search
Log In

Recent questions tagged kebenaran-merancang

5 votes
0 answers 19 views
Ramai pelejar mahasiswa yang baru termasuk diri saya sendiri menceburi bidang pekerjaan kejuruteraan elektrikal sebaik sahaja tamat pelajarannya di universiti tidak mengetahui/memahami tentang skop kerjanya, apakah yang harus disediakan semasa peringkat pelajarannya?Agar memudahkan mereka lebih memahami budaya, keperluan semasa kerja.
asked May 27, 2019 in Human Resource Management YYTAN 8,040 points 40 48 68
14 votes
1 answer 54 views
1. Keperluan Kebenaran Merancang dan kelulusan PBT bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 2. Keperluan CCC bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 3. Sumber rujukan atau punca kuasa kepada perkara di atas.
asked Dec 19, 2018 in Project Management Aufazikri 270 points 3 3 5
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...