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
asked Jun 12, 2015 in Moveable Asset (Alih) hairumizam harun 2,570 points 5 22 30
38 votes
1 answer 43 views
Bagi produk KIK JKR yang pernah memenangi pertandingan di peringkat negeri/kebangsaan, persoalannya sejauh manakah produk diaplikasikan di JKR?
asked Nov 2, 2016 in Human Resource Management khairilhizar 49,510 points 33 87 174
36 votes
9 answers 374 views
Apakah kaedah terbaik bagi mengkoordinasikan lukisan elektrikal, mekanikal, civil dan arkitek bagi perlaksanaan projek IBS?
asked Apr 27, 2015 in Electrical hana 260 points 1 2 4
34 votes
2 answers 183 views
Mungkin CKUB ada asas perkiraan jumlah LAD yang boleh dikenakan berbanding dgn anggaran keuntungan dijangka kontraktor perolehi iaitu LAD tidak boleh lebih dari keuntungan.
asked Nov 7, 2017 in Contract Management zamrimn 2,450 points 9 21 28
34 votes
2 answers 145 views
Implikasi yang berlaku adalah peningkatan kos disebabkan oleh : i. Kos pengiklanan dilakukan semula - double-charged ii. Kos percetakan dokumen tender iii. Kos pergerakan pegawai sewaktu lawatan tender iv. Tempoh masa pengeluaran SST akan dianjakkan ke hadapan. v. Pelaksanaan projek akan dikategorikan lewat.
asked Aug 12, 2015 in Contract Administration MFathullah 670 points 4 9 13
34 votes
8 answers 277 views
Seringkali dibangkitkan dalam mesyuarat bersama Kementerian Pelanggan berhubung kos yang meningkat sekiranya pelaksanaan projek diserahkan kepada JKR. Perkara ini perlu diberikan perhatian sebab telah menjadi perbualan, "Kalau projek diserahkan kepada JKR, mesti kos akan burst... " "Kos burst, mesti JKR yang laksana projek.."
asked Aug 12, 2015 in Cost Management MFathullah 670 points 4 9 13
33 votes
1 answer 69 views
Mampukah pewujudan subject-matter expert (SME) itu menolong untuk memperkukuhkan kepakaran itu?
asked Feb 29, 2016 in Human Resource Management TanCK 48,800 points 106 195 351
33 votes
6 answers 207 views
Secara amnya, pelaporan kemajuan projek yang dikemukakan kepada Kementerian pelanggan adalah berdasarkan kepada SKALA JKR. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa peratusan kemajuan yang dipaparkan dalam sistem SKALA ini adalah berdasarkan kemajuan bayaran interim sama ... Jadual sedangkan situasi sebenar di tapak menunjukkan kemajuan. Pohon kerjasama semua untuk sama-sama membincangkan isu ini.
asked Aug 12, 2015 in Quality Management MFathullah 670 points 4 9 13
33 votes
4 answers 458 views
Setiap tuntutan ( tuntutan perjalanan, bayaran balik touch N go, bil telefon bimbit dll) wajib disertakan salinan penyata akaun bank. Ini menyebabkan penggunaan kertas yang banyak dan berlakunya pembaziran.
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management Magdelene 330 points 1 2 4
32 votes
8 answers 256 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
asked Mar 23, 2018 in Project Management abuhanifah 220 points 1 2 4
32 votes
5 answers 157 views
Bagaimana jika terdapat sesuatu projek tersebut boleh mengeluarkan CMGD tetapi masih terdapat NCP yang dikeluarkan @ belum ditutup @ dibetulkan oleh HOPT yang berkaitan. Apa yang sepatutnya berlaku?Mengiraukan NCP tersebut atau menutup semua NCP, baru boleh CMGD dikeluarkan.
asked May 23, 2017 in Communication Management Pisy 3,040 points 4 6 7
32 votes
6 answers 249 views
Menyedia dan mendapatkan kelulusan PP atau wakil PP dalam tempoh 14 hari selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan adalah ruanglingkup tanggungjawab kontraktor. Mewakili pihak kerajaan sebagai SO atau wakil SO berkenaan, apakah ciri-ciri yang boleh dilihat sebagai ... kontraktor berkenaan agar sedikit sebanyak ia dapat membantu sebuah projek dari aspek pengurusan, pentadbiran kontrak dan lain-lain?
asked May 11, 2016 in Time Management adiratna 320 points 1 2 6
32 votes
1 answer 125 views
Melalui pemerhatian, didapati terdapat beberapa pegawai yang cuti belajar bergaji penuh dengan HLP tidak dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan seperti dalam kontrak tajaan JPA bagi HLP. Pada pendapat saya pihak pengurusan perlu memantau status ... manusia harus memantau keadaan ini dan tidak menaruh sepenuh kepercayaan kepada JPA dalam memantau pelajar tajaan mereka. Wallahualam
asked Aug 12, 2015 in Human Resource Management suzana 1,800 points 4 10 23
32 votes
11 answers 799 views
Sila beri pandangan tuan/puan. Jika tak jelas apa itu BIM, saya akan dalam forum ini dari masa ke semasa. Suka saya petik kata-kata Chloe Smith, Parliamentary Secretary (Government UK, 22 Mar 2013) "We want the UK to remain global pioneers, so by 2016 ... marketplace and new ways of working like BIM will help to keep the UK at the forefront of digital technology innovation and attract investment"
asked Dec 29, 2013 in BIM Mohd Fairuz 27,310 points 73 158 200
...