search
Log In

Recent questions tagged laporan-si

3 votes
1 answer 21 views
Adakah JKR atau Cawangan Geoteknik mempunyai pengkalan data bagi maklumat makmal-maklmal yang berdaftar atau dipersetujui oleh JKR untuk rujukan kesemua Cawangan/JKR Negeri dalam menyemak taraf kompetensi makmal bagi menghasilkan laporan penuh penyiasatan tapak yang dijalankan?
asked Apr 3 in Technical & Contract Admin mhafizs 12,050 points 4 30 83
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...