search
Log In

Recent questions tagged cost-management

20 votes
2 answers 81 views
Apakah faktor utama kelewatan proses penyediaan perakuan lanjutan masa?
asked Mar 7, 2016 in Contract Administration Shahrol 320 points 1 1 5
17 votes
4 answers 95 views
Pemilihan tapak yang tidak sesuai oleh Kementerian Pelanggan mewajibkan JKR untuk melaksanakan kerja tanah atau kerja rawatan tanah bagi sesuatu projek yang diserahkan. Pelaksanakan kerja ini sedikit sebanyak akan memberi implikasi terhadap peningkatan kos. Adalah lebih ... projek kepada EPU agar kawalan terhadap kos projek ini tidak akan melepasi kos siling projek apabila dilaksanakan kelak,
asked Aug 12, 2015 in Geotechnical MFathullah 670 points 4 8 13
34 votes
8 answers 276 views
Seringkali dibangkitkan dalam mesyuarat bersama Kementerian Pelanggan berhubung kos yang meningkat sekiranya pelaksanaan projek diserahkan kepada JKR. Perkara ini perlu diberikan perhatian sebab telah menjadi perbualan, "Kalau projek diserahkan kepada JKR, mesti kos akan burst... " "Kos burst, mesti JKR yang laksana projek.."
asked Aug 12, 2015 in Cost Management MFathullah 670 points 4 8 13
9 votes
1 answer 56 views
8 votes
1 answer 33 views
adakah JKR patut syorkan projek itu ditangguhkan, atau tukar tapak, atau teruskan sahaja ?
asked Nov 14, 2013 in Project Management cmsoon 6,030 points 11 32 55
11 votes
2 answers 61 views
Skop tambahan menyebabkan kos projek melebihi peruntukan
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,310 points 8 50 63
13 votes
1 answer 135 views
Memandangkan Harga Inginan perlu dimasukan dalam Dokumen Tender sebagai panduan kepada para petender, adakah masih releven untuk anggaran awalan dianggap sulit (mengikut pekeliling semasa)
asked Oct 30, 2013 in Contract Administration fadzilah 1,810 points 1 6 15
8 votes
1 answer 14 views
12 votes
3 answers 98 views
15 votes
1 answer 27 views
asked May 14, 2013 in Project Management admin 2,270 points 3 6 15
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...