search
Log In

Recent questions tagged green

8 votes
2 answers 45 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
asked Dec 26, 2019 in Quality Management MFH 3,380 points 4 13 26
4 votes
1 answer 33 views
Bagaimanakah cara pengiraan pengurangan pelepasan karbon diukur dalam sesuatu projek yang telah dilaksanakan? Adakah elemen yang diukur tersebut dari mula pembinaan hingga bangunan atau jalan tersebut digunakan?
asked Jul 9, 2019 in Green MFH 3,380 points 4 13 26
19 votes
3 answers 66 views
Bagaimana caranya bagi meningkatkan kesedaran mengenai penjimatan tenaga di kalangan staf JKR?
asked Mar 14, 2019 in Green Azura786 280 points 1 1 3
9 votes
2 answers 36 views
Adakah audit tenaga dapat membantu menjimatkan tenaga dalam bangunan?
asked Feb 22, 2019 in Green hafez 270 points 1 2
13 votes
3 answers 53 views
saya kurang setuju dengan stateeement" green building is a sustainability building", saya berasa sustainability cuma salah satu elemen pengukuran bagi green building sahaja, bukan semestinya green building tu adalah lestari building.
asked Feb 4, 2019 in Green YYTAN 8,460 points 40 51 74
13 votes
1 answer 31 views
Initiatif yang baik dalam menuju ke bangunan Hijau dengan menyediakan tempat letak kenderaan "Hijau" kakitangan di Ibu Pejabat JKR, walau bagaimanapun, adakah ianya dipatuhi sepenuhnya?
asked May 30, 2018 in Human Resource Management YYTAN 8,460 points 40 51 74
14 votes
1 answer 78 views
Di Malaysia, terdapat 7 agensi atau badan yang memberi penarafan hijau kepada bangunan-bangunan supaya menjurus ke bandar hijau. Salah satunya adalah penarafan hijau MyCREST, apakah kelebihan penarafan tersebut berbanding yang lain?
asked Mar 30, 2018 in Green YYTAN 8,460 points 40 51 74
18 votes
1 answer 41 views
Secara global, negara maju telah membuat kajian dan pembangunan bangunan Hijau untuk mengurangkan pembebasan CO2, pelbagai pengiktirafan telah diberikan seperti Low Energy Office, Green Energy Office, Nearly Zero Engergy Building, Zero Energy Building dan lain- ... negara maju semasa peringkat rekabentuk dan pembinaan?Adakah elemen-elemen green sehingga tahap NZEB telah diambilkira semasa awal?
asked Dec 28, 2017 in Green YYTAN 8,460 points 40 51 74
21 votes
0 answers 20 views
Sejajar dengan pembangunan teknologi dan penjagaan alam sekitar secara global. Kerajaan Malaysia semakin menekan dan menitikberatkan elemen "Green" dalam pembangunan bangunan dan infrakstruktur. Bagi perancangan bandar yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh PBT, adakah ianya juga dipinda atau diubah berdasarkan keperluan-keperluan seperti yang dinyatakan tersebut?
asked Dec 20, 2017 in Green YYTAN 8,460 points 40 51 74
22 votes
0 answers 30 views
Setelah menghadiri satu seminar kesedaran global warming pada semalam,penceramah memaklumkan bahawa salah satu langkah untuk mencapai penjimatan tenaga adalah membersihkan ducting aircond dalam sesebuah bangunan,adakah betul ada sumbangan penjimatan tenaga yang significant hasil daripada aktiviti tersebut?
asked Dec 14, 2017 in Green YYTAN 8,460 points 40 51 74
18 votes
0 answers 42 views
Untuk mencapai penjimatan tenaga bagi sesebuah bangunan,langkah pemasangan lampu LED dan Solar PV giat dijalankan,sehingga kini,adakah analisa data daripada mana-mana bangunan yang membuktikan tempoh ROI pelaburan program bagi bangunan sebegini?
asked Dec 13, 2017 in Green YYTAN 8,460 points 40 51 74
23 votes
1 answer 35 views
Terdapat pelbagai kriteria untuk sesebuah bangunan mendapat penarafan hijau,bagaimana pula untuk sesebuah bandar diiktiraf sebagai sebuah bandar "green"?Apakah kriteria yang wajib dilihat?
asked Dec 13, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) YYTAN 8,460 points 40 51 74
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...