search
Log In

Recent questions tagged geoteknik

4 votes
2 answers 33 views
Berapa lamakah masa yang diambil oleh pihak Forensik Geoteknik, Cawangan Kejuruteraan Geoteknik (CKG) untuk menyediakan laporan pemeriksaan setelah lawatan tapak dilakukan?
asked Sep 23, 2020 in Technical & Contract Admin NURUL AZWIN JUNAIDI 500 points 1 2 12
3 votes
1 answer 28 views
Adakah JKR atau Cawangan Geoteknik mempunyai pengkalan data bagi maklumat makmal-maklmal yang berdaftar atau dipersetujui oleh JKR untuk rujukan kesemua Cawangan/JKR Negeri dalam menyemak taraf kompetensi makmal bagi menghasilkan laporan penuh penyiasatan tapak yang dijalankan?
asked Apr 3, 2020 in Technical & Contract Admin mhafizs 13,850 points 4 33 93
5 votes
2 answers 55 views
Dalam Kejuruteraan Forensik Geoteknik, apakah perbezaan kes berimpak kecil dan kes berimpak besar?
asked Jun 19, 2019 in Geotechnical zaitonzb 330 points 1 4 7
13 votes
2 answers 63 views
Bagaimanakah cara untuk mendaftar sebagai Kontraktor SI di JKR?
asked Aug 29, 2017 in Geotechnical zaizul 620 points 1 5 8
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...