search
Log In

Recent questions tagged projek

11 votes
1 answer 53 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
asked Jun 8 in Contract Management Dr. Zack 2,510 points 13 27 42
11 votes
2 answers 93 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
asked Nov 27, 2017 in Contract Management FaisalZ 690 points 3 5 9
18 votes
2 answers 82 views
Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera, JKR menwar-warkan lukisan PAP yang akan digunakan untuk projek kelak. Tapi setahu saya hanya beberapa orang sahaja yang boleh akses kepada sistem PAP. Adakah pegawai dari Unit rekabentuk juga tidak boleh mengakses lukisan PAP sedia ... ... Untuk pasukan dalam peringkat HODT pon telah ada had untuk akses, bagaimana kolaborasi antara JKR boleh menjadi lancar..
asked Feb 2, 2017 in Stakeholders Management khudri 24,610 points 38 94 187
17 votes
1 answer 59 views
Tahun 2017 adalah tahun untuk mengembalikan kegemilangan JKR ke tahap tertinggi. Salah satu inisiatif yang telah dipasarkan adalah penggunaan PAP di dalam pelaksanaan projek JKR. Apakan success factor yang diperlukan bagi memastikan JKR tidak gagal di dalam penyampaian prjek secara PAP?
asked Jan 21, 2017 in Structure azudin 49,630 points 24 101 236
13 votes
1 answer 71 views
Sistem automasi pejabat sepertimana yang digunapakai oleh bank-bank dan syarikat-syarikat telekominikasi tempatan bagi mengurangkan Kelemahan Manusia bagi perkara-perkara rutin seperti mengeluarkan surat-surat amaran, peringatan etc....
asked Apr 22, 2014 in Project Management syarimin 930 points 5 11 16
6 votes
1 answer 58 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...