search
Log In

Recent questions tagged eksa

16 votes
3 answers 46 views
Pada pandangan saya, terdapat banyak kesukaran dalam pelaksanaan EKSA sekiranya tidak dapat sokongan dari rakan sekerja dan ketua jabatan amnya. Kebanyakan penceramah EKSA akan mencadangkan bagi agensi yg pertama kali ingin memulakan pelaksanaan EKSA ini perlu ... pelaksanaan EKSA berterusan di organisasi tersebut sehingga berjaya mendapat pensijilan EKSA oleh MAMPU? #Jom pakat-pakat buat EKSA
asked Apr 11, 2018 in Stakeholders Management KHAIRUL AMIRUL 18,020 points 26 67 123
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...