search
Log In

Recent questions tagged lanjutan-masa

17 votes
2 answers 132 views
Berikutan dengan penularan Pandemik COVID-19, Kerajaan telah mewartakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara yang bermula pada 18 Mac 2020. Lanjutan dari itu, semua aktiviti di tapak pembinaan telah diberhentikan. Adakah kontraktor layak diberikan lanjutan masa (EOT) dan apakah klausa kontrak yang bersesuaian dengan EOT yang berikan disebabkan isu ini. Terima kasih.
asked Apr 6 in Time Management adiniyy 300 points 2 4 7
12 votes
1 answer 116 views
Kontraktor memohon lanjutan masa secara bertulis dan dalam masa yang sama menyatakan hasrat untuk membuat tuntutan. Adakan ia boleh dianggap sebagai Notis Hasrat Menuntut?
asked Nov 23, 2017 in Project Management Asyida 400 points 3 4 6
20 votes
1 answer 93 views
21 votes
8 answers 307 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
asked Sep 28, 2016 in Contract Management shdzain 11,510 points 20 36 91
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...