search
Log In

Recent questions tagged risk-management

12 votes
2 answers 48 views
Bolehkah sesuatu projek diterima untuk fasa penyenggaraan sekiranya penemuan semasa audit penerimaan mendapati terdapat ketidakpatuhan kepada keperluan kontrak. Namun begitu, SO telah mengeluarkan CPC kepada pihak kontraktor. Kerja - kerja pembaikan akan melibatkan kos tambahan ke atas pengguna dan kemungkinan tidak boleh dibuka.
asked Oct 3, 2018 in Assets & Facilities Management SKhadijah 10,260 points 9 29 71
11 votes
0 answers 18 views
Apakah rumusan yang diperolehi melalui platform mesyuarat tersebut? Bagaimanakah JKR dan pemain industri dapat memainkan peranan demi memastikan pelaksanaan TMP di work zones adalah seragam untuk implimentasi di tapak pembinaan dan penyenggaraan jalan supaya kawalan trafiknya adalah ... utama yang dibangkitkan kerana What the public experiences in the Work Zone is how they judge the authority ?
asked Aug 3, 2018 in Risk Management TanCK 46,250 points 105 188 327
14 votes
0 answers 28 views
Apakah proses Risk Management yang diamalkan di JKR mengikut bidang adalah berasaskan kepada Total Life Cycle?
asked May 30, 2018 in Stakeholders Management TanCK 46,250 points 105 188 327
12 votes
2 answers 30 views
Pohon jasa baik admin Jpedia / author untuk slide / template risk management di dalam J-Pedia untuk periksa fail-fail yang dimuatnaik di dalam Garis Panduan Pengurusan Risiko Projek Versi 1.0 Jan 2017 kerana hampir kesemua tidak dapat dibuka dan menerima mesej file corrupted. Terima kasih
asked Jan 8, 2018 in Helpdesk farizs 5,630 points 13 29 76
8 votes
1 answer 49 views
Salam Tuan/Puan, Ingin bertanya, Risk Management Plan (RMP) JKR ini di adopt dari RM negara mana? AS/NZ, UK atau lain2?
asked Aug 21, 2017 in Risk Management mfairuz 9,550 points 25 58 108
15 votes
0 answers 31 views
Measurement of effectiveness through project delivery using risk management; The use of tools and technique to manage and control the risk in JKR projects. The competency of the personnel involve in carrying out the processes in risk management. Top down driven ... risk management a simple and effective tool to use. Project risk governance at top level Project risk management at project level
asked Jun 2, 2017 in Project Management abrahmans 9,140 points 17 34 85
9 votes
1 answer 25 views
Haruskah JKR kaji dan mengalakkan penggunaan White Concrete dalam pembinaan concrete barrier di selekoh jalan, median, jejambat dan jambatan yang memberi kesan penglihatan yang lebih tinggi terutamanya diwaktu hujan dan malam dimana ia mampu membantu dalam mengurangkan kejadian kemalangan serta mengurangkan kekerapan aktiviti mengecat yang berulangan dan seterusnya mengurangkan kos penyenggaraan?
asked Feb 28, 2017 in Bridge TanCK 46,250 points 105 188 327
11 votes
1 answer 45 views
Bagaimana untuk mendapatkan salinan asal atau meminjam untuk membuat salinan Risk Management - Principle and Guidelines AS/NZS ISO 31000:2009 or Latest Version. (Australia dan New Zealand Standard) Jika ada softcopy or online version boleh share link, email atau jika hardcopy ... boleh saya hubungi. Terima Kasih Bos2 dan Rakan2 JKR terutama di Caw. Prokom. email saya : mfairuz.jkr@1govuc.gov.my
asked Mar 21, 2016 in Technical & Contract Admin mfairuz 9,550 points 25 58 108
17 votes
3 answers 127 views
Kenapa masih wujud lagi isu yang berkaitan EOT sedangkan JKR sudah ada Project Management Tools? Adakah ada lagi kelemahan yang boleh atau perlu dipertingkatkan?
asked Aug 12, 2015 in Contract Administration Man 1,890 points 3 16 20
13 votes
2 answers 75 views
CABARAN & TRANSFORMASI JKR antaranya Lapuran Ketua Audit Negara 2012, ada ajensi baru yang cuba menyaingi JKR, JKR perlu lebih agresif menangani persepsi umum DLL KEBERSEDIAAN WARGA JKR UNTUK BERUBAH antaranya menyokong usaha tanpa henti Kerajaan untuk ... & ILTIZAM 2014 antaranya warga JKR perlu melipatgandakan usaha merakyatkan perkhidmatan yang diberikan SILA BERI PANDANGAN DAN KOMEN ANDA
asked Dec 31, 2013 in Stakeholders Management Mohd Fairuz 27,310 points 73 156 199
12 votes
3 answers 127 views
Surat Arahan KPKR Bil. 10/2012 memaklumkan mengenai perlaksanaan pengurusan risiko yang diwajibkan ke atas semua projek JKR di mana kosnya melebehi RM50 juta. Adalah dicadangkan laporan pematuhan perlaksanaan Pelan Pengurusan Risiko (RMP) dijadikan satu agenda di dalam Mesyuarat JPP. Juga dicadangkan agar pembentangan RMP bagi projek terpilih diadakan di dalam mesyuarat tersebut.
asked Dec 5, 2013 in Project Management doraisamy 510 points 1 3 10
6 votes
1 answer 69 views
Pengurusan Risiko masih tidak terkandung dalam SPK/SPB. Perkara ini perlu tindakan segera supaya dapat memperkasakan pengurusan risiko dalam projek JKR seawal peringkat perancangan.
asked Dec 5, 2013 in Project Management doraisamy 510 points 1 3 10
11 votes
4 answers 80 views
8 votes
1 answer 59 views
9 votes
2 answers 105 views
8 votes
0 answers 28 views
Kebiasaannya dalam hierarki dan siapa yang lebih berpengaruh dikalangan hierarki tersebut.
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,310 points 8 50 63
5 votes
1 answer 67 views
Masalah campur tangan ahli politik banyak berlaku untuk projek JKR
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,310 points 8 50 63
...