search
Log In

Recent questions tagged mekanikal

1 vote
0 answers 14 views
Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama. Mengapakah untuk kerja-kerja undi disiplin mekanikal TIADA perolehan ... kos kerja undi tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa.
asked Apr 21, 2020 in Contract Management shdzain 14,680 points 20 40 110
10 votes
2 answers 84 views
Sila beri justifikasi samada masih perlu atau tidak.
asked Apr 3, 2019 in Mechanical Zulkifli 330 points 2 2 4
18 votes
1 answer 49 views
Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama. Mengapakah untuk kerja-kerja undi displin mekanikal TIADA ... tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa. Pohon pencerahan.
asked Oct 28, 2016 in Technical & Contract Admin shdzain 14,680 points 20 40 110
13 votes
1 answer 138 views
Lesson Learned daripada Kes Lif terjatuh di TLDM Lumut. Boleh kongsikan?
asked May 23, 2014 in Fixed Asset (Tak Alih) MuhammadBruns 4,320 points 12 36 50
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...