search
Log In

Recent questions tagged project-management

2 votes
1 answer 12 views
EPC merupakan salah satu kaedah kreatif perolehan kontrak secara gainsharing/ profit sharing. EPC memberi pelbagai manfaat kepada FM semasa penyelenggaraan sesuatu bangunan.Walau bagaimanapun, pelaksanaan EPC masih tidak meluas di Malaysia. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penggalakkan pelaksanaan EPC di Malaysia?
asked Apr 18 in Contract Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
4 votes
1 answer 66 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
asked Jul 5, 2021 in Project Management vickneswaran 690 points 1 2 8
5 votes
0 answers 48 views
Sekiranya sesuatu kerja cerun telah disiapkan mengikut spesifikasi kontrak dan bayaran telah dibuat tetapi masih belum membuat serahan kepada pelanggan, kemudian berlaku cerun runtuh akibat hujan luar jangka, adakah kerja-kerja pembaikan boleh dijadikan sebagai VO atas faktor bencana alam? adakah kontraktor layak untuk mendapat EOT untuk kerja pembaikan tersebut?
asked Jan 27, 2021 in Contract Management FahmiNazri 170 points 1 2 3
3 votes
1 answer 50 views
Apakah bentuk-bentuk bon pelaksanaan dan berapakah nilai kontrak kerja yang dikenakan?
asked Dec 15, 2020 in Miscellaneous shdzain 20,160 points 21 43 145
6 votes
1 answer 90 views
Apakah yang dimaksudkan dengan "Contract At Large" dan adakah ia hanya digunakan hanya pada projek Reka dan Bina atau termasuk juga dengan projek konvensional. Mohon pencerahan.
asked Jul 14, 2020 in Procurement Management fathiilias 200 points 1 5
14 votes
2 answers 85 views
Pengurusan Tapak Bina memerlukan kerjasama, komitmen, profesionalisme dan kesepakatan berpaksikan elemen kreatif dan inovatif serta mengadaptasikan idea strategik diolahkan melalui median komunikasi jitu ke arah pencapaian keberhasilan kejayaan yang gemilang dan unggul. ... Janji' diperlukan dalam merealisasikan motto sebagai Jabatan Teknikal Terunggul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
asked Jun 3, 2020 in Stakeholders Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
5 votes
1 answer 33 views
Q-plan, D-plan dan C-plan telah diwajibkan. Tetapi, adakah sekiranya ISO ini tidak aplikasikan di JKR, kita tidak menjalankan pengurusan kualiti. Perkara yag sama bg Pelan Pengurusan Projek (PMP). PMP merupakan amalan terbaik bagi mengurus projek dan kini ... wajib. Adakah ditinggalkan terus amalan terbaik itu sekiranya ia tiada dlm Q-plan dan yg lainnya. Bagaimanakah caranya kita mengurus projek?
asked Apr 5, 2020 in Time Management syariza 3,670 points 3 16 43
4 votes
0 answers 30 views
Adakah dengan penerapan PMP di dalam Q, D dan C Plan, baru "best practice" dalam pengurusan projek itu berfungsi?
asked Mar 17, 2020 in Quality Management syariza 3,670 points 3 16 43
4 votes
1 answer 56 views
Mohon ada boleh bantu perjelaskan 2 fungsi ini.
asked Mar 9, 2020 in Project Management shnizam 7,700 points 12 39 66
8 votes
1 answer 53 views
Merujuk kepada pelan strategik JKR, maklumbalas kajian Kepuasan Pelanggan bagi pelaksanaan projek merupakan salah satu pengukuran yang perlu dicapai oleh JKR. Soalan saya, adakah setiap HODT di setiap Sektor Pakar perlu mendapatkan sendiri atau perlu ... lain bagi mendapatkan maklumbalas kajian kepuasan pelanggan selain daripada menyerahkan borang SPB secara 'hardcopy' kepada pihak pelanggan?
