search
Log In

Recent questions tagged nsc

3 votes
1 answer 35 views
Sebagai contoh, kerosakan panel board sistem penghawa dingin akibat serangga atau tangki air yang pecah ditimpa pokok tumbang. Kerosakan-kerosakan seperti ini melibatkan kos yang tinggi dan bukan berpunca daripada kesilapan pemasangan pihak kontraktor.
asked Sep 22, 2020 in Mechanical fikrirahim 390 points 2 4 10
6 votes
1 answer 42 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh pej HODT (pic perolehan) sekiranya Kontraktor Utama tidak bersetuju untuk menandatangani Surat Setuju Terima (JKR 203N4) bagi pelantikan Sub Kontraktor yang dinamakan. Apakah langkah terbaik atau prosedur yang perlu ... sebelum mengeluarkan surat makluman penerimaan tender kepada NSC bagi mengelakan masalah kontraktor utama tidak mahu menandatangani SST NSC.
asked Apr 21, 2020 in Contract Management khudri 25,340 points 38 96 191
6 votes
1 answer 48 views
Adakah kontraktor utama berhak rasionalise harga kontrak NSC? Apa tindakan yang perlu diambil jika tidak mencapai persetujuan di antara kedua-dua pihak?
asked Aug 6, 2019 in Contract Management am2003 290 points 2 4 7
6 votes
2 answers 55 views
Adakah perlu untuk NSC menetapkan tempoh kerja di dalam tender? Jika perlu bagaimana untuk menetapkan tempoh mula kontrak NSC?
asked Aug 5, 2019 in Contract Management am2003 290 points 2 4 7
8 votes
3 answers 75 views
Siapakah yang boleh menamatkan pengambilan kerja Subkontraktor Dinamakan?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management yul 360 points 1 4
14 votes
1 answer 70 views
Apa Perkara yang perlu dinilai dan dititikberatkan semasa proses pengujian Perkakasan Elektrik di Kilang Seperti Transformer dan RMU.
asked Sep 21, 2016 in Electrical – HT/LV khudri 25,340 points 38 96 191
16 votes
2 answers 154 views
Kerja Kontraktor Utama telah ditamatkan dan untuk kontrak baru, NSC daripada kontrak asal telah dilantik semula. Adakah NSC ini layak untuk menuntut kos bagi menyediakan insurans dan bon pelaksanaan di dalam kontrak baru?
asked Mar 23, 2015 in Contract Administration rabihahanis 370 points 2 3 5
8 votes
3 answers 153 views
Kontraktor utama diberi pilihan untuk memilih Wang Jaminan Pelaksanaan bagi menggantikan Bon Pelaksanaan. Adakah pilihan ini juga terpakai untuk Subkontraktor dinamakan?
asked Feb 17, 2014 in Contract Administration kalsom 580 points 1 5 13
9 votes
1 answer 120 views
Untuk satu projek yang telah dimansuhkan, NSC sedia adalah telah bersetuju untuk mengikat kontrak semula dengan Kontraktor utama yang baru (juga bersetuju) dilantik oleh PP dengan nilai baki nilai kontrak NSC asal. Contoh Jika nilai kontrak NSC asal adalah RM100k dan ... dan baki RM80k itu adalah baki nilai kerja NSC semata mata. Adakah tindakan PP ini salah dan perlu diambil tindakan tatatertib?
asked Dec 22, 2013 in Contract Administration norshimah 6,610 points 3 31 57
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...