search
Log In

Recent questions tagged hebahan-dan-promosi

9 votes
2 answers 24 views
Paparan pada laman web JKR dilihat agak kurang menarik dimana berita-berita yang dipaparkan lambat dikemaskini atau tiada berita-berita baru setiap hari dan juga kurang berita-berita yang menyerlahkan kehebatan serta kecemerlangan jabatan. Berita ... adalah sebahagian daripada strategi yang seharusnya digunakan melalui kaedah networking bersama wartawan-wartawan dan pengurusan stesen-stesen TV.
asked Jun 11, 2020 in Stakeholders Management Dr. Zack 2,570 points 13 28 44
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...