search
Log In

Recent questions tagged bim

6 votes
1 answer 37 views
Assalamualaikum, saya nak bertanya mengenai kebolehsuaian versi atau tahun yang berbeza antara model revit pelbagai disiplin.Sebagai contoh, HODT Arkitek membangunkan model menggunakan Revit 2020 tetapi HODT lain cuma mempunyai Revit versi yang lebih rendah dari itu ... yang lebih rendah? Bagaimanakah cara untuk kita mengetahui fail/model revit yang digunakan tersebut versi apa? Terima kasih
asked May 2 in BIM AfandiRamani 1,150 points 3 8 20
8 votes
1 answer 31 views
Assalamualaikum, saya ada pertanyaan bagi Projek Reka dan Bina. Jika kerja-kerja sub-structure bagi sesuatu projek telah siap. Perlukah kontraktor menyerahkan model siap bina bersekali dengan lukisan siap bina untuk sub-structure bagi tujuan semakan? Ataupun ... siap bina apabila model sub-structure dan super-structure siap? Perlukah perkara ini ditekankan dalam BIM Project Execution Plan?
asked Feb 2 in BIM AfandiRamani 1,150 points 3 8 20
12 votes
2 answers 53 views
Macam mana cara untuk modelkan bumbung berbentuk seperti didalam gambar menggunakan Revit? Boleh tak sesiapa kongsikan langkah-langkah untuk modelkan bumbung tersebut? Terima kasih
asked Jan 30 in BIM AfandiRamani 1,150 points 3 8 20
4 votes
1 answer 45 views
Jika saya ingin memulakan penyediaan Model BIM (Struktur) menggunakan Perisian Revit, dimanakah saya boleh dapatkan Template Revit Struktur JKR dan Komponen Family JKR?
asked Jul 22, 2019 in BIM AfandiRamani 1,150 points 3 8 20
4 votes
1 answer 54 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
asked Jul 9, 2019 in BIM AfandiRamani 1,150 points 3 8 20
6 votes
1 answer 51 views
Adakah Peruntukan Kontrak BIM (BIM Contractual Provision) akan diwujudkan bagi pelaksanaan Projek BIM? Atau masih kekal menggunakan Syarat-Syarat Kontrak semasa PWD 203/DB?
asked Jun 26, 2019 in BIM airul81 210 points 1 2 5
5 votes
1 answer 60 views
Bagi kakitangan yang ditauliahkan oleh CIDB sebagai BIM Manager, apakah laluan kerjaya dan faedah yang boleh diperolehi?
asked Mar 3, 2019 in BIM fitsenin 200 points 1 2 4
10 votes
2 answers 38 views
Dalam perisian autodesk revit yang sedang diutarakan sebagai perisian modeler mudah di JKR, mengapa cawangan arkitek tidak menghantar seorang wakil tenaga pengajar untuk setiap unit ? Hal ini menyulitkan pegawai mempelajari perisian tersebut dengan mudah, baik dan cepat.
asked Nov 7, 2018 in Project Management asyalafiq 1,200 points 8 10 16
15 votes
3 answers 37 views
Bagaimana cara untuk modelkan bumbung limas belanda dalam revit
asked Jul 27, 2018 in BIM nazair 250 points 2 2 3
11 votes
1 answer 39 views
perisian tersebut diajar samaada di peringkat universiti ataupun organisasi yang terlibat. namun, kekeliruan saya adalah perisian manakah yang selalu digunakan dan penting dalam sesuatu rekabentuk pembinaan dan sebagainya. AutoCad atau REVIT ? sesetengah organisasi hanya menggunakan autoCad, dan ada juga hanya menggunakan REVIT. apa perbezaan ketara diantara perisian tersebut ?
asked Jun 26, 2018 in BIM adib.husin 350 points 2 2 3
16 votes
1 answer 52 views
Berapakah bilanan peratusan pegawai yang mahir menggunakan revit untuk BIM?
asked May 3, 2018 in BIM norfarizanazri 370 points 2 2 6
16 votes
3 answers 76 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
asked Mar 16, 2018 in BIM aidzil 34,200 points 16 57 148
15 votes
1 answer 27 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
asked Dec 17, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) Akman 650 points 2 3 8
20 votes
1 answer 95 views
BIM merupakan salah satu aplikasi yang membantu dalam proses perancangan,rekabentuk,perolehan dan pembinaan,adakah terdapat di Malaysia,mana-mana projek-projek bangunan yang berjaya menggunapakai BIM bermula peringkat rekabentuk dan telah mengurangkan tempoh pembinaan jika dibanding dengan kaedah konvensional?
asked Dec 14, 2017 in BIM YYTAN 8,140 points 40 48 68
18 votes
2 answers 87 views
Sekiranya hopt, hodt atau pasukan projek di tapak bina ingin mendapatkan Garis Panduan dan Piawaian BIM JKR dalam bentuk softcopy atau hardcopy...
asked Jan 31, 2017 in BIM syamil 1,420 points 2 6 13
16 votes
1 answer 40 views
Penggunaan BIM semakin meluas digunakan dalm industri pembinaan (Architecture, Engineering & Construction) umumnya dan di JKR khususnya. Daripada pemerhatian saya, kaedah kolaborasi antara disiplin perlu diterangkan dengan lebih jelas terutama selepas model yang dibangunkan siap ... cukup untuk perekabentuk faham atau ianya perlu diajar di dalam kursus revit atau nota ringkas atau lesson learnt?
asked Dec 21, 2016 in BIM FaizS 19,770 points 15 50 128
30 votes
4 answers 151 views
asked Sep 8, 2016 in BIM khairilhizar 47,450 points 33 87 171
26 votes
4 answers 135 views
Bolehkah BIM digunakan dalam rekabentuk jalan?
asked Nov 5, 2015 in BIM badariah 5,330 points 4 7 18
...