search
Log In

Recent questions tagged pengurusan-kontrak

7 votes
2 answers 33 views
Apakah projek kerajaan yang bernilai ratusan juta perlu dilantik kumpulan perunding yang terdiri daripada kepelbagaian bidang perkhidmatan perunding termasuk (M&E) dan (QS) atau memadai melantik hanya satu bidang perkhidmatan sahaja iaitu (C&S)?
asked May 7 in Stakeholders Management bukhari5199 940 points 6 9 16
7 votes
2 answers 44 views
Sebagaimana dunia sedia maklum, berikutan pandemik Covid-19, Kerajaan telah mewartakan PKP bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu. Oleh itu, bilakah masa yang sesuai untuk menetapkan tarikh milik tapak sesuatu projek? Adakah pengeluaran SST ini dibuat ... mesyuarat pra pembinaan perlu dilaksanakan dengan kehadiran HOPT, semua dispilin HODT, Pegawai Penguasa dan juga kontraktor berjaya. #stayathome
asked Apr 16 in Contract Management shdzain 11,510 points 20 36 91
8 votes
2 answers 159 views
Adakah dibenarkan Perakuan Muktamad JKR66A dibuat sedangkan kontrak masih dalam peringkat DLP atau pada masa CMGD masih belum dikeluarkan?
asked Oct 31, 2019 in Contract Management Dzakir 440 points 3 6 9
8 votes
2 answers 72 views
Berdasarkan klausa 5.3 syarat-syarat kontrak PWD203 (1/2010), apakah implikasi kontrak sekiranya perlantikan pihak ketiga dibuat bagi melaksanakan kerja yang tidak disiapkan oleh kontraktor utama?
asked Oct 22, 2019 in Contract Management IE 360 points 1 3 6
6 votes
2 answers 120 views
Terdapat pandangan bahawa SO boleh mengeluarkan NUTPKK tanpa masuk CCP terlebih dahulu; kerana CCP tidak termasuk di dalam kontrak. Mohon penjelasan selanjutnya. Sekian, terima kasih.
asked Oct 22, 2019 in Contract Management Trinil 310 points 1 4 8
6 votes
1 answer 77 views
Sekiranya harga kontrak telah dirasionalisasi dan dokumen kontrak telah ditandatangani, adakah permohonan kontraktor untuk membuat pindaan terhadap rasionalisasi harga kontrak layak dipertimbangkan? Terima kasih.
asked Oct 21, 2019 in Contract Management adiniyy 300 points 2 4 7
5 votes
1 answer 89 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
asked Sep 12, 2019 in Contract Management khudri 24,640 points 38 92 187
6 votes
1 answer 115 views
Apakah kaedah yang terbaik dan boleh dipraktikkan secara meluas kepada semua disiplin dalam pembayaran kepada material on site yang tidak melanggar syarat lebihan bayaran kepada bahan? Apakah ada perbezaan pengiraan bayaran dibuat kepada bahan yang tahan lasak dan mudah ... pembayaran kepada material on site dibuat selain barang perlu sampai di tapak dan bahan perlu dijaga baik untuk tidak rosak?
asked Aug 23, 2019 in Contract Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
8 votes
1 answer 73 views
Adakah projek secara Reka dan Bina merupakan kontrak secara pukal (lump sum)?
asked May 16, 2019 in Contract Management amireffendy 200 points 1 4
14 votes
1 answer 50 views
Bolehkah kerja-kerja di bawah item WPS ditukar kepada WKP?
asked Nov 8, 2017 in Project Management Salam 230 points 1 1 3
12 votes
1 answer 61 views
Notis Hasrat Menuntut tidak dikemukakan oleh Kontraktor, adakah pembuktian tarikh kejadian yang dinyatakan dalam minit mesyuarat boleh digunakan?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management Asyida 400 points 3 4 6
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...