search
Log In

Recent questions tagged green-certification

21 votes
0 answers 17 views
Sejajar dengan pembangunan teknologi dan penjagaan alam sekitar secara global. Kerajaan Malaysia semakin menekan dan menitikberatkan elemen "Green" dalam pembangunan bangunan dan infrakstruktur. Bagi perancangan bandar yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh PBT, adakah ianya juga dipinda atau diubah berdasarkan keperluan-keperluan seperti yang dinyatakan tersebut?
asked Dec 20, 2017 in Green YYTAN 8,060 points 40 48 68
22 votes
0 answers 29 views
Setelah menghadiri satu seminar kesedaran global warming pada semalam,penceramah memaklumkan bahawa salah satu langkah untuk mencapai penjimatan tenaga adalah membersihkan ducting aircond dalam sesebuah bangunan,adakah betul ada sumbangan penjimatan tenaga yang significant hasil daripada aktiviti tersebut?
asked Dec 14, 2017 in Green YYTAN 8,060 points 40 48 68
18 votes
0 answers 38 views
Untuk mencapai penjimatan tenaga bagi sesebuah bangunan,langkah pemasangan lampu LED dan Solar PV giat dijalankan,sehingga kini,adakah analisa data daripada mana-mana bangunan yang membuktikan tempoh ROI pelaburan program bagi bangunan sebegini?
asked Dec 13, 2017 in Green YYTAN 8,060 points 40 48 68
23 votes
1 answer 33 views
Terdapat pelbagai kriteria untuk sesebuah bangunan mendapat penarafan hijau,bagaimana pula untuk sesebuah bandar diiktiraf sebagai sebuah bandar "green"?Apakah kriteria yang wajib dilihat?
asked Dec 13, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) YYTAN 8,060 points 40 48 68
15 votes
2 answers 173 views
asked Apr 18, 2014 in Building samilah 2,760 points 6 23 31
12 votes
2 answers 196 views
Apakah perkembangan terkini cadangan penggabungan pH JKR dan GreenPASS (CIDB) ?
asked Apr 14, 2014 in Building samilah 2,760 points 6 23 31
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...