asked Dec 26, 2019 in Stakeholder Management (PM) MFH 3,380 points 4 13 27
8 votes
3 answers 58 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
asked Dec 26, 2019 in Quality Management MFH 3,380 points 4 13 27
6 votes
2 answers 91 views
Tahun ini terdapat beberapa insiden rasuk jambatan yang tumbang dan jatuh patah ketika dalam proses pembinaan...... Apakah JKR telah melaksanakan semakan dan kajian teliti terhadap punca kejadiannya dan pamerkan laporan tersebut sebagai satu rejukan Lesson ... Method Statement pembinaan yang teliti dan bagus akan disimpan dan dijadikan sebagai satu rujukan penting untuk semua projek pembinaan?
asked Dec 17, 2019 in Risk Management TanCK 49,800 points 107 197 359
6 votes
0 answers 43 views
Apabila disebut hal berkaitan dengan MARRIS, dalam Perlembagaan Malaysia jelas menyatakan semua hal yang berkaitan dengan penyenggaraan Negeri adalah merujuk kepada JKR Negeri. Jadi di manakah peranan JKR Malaysia dan juga pihak berkuasa tempatan?
asked Dec 12, 2019 in Assets & Facilities Management elham 790 points 2 8 16
4 votes
0 answers 19 views
Apakah semua pembekalan sistem corrrugated guardrail perlu laksanakan ujian berikut sebelum dibenarkan pemasangan? Yield Strength. Tensile Strength. Elongation Capacity. Galvanizing Quality Test. Component Size and Thickness Check. Berapakah frequency kekerapan ujian yang seharusnya perlu dilaksanakan?
asked Nov 21, 2019 in Quality Management TanCK 49,800 points 107 197 359
6 votes
2 answers 94 views
Di manakah kami boleh mendapatkan rujukan tentang Roles & Responsibilities Pengurus Program (PP) & Penolong Pengurus Program (PPP)? Adakah negeri yang dilantik sebagai Penolong Pengurus Program (PPP) boleh melantik HODT dari peringkat IBU Pejabat (cthnya: Caw. Arkitek, CKAS, CKG)? Ini disebabkan tiada kepakaran membuat rekabentuk di peringkat negeri.
asked Nov 13, 2019 in Project Management Trinil 370 points 1 4 9
6 votes
2 answers 155 views
Dalam pengisian site diary, siapa sebenarnya dipertanggungjawab untuk mengisi?
asked Jul 28, 2019 in Contract Management md fahmi 280 points 1 5 6
7 votes
2 answers 93 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
asked Jul 15, 2019 in Procurement Management TanCK 49,800 points 107 197 359
3 votes
1 answer 38 views
Apakah semua projek jalan akan disediakan dengan ROW Marker selepas siapnya pembinaan?? Adakah ukur halus dibuat dengan menyediakan lukisan terbina sebagai serahan muktamad untuk rujukan dalam proses pelaksanaan senggara jalan?
asked Jun 28, 2019 in Procurement Management snshuhada 5,050 points 5 8 18
8 votes
2 answers 70 views
Ingin bertanya.. Ada satu projek design & built lump sum untuk kerja-kerja tanah...skop kerja mmg dah clear semasa nego...then masa construction, sebahagian kawasan x boleh siap sebab ada rock... Item untuk rock excavation mmg ada diperuntukkan ... dimana bahagian kerja yang tidak siap terpaksa dipotong kerana kontraktor gagal menyiapkan skop kerja yang telah dipersetujui di dalam kontrak asal..
asked Jun 1, 2019 in Project Management fareidisa 3,930 points 3 22 54
17 votes
3 answers 137 views
Dalam projek Reka dan Bina, terdapat Independence Checker (ICE) yang tidak menjalankan peranan sbg 'checker' dengan baik. Sehinggakan selaku HODT, kita juga perlu menyemak dan memberi ulasan kepada ICE tersebut (CHECK THE CHECKER). Mohon pandangan.
asked Mar 5, 2019 in Structure Ezuan 880 points 6 10 16
...