search
Log In

Recent questions tagged bridge

4 votes
1 answer 26 views
What is the allowable buffer distant away from our bridge when dredging work at river for the purpose of widening and deepening at both the upstream and downstream is deemed to be safe?
asked Feb 20 in Structure TanCK 46,110 points 105 188 325
11 votes
2 answers 47 views
Berapakah saiz minimum diameter weephole utk bridge abutment?
asked Mar 7, 2019 in Structure farizs 5,610 points 13 28 76
10 votes
0 answers 24 views
Apakah impaknya jika abutment jambatan tidak dibekalkan wingwall dalam rekabentuk dan penahanan tanah backfill di jalantuju jambatan digantikan dengan mechanical stabilized earth wall system?
asked Oct 12, 2018 in Structure TanCK 46,110 points 105 188 325
16 votes
0 answers 34 views
Kita sedia dimaklum bahawa secara lazimnya sebuah jambatan baru mengikut kehendak rekabentuk adalah 120 tahun dengan merujukkan kepada BS5400. Apakah kaedah penilaian dan ukurtimbang yang diamalkan pihak JKR demi menjustifikasikan bahawa struktur jambatan dimana tempuh ... 30 tahun layak untuk disyorkan supaya ia digantikan memandangkan kos gantian makin meningkat dan peruntukan juga kian kekang?
asked Jun 7, 2018 in Structure TanCK 46,110 points 105 188 325
10 votes
0 answers 11 views
Apakah cara terbaik untuk membolehkan JKR membuat ramalan terhadap kebarangkalian kejadian fatigue fracture dikalangan steel structural member (terutamanya steel girder di jambatan) yang terjadi melalui impak dari cyclic stresses?
asked Oct 2, 2017 in Structure TanCK 46,110 points 105 188 325
8 votes
1 answer 19 views
Adakah JKR merekodkan kes aduan pengguna jalan raya terhadap gegaran jambatan ketika melaluinya? Adakah kes gegaran jambatan ini serius dan sehingga mengakibatkan kerosakan fizikal kepada struktur jambatan? Apakah kajian gegaran di jambatan di Malaysia pernah dijalankan oleh mana2 pihak termasuk JKR??
asked Sep 12, 2017 in Bridge farizs 5,610 points 13 28 76
9 votes
1 answer 24 views
Apakah spesifikasi JKR dengan jelasnya terkandung keperluan kawalan suhu mengikut kedudukan lokasi projek ketika melaksanakan pemasangan Pot Bearing supaya movement capacity (after preset) pot bearing tersebut berada dalam lingkungan toleransi pergerakan?
asked Aug 18, 2017 in Structure TanCK 46,110 points 105 188 325
16 votes
0 answers 20 views
Apakah ketinggian minima dimana bridge concrete plinth perlu direkabentuk dan dibekalkan besi tetulang yang secukup demi menampung beban dan tindakbalas shear serta rotational geladak jambatan?
asked Jan 17, 2017 in Structure TanCK 46,110 points 105 188 325
15 votes
4 answers 102 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...