search
Log In

Recent questions tagged procedure

7 votes
0 answers 9 views
Pengurusan Tapak Bina memerlukan kerjasama, komitmen, profesionalisme dan kesepakatan berpaksikan elemen kreatif dan inovatif serta mengadaptasikan idea strategik diolahkan melalui median komunikasi jitu ke arah pencapaian keberhasilan kejayaan yang gemilang dan unggul. ... Janji' diperlukan dalam merealisasikan motto sebagai Jabatan Teknikal Terunggul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
asked 11 hours ago in Scope Management Dr. Zack 1,350 points 9 17 27
7 votes
1 answer 30 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
asked Dec 26, 2019 in Quality Management MFH 3,300 points 4 13 24
20 votes
5 answers 106 views
Apa yang kita sedia maklum, penggunaan Teknologi Drone telah banyak digunakan oleh pihak luar dalam pelaksanaan projek, penguatkuasaan, pemantauan dan sebagainya. Pengunaan Drone ini juga sangat membantu dalam pelaksanaan projek JKR sebagai contoh, dalam peringkat ... mengenai perkara ini dan adakah langkah-langkah atau garispanduan ada dibuat bagi menggunakan Drone ini di peringkat Jabatan.
asked Jul 10, 2018 in Integration Management MFH 3,300 points 4 13 24
14 votes
0 answers 16 views
Dalam sektor awam,hampir setiap kerja perlu melalui pelbagai peringkat yang menjadi salah satu punca wujudnya anggapan sekiranya berada di pangkat lebih tinggi,maka bidang tugasnya akan berubah lebih kepada pengurusan sahaja. Perkara sebegini selalu berlaku di ... mereka bekerja utamakan jiwa satu pasukan,melengkapkan kerja bersama. Adakah kaedah yang sedemikian sesuai juga untuk sektor awam?
asked Feb 5, 2018 in Human Resource Management YYTAN 8,040 points 40 48 68
11 votes
1 answer 39 views
Saya ingin bertanya mengenai prosedur trial lay. Bagaimana jika compaction melepasi tahap piawai tetapi grading atau bitumen content gagal? Bolehkah bayaran dibuat? Bagaimana jika trial lay tersebut gagal? Adakah bayaran tidak akan dibuat kepada kontraktor? Bagaimana pula jika ... lulus jika maksimum 2 points sahaja yang terkeluar dari envelope? Jika lebih dari 2 points dikira gagal atau tidak?
asked Jan 10, 2018 in Pavement ctnorfaizah 3,590 points 11 33 39
13 votes
1 answer 31 views
Saya ada persoalan seperti berikut: Bagaimana prosedur yang betul untuk lay premix di kawasan berbukit? Ianya bermula dari atas atau bawah bukit? Apakah kesan atau implikasi jika lay premix dari kawasan atas bukit ke bawah bukit atau sebaliknya? Adakah akan menyebabkan shoving atau rutting?
asked Jan 10, 2018 in Pavement ctnorfaizah 3,590 points 11 33 39
15 votes
1 answer 76 views
Pembelajaran dari kesilapan menunjukkan banyak teguran audit diberi kepada JKR kerana kelewatan penyiapan projek dan kualiti yang kurang memuaskan. Apa yang berlaku bagi mengatasi perkara ini adalah dengan 'MENAMBAH baik' prosedur untuk diikuti pegawai JKR. Adakah ... prosedur tersebut bagi mengelak 'ditangkap' oleh pihak Audit kerana gagal mematuhi prosedur yang terlalu banyak dan memakan masa?
asked Jun 21, 2017 in Project Management szshah 14,110 points 28 49 83
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...