search
Log In

Recent questions tagged penamatan-kerja

17 votes
1 answer 63 views
Kontraktor utama masih gagal menyiapkankan baki kerja dan telah dikenakan LAD. Bagaimana caranya untuk saya menyiapkan projek ini dengan melantik kontraktor ketiga dengan menggunakan baki peruntukkan yang ada. Terima kasih
asked Feb 12, 2019 in Contract Management Ir. Khairul Nizam 210 points 1 1 3
5 votes
1 answer 41 views
Berapakah jumlah Bon Pelaksanaan yang boleh dituntut bagi projek yang ditamatkan pengambilan kerja kontraktor?
asked Nov 27, 2017 in Contract Management FaisalZ 690 points 3 5 9
11 votes
2 answers 87 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
asked Nov 27, 2017 in Contract Management FaisalZ 690 points 3 5 9
10 votes
1 answer 34 views
19 votes
2 answers 26 views
Apakah tindakan jika ada pihak memberi arahan untuk menarik balik penamatan kerja?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management nadineJ 290 points 1 1 2
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...